Pregătirea Zilei Europene a Limbilor Moderne (26 septembrie 2018)

In atenţia directorilor de instituţii de învăţământ din judeţul Vaslui

In atenţia coordonatorilor colectivelor de catedră - limbi moderne din judeţul Vaslui!

In atenţia profesorilor de limbi moderne din judeţul Vaslui!

Pe 26 septembrie 2018, se sărbătoreşte Ziua Europeană a Limbilor Moderne.

Vă rog să realizaţi o planificare a activităţilor pe care intenţionaţi să le realizaţi pentru marcarea acestei date.

Activităţile planificate vor fi consemnate în formularul următor de către director/coordonatorul catedrei de limbi moderne. Vă rog să completaţi formularul o singură dată, pentru a evita dificultăţile de centralizare.

Termen: marti, 25 septembrie 2018.

Sugestii:

- prezentarea Paginii de socializare şi informare a profesorilor de limbi moderne din judeţul Vaslui şi abonarea tuturor profesorilor din catedra de limbi moderne la această pagină: https://www.facebook.com/groups/1897348733925264/ 

- diseminări ale proiectelor regionale, naţionale, europene; prezentarea participării la seminarii, simpozioane, conferinţe de specialitate; consfătuirile judeţene la limbi moderne - noutăţi prezentate şi conferintţa internaţională derulată cu acest prilej;

- lecturi, audiţii muzicale, recitări, scurte programe artistice sau informative cu participarea tuturor membrilor catedrei de limbi moderne sau Limbă şi Comunicare

- prezentarea platformei pentru informarea profesorilor de limbi moderne din judeţul Vaslui – http://www.lang-platform.eu/vaslui în cadrul unei şedinţe de catedră;

- explorarea revistei didactice de benzi desenate „Scaramouche” http://www.lang-platform.eu/scaramouche

- vizionarea unor filme artistice sau documentare de scurt-metraj în limbi moderne, urmate de discuţii critice, analize, comentarii;

- prezentări multimedia, lecţii demonstrative cu folosirea noilor tehnologii sau cu abordare de noi strategii didactice;

- descoperirea site-urilor didactice ale TV5 Monde, British Council, IF Profs, Institutul Cervantes, Centrul Rus de Stiinţă şi Cultură Bucureşti;

Vă recomandăm să realizaţi Procese-verbale pentru consemnarea acestor activităţi şi să fotografiaţi respectivele evenimente pentru dosarul Comisiei metodice "Limbi moderne"!

Cu stimă,

Alexandru Mîţă

Inspector şcolar pentru limbi moderne

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

Documentele Consfătuirilor judeţene la limbi moderne pentru anul şcolar 2018-2019

În folderul alăturat, veţi găsi cele mai importante documente destinate predării limbilor moderne pentru anul şcolar 2018-2019, rezultate din atelierele Consfătuirilor naţionale la limbi moderne de la Mamaia. De asemenea, am inclus în acest folder prezentări referitoare la cadrul legislativ, noua programă şi noile manuale de limbi moderne pentru clasele a V-a - a VI-a, structura portofoliilor, precum şi catalogul manualelor şi auxiliarelor didactice în vigoare.

https://drive.google.com/open?id=0B1QUk_g43AMyUGl4Y2tXNWNqX00

Vă rugăm să folosiţi în continuare şi manualele în format electronic care au apărut şi vor apărea de acum înainte pe site-ul http://manuale.edu.ro  

COMUNICAT DE PRESĂ Participarea Inspectorului Şcolar General, prof Gabriela Plăcintă, la Conferinţa anuală “Împreună pentru educaţie de calitate” Cahul, 8 septembrie 2018

   La invitaţia partenerilor instituţionali ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui de la Direcţia Învăţământ a Raionului Cahul, din Republica Moldova, a domnului profesor Valeriu Baban personal, şeful Direcţiei Învăţământ a acestui raion,  doamna profesor Gabriela Plăcintă, inspector şcolar general la Inspectoratul scolar judeţean Vaslui a participat sâmbătă, 8 septembrie 2018, la Conferinţa Anuală “Împreună pentru educaţie de calitate”, bilanţ al anului şcolar 2017-2018. Conferinţa anuală a cadrelor didactice de la Cahul a fost onorată de prezenţa Ministrului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, doamna Monica Babuc, a deputatului Elena Bacalu, a președintelui raionului Cahul, Ion Groza. Au participat manageri ai instituțiilor de învățământ general; pedagogi; reprezentanți ai autorităților publice locale.

