Informare - înfiinţarea de clase cu profil intensiv – limbi moderne (clasa a V-a şi clasa a IX-a), anul şcolar 2017-2018

Domnilor Directori ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Vaslui,

Am revenit de la Comisiile naţionale de limbi moderne, care şi-au desfăşurat activitatea în perioada 13-15 decembrie 2017, la Braşov. Unul din proiectele urgente de Ordin de Ministru care s-au discutat, în afara noilor Programe şcolare la limbi moderne pentru clasele V-VIII, a fost noul Statut al claselor de intensiv şi de bilingv, care va produce efecte după adoptare, dar nu retroactiv. Pentru înfiinţarea noilor clase, în anul şcolar 2017-2018, având drept cadru legislativ în vigoare OM 5166/1998, la care se adaugă Legea 1/2011 şi toate celelalte 

Vă reamintesc ceea ce am discutat deja cu o parte dintre dumneavoastră, şi anume faptul că puteţi iniţia, la nivelul instituţiei dumneavoastră, clase cu profil intensiv – limbi moderne (puteţi alege între limba franceză şi limba engleză, pentru clasa a V-a, şi una din limbile moderne predate pe raza judeţului, pentru clasele a IX-a, indiferent de specializare – filiera teoretică, dar şi la liceele tehnologice).

Demersul se iniţiază şi aprobă în Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţia al instituţiei dumneavoastră, după care se înaintează oficial Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.

IMPORTANT ! Pentru clasele de gimnaziu – intensiv, clasa a V-a, care se recompun, prin introducerea profilului intensiv, dacă numărul de înscrişi depăşeşte numărul de locuri, admiterea la această clasă se va face pe baza unei testări scrise (nivel A1-A1.2). Propunerile de subiecte (3 variante, împreună cu baremul aferent, pentru o oră de testare) vor fi redactate de Comisia de admitere şi vor fi înaintate inspectorului şcolar pentru limbi moderne, cu o minimum o săptămână înainte organizării probelor. În cazul mediilor egale pentru ocuparea ultimului loc, vor fi declaraţi admişi toţi candidaţii cu aceeaşi medie, cu condiţia nedepăşirii numărului maxim de locuri prevăzute legal pentru clasa a V-a. În cazul depăşirii acestui număr, departajarea se va face prin organizarea unei probe orale, suplimentare. Tematica şi structura subiectelor, atât la proba scrisă, cât şi la proba orală, se avizează de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, prin inspectorul şcolar pentru limbi moderne şi se anunţă la sediul unităţii organizatoare a profilului intensiv, pe site-ul instituţiei şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.

La clasele de liceu – intensiv – limba modernă, se pot înfiinţa clase de intensiv pentru limba modernă A, limba modernă B (franceza sau engleza) sau o limbă modernă mai puţin studiată pe raza judeţului (spaniolă, rusă, italiană, germană), în condiţiile existenţei resursei umane. La aceste clase, nu se prevede examen de admitere, elevii fiind admişi doar pe bază de opţiune, prin marcarea codului clasei şi prin procedura repartizării computerizate în vigoare.

Având în vedere Strategia Guvernamentală 2015-2020 privind educaţia, dat fiind necesitatea creşterii şanselor pentru o mai rapidă integrare pe piaţa muncii a absolvenţilor şi necesitatea cunoaşterii câtor mai multe limbi moderne de către viitorii studenţi, pentru creşterea calităţii educaţiei în instituţia dumneavoastră şi ameliorarea ofertei şcolare, pentru individualizarea ethosului instituţional şi valorizarea justă a resursei umane din instituţia dumneavoastră, vă recomand călduros să introduceţi acest profil!

Vă stau la dispoziţie pentru toate detaliile suplimentare!

Cu stimă,

Alexandru Mîţă

Inspector şcolar pentru limbi moderne

Purtător de cuvânt

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

http://www.lang-platform.eu/vaslui