Tipizate pentru echivalare (adresa de înaintare şi cererea de echivalare)

Descărcaţi următoarele tipizate:

Vă rugăm ca, în cererea de echivalare care însoţeşte dosarul, părintele/tutorele legal să specifice că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale sale şi ale copilului, în scopul echivalării studiilor. Această precizare este necesară pentru respectarea legislaţiei europene şi naţionale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.