   Agenda conferinței a inclus mai multe prezentări, discuții panel, sinteze privind totalurile anului de studii 2017-2018; au fost abordate problemele specifice cu care se confruntă instituțiile de învățământ din regiune, precum și perspectivele noului an de învățământ.

   În alocuțiunea sa, ministrul Monica Babuc și-a exprimat gratitudinea pentru dedicația cadrelor didactice, asigurându-le de susținerea plenară în promovarea celor mai frumoase inițiative de educare și dezvoltare a tinerei generații. Totodată, ministrul a vorbit despre cele mai importante măsuri întreprinse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în vederea îmbunătățirii și modernizării situației în domeniul educației, și anume: eficientizarea și debirocratizarea sistemului educațional general prin aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentației școlare și rapoarte în învățământul general; reevaluarea și revizuirea a curricula școlară; aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă al personalului didactic din învățământul general; gratuitatea desfășurării cursurilor de formare continuă; majorarea indemnizației unice pentru tinerii specialiști; reducerea normei didactice pentru cadrele didactice tinere din instituțiile de învățământ general publice; aprobarea Instrucțiunii privind Managementul temelor pentru acasă etc.

   În raionul Cahul activează 98 de instituții de învățământ general, în care învață 17 000 de elevi.

   Discursul inspectorului şcolar general al I.Ş.J. Vaslui, prof. Gabriela Plăcintă, subliniat de aplauze repetate, a subliniat realizările comune, care au marcat pozitiv desfăşurarea anului şcolar 2017-2018, plasând toate acţiunile sub semnul bunei cunoaşteri reciproce, al apropierii atât de necesare, al comuniunii ideatice şi factice: începând de la iniţiativele unice ale semnării Acordurilor de Parteneriat între cele două instituţii, în luna februarie 2018 şi continuând cu vizite reciproce, cu peste 300 de profesori, directori şi inspectori şcolar cahuleni invitaţi, care au participat la cercuri pedagogice pe discipline sau la acţiunile dedicate managerilor şcolari din judeţul Vaslui, în luna aprilie 2018, fiind impresionaţi de căldura cu care au fost întâmpinaţi, de calitatea activităţilor, de ospitalitatea şi de empatia manifestate de gazdele vasluiene. Profesorii de limbi moderne din raionul Cahul au beneficiat de cursul de formare “IF Profs”, oferit de I.Ş.J. Vaslui şi Ambasada Franţei la Bucureşti 

   Şi în 2018-2019, acţiunile comune sub auspiciile parteneriatului dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţia Învăţământ Cahul din republica Moldova vor continua cu un trend ascendent: astfel, vor demara proiecte bilaterale între instituţii de învăţământ simulare de pe cele două maluri de Prut, vor continua şi se vor multiplica participările la activităţi pedagogice şi ştiinţifice periodice, vor fi organizate noi cursuri de formare în management şcolar şi didactica limbilor moderne. Un loc special îl vor ocupa, în acest peisaj, participarea partenerilor moldoveni la Simpozionul Internaţional de Arheologie Didactică din 16 noiembrie 2018 şi la un nou proiect vizând cultivarea pasiunii pentru cercetarea textelor vechi de către elevi şi profesori – Atelierul de Paleografie.

Doar pentru profesorii de limbi ROMANICE din judeţul Vaslui -> 20 Septembrie 2018 – Conferinţă internaţională la Şcoala Gimnazială „C. Parfene” Vaslui

Stimaţi colegi, profesori de limbi romanice în judeţul Vaslui, vă invităm să participaţi la Conferinţa internaţională cu tema „Les nouvelles technologies dans l’enseignement du français”, susţinută de doamna Annick HATTERER, care se va desfăşura joi, 20 septembrie 2018, de la orele 13:00 şi până la 15:30, în Amfiteatrul Şcolii Gimnaziale „Constantin Parfene” Vaslui.

