Avizarea disciplinelor opţionale la limbi moderne 2017-2018

În şedinţa din 23 octombrie 2017, profesorii metodişti la limbi moderne au analizat cursurile opţionale propuse spre avizare Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru anul şcolar 2017-2018. Vă prezentăm, în cele ce urmează, tabelul cu observaţiile făcute pentru cursurile a căror avizare a fost temporar suspendată din diverse motive (lipsa suportului de curs – în format digital – nu este necesar în format tipărit, lipsa celui de-al doilea exemplar al documentaţiei, lipsa ştampilei instituţiei… etc).

În săptamâna 30 octombrie – 2 noiembrie 2017, titularii de cursuri opţionale care trebuie să-şi completeze dosarele, sunt invitaţi să depună documentele la camera 10, etaj 1, ISJ Vaslui.

Începând cu 6 noiembrie 2017, va putea fi ridicat exemplarul al doilea – avizat de ISJ.