Raport solicitat instituţiilor de învăţământ din judeţul Vaslui pentru Ziua Internaţională a Francofoniei - 20 martie

In atenţia directorilor de instituţii de învăţământ preuniversitar, a şefilor de catedră de limbi moderne şi a profesorilor de limba franceză

Ziua Internaţională a Francofoniei este celebrată anual, pe 20 martie. Ca membru al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, şi ţara noastră acordă acestui eveniment interesul cuvenit, organizând evenimente cultural-educaţionale în limba franceză.

Conform prevederilor MENCS, trebuie transmisă o situaţie, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, cuprinzând evenimentele organizate cu acest prilej.

In acest scop, vă rugăm ca până vineri, 11 martie 2016, ora 12:00, să completaţi acest formular de raportare, de pe linkul următor: 

http://goo.gl/forms/4HYtLQMdYM

Cu stimă,

Inspector şcolar pentru limbi moderne,

prof. Alexandru Mîţă