Deoarece numărul de locuri este limitat, vă rugăm să completaţi cât se poate de repede formularul online, disponibil pe linkul următor. Prin acest formular, conform procedurilor în vigoare, vi se solicită şi acordul referitor la folosirea datelor personale:

https://www.cartestraina.ro/workshop/cle/new_register.php?oras=Vaslui

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui cu partenerul instituţional Sitka Alaska şi cu grupul francez Clé International.

Vă aşteptăm şi vă oferim programul evenimentului, în afişul de mai jos.

URGENT! Conferinţe internaţionale pentru profesorii de limbi moderne, la început de an şcolar 2018-2019

1) Consfătuirile profesorilor de limbi moderne din judeţul Vaslui – 14 şi 15 septembrie 2018

2) Conferinţa internaţională pentru profesorii de limbi romanice – 20 septembrie 2018, Amfiteatrul Şcolii Gimnaziale “C. Parfene” Vaslui 

În avanpremieră, vă anunţăm trei din evenimentele importante de început de an, pentru profesorii de limbi moderne din judeţul Vaslui.

1. Consfătuirile judeţene la limbi moderne se vor desfăşura, anul acesta, la Vaslui şi Bârlad. Cu această ocazie, vor avea loc două conferinţe internaţionale, iar profesorii participanţi vor primi Certificate de participare la conferinţă internaţională, cu 4 ore de formare. Conferinţele vor fi organizate cu partenerii instituţionali La Maison des Langues şi Art Klett.

Formularul de înregistrare la Consfătuiri este valabil, îl difuzăm, începând de azi pe toate canalele oficiale.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE NR. 1 - CONFERINŢELE INTERNAŢIONALE PENTRU PROFESORII DE LIMBI MODERNE DIN JUDEŢUL VASLUI DIN 14 - 15 SEPTEMBRIE CU OCAZIA CONSFĂTUIRILOR JUDEŢENE

Locurile de desfãsurare pentru cele douã consfătuiri vor fi:

  • 14 septembrie 2018 - Vaslui - ORA 10:00 - Amfiteatrul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui (zona Vaslui-Negreşti şi zona Huşi – şcolile şi liceele din municipiul Huşi)
  • 15 septembrie 2018 - ORA 10:00 - Aula Colegiului Naţional “Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad (zona Bârlad – urban + rural şi zona Huşi – rural)

2. Împreună cu Sitka Alaska, partener instituţional, vă vom oferi o Conferinţă internaţională cu doamna Annick Hatterer, reprezentanta Clé International în Europa de Est, special pentru profesorii de limbi romanice. Evenimentul se va desfăşura pe 20 septembrie 2018, la Şcoala Gimnazială “C. Parfene”, participanţilor fiindu-le decernat un certificate de formare internaţională. Detalii şi formularul de înregistrare – în curând.

 

Fişele de avizare pentru disciplinele opţionale în limbi moderne – anul şcolar 2018-2019 >>> Termen 21 septembrie 2018

IMPORTANT! Fişele de avizare pentru disciplinele opţionale – anul şcolar 2018-2019, pentru toate categoriile, de la învăţământul preprimar, la cel postliceal!

VĂ RUGĂM, ACTUALIZAŢI OPŢIONALELE LA LIMBI MODERNE! NU SE VOR MAI ACCEPTĂ SPRE AVIZARE FORMULARE PERIMATE SI NICI OPŢIONALELE NEÎNSOŢITE DE SUPORTUL DE CURS ADECVAT (ÎN FORMAT ELECTRONIC)!

  • PORTOFOLIUL DISCIPLINEI OPŢIONALE SE VA DEPUNE LA IŞJ VASLUI, CAMERA 10, ETAJ 1, LA INSPECTORUL ŞCOLAR PENTRU LIMBI MODERNE.
  • FIŞA DE AVIZARE VA FI COMPLETATĂ ÎN DOUĂ EXEMPLARE.

