Fişe de opţional la limbi moderne – 2015-2016

Vă prezentăm modelul de Fişe pentru avizarea disciplinelor opţionale la limbi moderne pe care vi le recomandăm pentru anul şcolar 2015-2016. Acestea se vor depune, împreună cu programa disciplinei, semnate şi ştampilate de direcţiunea instituţiei de învăţământ, în două exemplare, la camera 10, etaj 1, Inspectoratul Scolar Judeţean Vaslui, până la data de 25 septembrie 2015.

1. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ preprimar

2. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ primar

3. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ gimnazial

4. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ liceal

5. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ postliceal