Olimpiadele de limbi moderne 2014-2015

Olimpiada de limba franceză şi Olimpiada de limbi romanice (spaniolă, italiană) din anul şcolar 2014-2015 se vor desfăşura după cum urmează:

 a) etapa pe şcoală – la decizia fiecărei catedre, veţi realiza subiecte care să respecte structura din Regulamentele în vigoare, pentru a selecţiona elevii cei mai competitivi;

b) etapa locală (zona Vaslui) – Liceul “Stefan Procopiu” (31 ianuarie 2015)

- etapa locală (zona Negreşti) – Liceul Tehnologic “N. Iorga" (31 ianuarie 2015)

etapa locală (zona Bârlad) - Liceul "Mihai Eminescu" - Bârlad (31 ianuarie 2015)

etapa locală (zona Huşi) - Colegiul Naţional “Cuza Vodă” Huşi (31 ianuarie 2015)

c) etapa judeţeană – Scoala Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui (7 martie - scris; 14 martie - oral)

Olimpiada de limba engleză se va desăşura astfel:

a) etapa pe şcoală – la decizia fiecărei catedre, veţi realiza subiecte care să respecte structura din Regulamentele în vigoare, pentru a selecţiona elevii cei mai competitivi;

b) Etapa locală

b1) Vaslui – Scoala Gimnazială “C. Parfene” (10 ianuarie 2015)

b2) Negreşti – Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti (10 ianuarie 2015)

b3) Bârlad – Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad (10 ianuarie 2015)

b4) Huşi – Scoala Gimnazială nr. 1 “Mihail Sadoveanu” Huşi (10 ianuarie 2015)

c) Etapa judeţeană

c1) proba scrisă – 21.02.2015 – Colegiul Naţional “Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad (21 februarie 2015)

c2) proba orală – 28.02.2015 – Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui (28 martie 2015)