Descărcaţi fişele noi de aici: https://drive.google.com/open?id=0B1QUk_g43AMyelBsWUN2NkJfODg

Termen: 21 septembrie 2018. Valabil inclusiv pentru clasele cu profil intensiv-limbi moderne şi bilingv!

 

IMPORTANT! Rezultate selecţie – formări naţionale pentru profesorii de limba franceză

 În atenţia profesorilor de limba franceză care şi-au depus candidatura la formările naţionale organizate de MEN şi Inspectoratele Şcolare Judeţene Neamţ şi Vrancea, cu lectorul de curs Pierre-Yves Roux (CIEP) !

Din judeţul Vaslui, au fost selectate următoarele doamne profesoare :

1) pentru stagiul de la Târgu-Neamţ (« La différenciation pédagogique – 3-4/09/2018 ») : Aurelia Curelaru şi Paula Toporaş

Descărcaţi faxul oficial MEN cu care vă veţi putea deconta cheltuielile de transport (aveţi nevoie şi de referat justificativ + ordin de deplasare de la unitatea şcolară, vizat la ISJ Neamţ/şcoala organizatoare). Tot în acest fax, aveţi şi indicaţiile referitoare la cazare şi locul desfăşurării stagiului.

2) pentru stagiul de la Odobeşti (« Usage et rayonnement du français – 6-7/09/2018») : Vasilica Maftei

Descărcaţi faxul oficial MEN cu care vă veţi putea deconta cheltuielile de transport (aveţi nevoie şi de referat justificativ + ordin de deplasare de la unitatea şcolară, vizat la ISJ Vrancea/şcoala organizatoare). Tot în acest fax, aveţi şi indicaţiile referitoare la cazare şi locul desfăşurării stagiului.

De asemenea, atragem atenţia profesoarelor participante asupra faptului că vor avea de organizat diseminări ale acestor stagii, după un program pe care îl vom stabili de comun acord, cu ocazia confătuirilor judeţene la limbi moderne.

Bon succès !

 

Appel - candidatures aux formations nationales BRECO en Roumanie

Le Bureau Régional pour l’Europe Centrale et Orientale (BRECO) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a le plaisir de vous informer que les inscriptions pour les formations nationales en Roumanie, « La différenciation pédagogique : propositions pour gérer l’hétérogénéité des classes » et « Intégrer l’approche actionnelle dans l’enseignement du FLE » sont dorénavant ouvertes. 

Les formations se tiendront :

1.       « La différenciation pédagogique : propositions pour gérer l’hétérogénéité des classes », du 3 au 5 septembre 2018 à Tg. Neamț, NEAMȚ  (Roumanie). Date limite du dépôt des candidatures – 12 août 2018

2.       « Intégrer l’approche actionnelle dans l’enseignement du FLE » du 6 au 8 septembre à Odobești (Roumanie). Date limite du dépôt des candidatures – 12 août 2018

Vous pouvez postuler à ces formations en remplissant le formulaire en ligne sur le site à partir de ce lien: CLICK ICI

Laurii victoriei pentru cei mai talentaţi elevi-actori: trupa de teatru a Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, premiul I la ediţia 2018 a Festivalului de Teatru în limba engleză “Come with Us to Dramaland” Cluj-Napoca, 8-10 iunie 2018

   A devenit deja o tradiţie, de mai bine de zece ani, ca una sau două trupe de teatru de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” să participe la cel mai mare şi mai important festival de profil în limba engleză, cu vocaţie mondială – „Come with Us to Dramaland” de la Cluj-Napoca, competiţie oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale, organizată de CETA – Asociaţia profesională a profesorilor de limba engleză şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, alături de Radio România – studioul Cluj, de autorităţile locale şi judeţene şi de numeroşi parteneri. E un festival frumos, dar unde e greu de „biruit” – tocmai de aceea, an de an, trupele de teatru ale Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” au pregătit, cu multă migală, de la textele dramatice la dicţie şi o limbă engleză impecabilă, la un joc dramatic convingător, care să-i facă pe micii artişti să răzbată până la înălţimea podiumului acestei competiţii.

