Procedura operaţională. Recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în străinătate

Procedura operaţională. Recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în străinătate - format *pdf

Vă rugăm ca, în cererea de echivalare care însoţeşte dosarul, părintele/tutorele legal să specifice că este de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale sale şi ale copilului, în scopul echivalării studiilor. Această precizare este necesară pentru respectarea legislaţiei europene şi naţionale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

 

Descărcaţi următoarele tipizate: