Piesă inclusă în secțiunea « La scenă » a Festivalului Internațional al Teatrului Școlar de Animație, ediția a III-a, 10-11 iunie 2022

Vrăjitoarea de pe strada Mouffetard

O adaptare dupa Pierre Grippari

      Într-o dimineață, o vrăjitoare batrana si urata s-a întâlnit pe drum cu Nadia, o fetita draguta, care tocmai cumpărase niște pâine. Vrajitaorea a rugat-o să-i aducă niște sos de roșii de la tatăl ei, sub pretextul că este obosită și nu mai poate face niciun pas. Drăguța, fetiță a acceptat imediat. De fapt este doar un siretlic din partea vrajitoarei : pentru a deveni tanara si frumoasa ea trebuie sa manance o fetita al carei prenume incepe cu litera N.

Odată ajunsă la magazinul tatălui ei, Nadia s-a dus imediat să ia de pe rafturi o cutie de sos de roșii. Dar când tatăl ei a văzut-o, a întrebat-o pe fetiță ce e cu sosul de rosii.

Suspicios, tatăl ei i-a interzis să-i ducă cutia cu sos de rosii, afirmând că bătrâna n-are decât să vină ea însăși la magazin să cumpere ce ii trebuie.

A doua zi, fetița mergea la cumpărături când deodată a văzut-o pe bătrână. Sincera si nevinovata, Nadia i-a marturisit batranei vrajitoare ce s-a intamplat. Bătrâna s-a dus la băcănie să cumpere niște sos de roșii.

Când a vorbit cu domnul Saïd, acesta din urmă era atât de agitata încât a spus în mod repetat și accidental prenumele Nadiei. Tatăl Nadiei a fost atât de banuitor încât atunci când vrăjitoarea a vrut ca Nadia să o ajute să ia sosul de roșii acasă, domnul Saïd a refuzat, argumentând că  nu livreaza la domiciliu.

Dar o idee mai diabolica i-a venit în minte  vrajotoarei când a ajuns acasă. Și-a spus că dacă s-ar deghiza într-o negustoare de pe rue Mouffetard, ar putea s-o prindă pe Nadia,  care mergea zilnic la cumpărături.

Când Nadia s-a apropiat de ea, vrăjitoarea i-a prins încheietura mâinii pentru a o încuia imediat într-o ladă. Dar, din fericire, mai era si Bachir, fratele Nadiei, care, cu viclenie, a reușit să-și salveze sora.

 

La sorcière de la rue Mouffetard

Une adaptation d’après Pierre Grippari

Un bon matin, une sorcière laide et vieille croisa en chemin Nadia, une petite fille, qui venait juste d’acheter du pain. Elle lui demanda alors de lui apporter de la sauce tomate de chez son père en prétextant qu’elle était fatiguée et qu’elle ne pouvait plus faire un pas de plus. La gentille petite fille accepta d’aussitôt. En fait, ce n’est qu’un stratagème : pour que la sorcière devienne jeune et belle, elle doit justement manger une petite fille dont le prénom commence avec la lettre N.

Une fois arrivée dans la boutique de son père, Nadia alla immédiatement chercher une boîte de sauce tomate dans les rayons. Mais quand son père l’aperçu, celui-ci interrogea la petite fille.

Suspicieux, son père lui interdit de sortir en précisant que la vieille dame n’avait qu’à venir au magasin elle-même pour acheter quelque chose.

Le lendemain, la petite fille allait faire les courses lorsque soudain elle aperçut la vieille dame. Franche et innocente, Nadia avoua à la vieille sorcière ce qui s’était passé. Faisant preuve de bienveillance, la vieille dame s’est donc rendue à l’épicerie pour acheter de la sauce tomate.

Lorsqu’elle parla à Monsieur Saïd, celle-ci était si nerveuse qu’elle introduisait à plusieurs reprises et accidentellement le prénom de Nadia. Le père de Nadia était si méfiant que lorsque la sorcière voulait de Nadia pour lui aider à emporter la sauce tomate chez elle, Monsieur Saïd refusa en argumentant qu’il ne faisait pas du service à domicile.

Mais une idée finassière lui est venue en tête lorsqu’elle arriva chez elle. Elle se disait que si elle se déguisait en une marchande sur la rue Mouffetard, elle pourrait attraper Nadia, elle qui avait l’habitude de faire les courses tous les jours.

Quand Nadia s’approcha de tout près, la sorcière lui attrapa le poignet pour l’enfermer d’aussitôt dans une caisse. Mais heureusement il y avait Bachir, le frère de Nadia, qui, rusé, réussit à sauver sa sœur.

The witch on Mouffetard Street

An adaptation of Pierre Grippari

One morning, an old and ugly witch met Nadia, a pretty little girl who had just bought some bread. The witch asked her to bring her some tomato sauce from her father, on the pretext that she was tired and could not take any more steps. The little girl accepted right away. In fact, it's just a trick on the part of the witch: in order to become young and beautiful, she has to eat a little girl whose first name starts with the letter N.

Once at her father's store, Nadia immediately went to pick up a can of tomato sauce from the shelves. But when her father saw her, he asked the little girl about the tomato sauce.

Suspicious, her father forbade her to bring her the box of tomato sauce, claiming that the old woman only had to come to the store herself to buy what she needed.

The next day, the little girl was shopping when she suddenly saw the old woman. Sincere and innocent, Nadia confessed to the old witch what had happened. The old woman went to the grocery store to buy some tomato sauce.

When she spoke to Mr. Saïd, she was so agitated that she repeatedly and accidentally said Nadia's first name. Nadia's father was so suspicious that when the witch wanted Nadia to help her get the tomato sauce home, Mr. Saïd refused, arguing that he was not delivering at home.

But a more diabolical idea came to the witch's mind when she got home. She told herself that if she disguised herself as a shopkeeper on the rue Mouffetard, she could catch Nadia, who went shopping every day.

As Nadia approached her, the witch grabbed his wrist and immediately locked it in a crate. But fortunately, there was also Bachir, Nadia's brother, who cunningly managed to save his sister.

 

Trupa de teatru/ la troupe d’acteurs/ actors group

Emoji Mix

Liceul Teoretic « Emil Racovita » Vaslui/ Lycée Théorique Emil Racovita Vaslui/ Emil Racovita Theoretical High School Vaslui

Actori/acteurs/ cast:

Raluca Văduva- Nadia

Marissa Ionescu- vrăjitoarea/la sorcière/the witch

Andreea Bordun- negustoreasa/ la marchande/ the shopkeeper

Lorena Asavei- Bachir

Paula Drangoi- tatăl/ le père/ the father

Larisa Costache- povestitorul/le raconteur/ the story teller

 Marionete și decor/pantins et décors/ puppets and theatre set :

Amalia Neamțu, Bianca Croitoru, Miruna Dumitriu, Beatrice Pălăduță, Alissa Andrei

Sunet/son /sound effects:

Marissa Ionescu , Lorena Asavei

Montaj/montage/ film editing:

Marissa Ionescu

Afiș/Affiche:

Marissa Ionescu

Coordonateur prof. Gina Budaca și bibliotecar Mihaela Ghica