   În acest an, trupele pregătite de doamna profesoară Mihaela Claudia Liteanu (cea de liceu şi trupa elevilor de gimnaziu) au fost unanim apreciate de exigentul juriu al festivalului clujean de teatru în limba engleză, iar felicitările transmise imediat după prezentarea spectacolelor s-au concretizat în numeroase premii I, atât pentru trupe, cât şi pentru tinerii actori. Piesa trupei de liceu – intitulată „Bobby’s Dying”, adaptare de Mihaela Liteanu după Tudor Muşatescu – a fost recompensată cu Premiul I pentru cea mai bună adaptare scenică; recitalul actoricesc al multi-talentatului elev al clasei a XI-a D (bilingv franceză-italiană ştiinţe sociale), tânăra speranţă a artei dramatice şi cinematografice româneşti, elevul Radu Neacşu – a primit premiul I pentru cel mai bun actor de la secţiunea dedicată liceelor; eleva de gimnaziu Sara Doroftei a primit premiul al II-lea pentru cea mai bună actriţă al secţiunii „gimnaziu”; elevul Ştefan Chiper – premiul al II-lea pentru cel mai bun actor al secţiunii „gimnaziu”, iar piesa elevilor din trupa gimnaziştilor – „The Homework” – a primit Premiul festivalului pentru cele mai bune indicaţii de regie şi Premiul I pentru cea mai bună trupă din festival.

   Îi felicităm pe toţi pentru performanţă şi precizăm că vom completa acest articol cu informaţii despre piesele prezentate şi despre distribuţia completă a lor. Îi felicităm şi pe părinţi, pentru susţinerea acestor reprezentanţi ai calităţii şcolii de limbi moderne vasluiene şi le urăm să aibă parte de noi confirmări ale valorii acestor copii.

     Doar aici, pe site – filmele festivalului: piesele prezentate şi festivitatea de premiere! 

    • Piesa "The Homework"1st prize for Best Acting Team - Come with Us to Dramaland Festival 2018, Cluj- Napoca, Romania, Prize for Best Stage Directions, 2nd Prize for Best Actress and Best Actor. Script and director: Mihaela Claudia Liteanu. "M. Kogalniceanu" Vaslui Theater Troup

Rolurile şi actorii: Child - Oana Butnaru; Mother Sara Doroftei; Father - Matei Ninu; Neighbours – Stefan ChiperStefan Sava, Elisabeta Motas

A child has a problem to solve for the mathematics class and asks for her parents’ help. They find the problem too difficult, cannot find a solution. A few neighbours, who happen to visit them, also try to do the problem but, instead of solving it, start an argument and even a fight. At last the problem still remains unsolved while the child has fallen asleep.

  • Piesa "Bobby's Dying" - 1st prize for Best Actor - Radu Neacsu, 1st prize for Best Adapted Script Mihaela Liteanu

Andrew Bercy ... Radu Neacşu

George Davis ... Tudor Visu

Florence Atkinson ... Denisa Oatu

Miss Lizzie ... Ramona Gherasim

Mathew Smith ... Tudor Stavăr

Mrs. Miller ... Anastasia Ulea

Mr. Miller ... Mugurel Varvara

Miss Harrison ... Estir Pilă

Housemaid ... Teodora Pînzaru

Andrew Bercy is a successful man, manager of a famous oil company, Petrolstock. His lover, Florence, is very fond of her small, white dog, for which she would do anything. Andrew begins to perceive the doggie as his rival and, together with his confident, George, hatches a plot to have the dog stolen from home and killed. The person he finds to do this is the old doorkeeper of the company, Smith, who accepts it in order to keep his job. But he has no heart to kill the dog and abandons it on a waste ground of the town. Florence refuses to believe that her beloved dog is dead, announces a reward in the newspaper and, finally, the dog is brought back home by an honest person. Finding out about Andrew’s plot, Florence decides to separate from him just when prosecutors start an investigation of the company. All kinds of characters appear in the play: honest, humane, dishonest, hard-working, lazy, loving, grasping, profound, superficial. It is a colourful picture of our society.

Festivitatea de premiere - Dramaland 2018 (partea I)

Festivitatea de premiere - Dramaland 2018 (partea a II-a)

Citește mai departe: Laurii victoriei pentru cei mai talentaţi elevi-actori: trupa de teatru a Liceului Teoretic...

Vizita Excelenţei-sale, Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Belarus, domnul Andrei Grinkevich, în unităţi de învăţământ şi cultură din municipiul Vaslui

   Pe 8 şi 9 iunie 2018, la invitaţia edilului vasluian, domnul inginer Vasile Pavăl, a avut loc un al treilea episod al unui maraton diplomatic pe care Excelenţa-sa, domnul Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Belarus, diplomatul de carieră Andrei Grinkevich, îl întreprinde în judeţul Vaslui. Raţiunea este foarte elocventă şi constă în deschiderea pe care domnul ambasador Grinkevich a găsit-o la Vaslui, în disponibilitatea pentru noi parteneriate, într-o viziune a viitorului apropiat care cuprinde Occident şi Orient într-un punct de referinţă care poate deveni România.

   La vizita trecută, în urmă cu mai puţin de două luni, au fost trecute în revistă oportunităţile pe care o astfel de apropiere le-ar avea pentru dezvoltarea economică, Republica Belarus fiind, din acest punct de vedere, un model de ţară care a ştiut să-şi păstreze integral şi să-şi dezvolte patrimoniul industrial şi agricol, refuzând să se transforme într-un consumator exclusiv al produselor altor ţări şi preferând să-şi mărească de câteva ori capacităţile de producţie, armonizând rigorile Estului cu exigenţele Vestului. În relaţie directă cu autorităţile judeţene (Consiliul Judeţean Vaslui, Instituţia Prefectului Vaslui), au fost trecute în revistă o serie de capacităţi economice ale Vaslui, ilustrate elocvent şi cu o vizită in situ, la un binecunoscut producător vinicol, s-au purtat discuţii cu reprezentanţii agenţilor economici şi s-au formulat invitaţii la evenimente de mare anvergură (forumuri economice precum cel de la Gomel, târguri agro-industriale etc.)

   De data aceasta, pe 8 şi 9 iunie 2018, a fost rândul autorităţilor municipale din Vaslui şi a reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ  de cultură să-şi demonstreze receptivitatea şi să o îmbine cu o tradiţională ospitalitate cu care diplomaţia populară a ştiut întotdeauna să fie deschizătoare de drumuri, precedând tendinţele epocilor istorice pe care le-am traversat. Programul propus de autorităţile municipale vasluiene, în comun cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi cu Muzeul Judeţean Vaslui, a reliefat oportunităţile pe care le vor putea exploata şi explora parteneriatele viitoare dintre instituţii de învăţământ şi cultură din Bielorusia, pe de o parte, şi liceele vasluiene, alături de Muzeul Judeţean « Ştefan cel Mare ».

   Înaltul oaspete a fost însoţit, în  vizita la instituţiile de învăţământ vasluiene, de doamna Gabriela Plăcintă, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, de doamna Geanina Tofan, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Vaslui şi de Alexandru Mîţă, inspector şcolar pentru limbi moderne şi purtător de cuvânt la Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, iniţiatorul acestui parteneriat complex. Prin amabilitatea domnilor directori Daniel Hulubei (Liceul Teoretic « Emil Racoviţă ») şi Gina Cucoş (Liceul « Ştefan Procopiu » Vaslui), domnului ambasador Andrei Grinkevich i-au fost prezentate două aspecte esenţiale ale învăţământului secundar vasluian : latura teoretică, preocupările pentru parteneriate internaţionale de profil, cu performanţe la diversele concursuri pe discipline şi latura tehnică, tehnologică, practică, cu stagii de pregătire în Europa şi proiecte de amploare în vederea unei pregătiri profesionale performante.

   O acţiune unică, adevărată marcă înregistrată a municipiului Vaslui şi care i-a adus o faimă mondială, Festivalul Internaţional de dansuri “Prietenia”, a fost deschis în prezenţa domnului Ambasador Grinkevich, pe 9 iunie, oferind o imagine autentică a ceea ce este Vasluiul zilelor noastre: un loc în care confluenţele culturale devin realitate.

   Programul a continuat, sâmbătă, 9 iunie 2018, cu o vizită de lucru la Muzeul Judeţean « Ştefan cel Mare » din Vaslui, acolo unde doamna director, prof. Ramona Maria Mocanu, a demonstrat domnului ambasador Grinkevich că judeţul Vaslui e un spaţiu încărcat de istorie şi, în acelaşi timp, un loc dinamic, în care arheologia se îmbină cu cercetarea ştiinţifică de profil, iar tezaurele materiale nu-şi au egal decât în cele făurite în plan spiritual de personalităţi precum Emil Racoviţă, Dumitru Bagdasar, Grigore T. Popa sau Constantin Tănase. În perioada următoare, domnul ambasador va intermedia semnarea acordurilor de parteneriat cu diferite instituţii similare din Republica Belarus, iar din această cooperare vor rezulta conferinţe internaţionale, vizite oficiale, studii comune pe teme de interes.

Conferinţa de presă de la Primăria Municipiului Vaslui a încheiat periplul diplomatic. În mod simbolic, domnul primar Vasile Pavăl i-a oferit înaltului oaspete cheia oraşului, marcând deschiderea unui drum comun în care fiecare participant va fi îmbogăţit cu experienţe socio-culturale noi, deschizătoare de noi orizonturi.

Citește mai departe: Vizita Excelenţei-sale, Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Belarus, domnul...

Cursul de formare “IF Profs – le bon usage de la plateforme de l’Institut Français” la Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim” din Chişinău – 22-23 mai 2018

   În perioada 22-23 mai 2018 s-a desfăşurat, la Chişinău (Republica Moldova), o nouă etapă a cooperării dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi şcolile din Republica Moldova : cursul de formare IF Profs - le bon usage de la plateforme internationale de l'Institut Français, oferit profesorilor de franceză prin intermediul Institutului Francez din Bucureşti şi a formatorului-administrator pentru România al platformei, inspectorul şcolar pentru limbi moderne de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Alexandru Mîţă. Stagiul a fost găzduit cu foarte multă amabilitate de Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim” din Chişinău (director, domnul Aurelian Silvestru, personalitate de prim rang a vieţii intelectuale din Republica Moldova), fiind organizat deosebit de eficient de doamna profesoară Zinaida Vîrlan.

   Stagiul a constat în prima parte a cursului de formare IF Profs, alături de prezentarea celor mai noi inovaţii didactice: platforma LMS a proiectului Eramus+ KA2 „Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, revista didactică „Scaramouche”, Concursul Naţional de Traduceri „Corneliu M. Popescu” – organizat pe 19 mai 2018, la Vaslui, platforma de informare a profesorilor de limbi moderne din judeţul Vaslui – site de referinţă pentru profesorii din toată România.

   Au participat 20 de profesori de franceză şi de engleză din Chişinău, majoritatea titulari ai Liceului « Prometeu-Prim », care au apreciat în mod deosebit claritatea şi eficienţa informaţiei prezentate. Stagiul va continua în toamnă, a doua parte fiind dedicată clarificărilor asupra editării materialelor postate pe platforma şi a interconectării prin intermediul altor site-uri şi instrumente web.

Un nou succes al Clubului de limba rusă de la Vaslui - participarea Elenei Jidănaşu la Olimpiada internaţională de Limba rusă „Russkoe slovo” de la Iaşi – 21-22 mai 2018

   Olimpiada Internaţională de Limba rusă „Russkoe slovo” de la Iaşi, organizată de Catedra de slavistică a Universităţii „Al. I Cuza” Iaşi, în colaborare cu Universitatea Eurasiatică ”Lev. N. Gumiliov”, Astana, Kazahstan, Comunitatea Rușilor-Lipoveni din România, Centrul Rus de Ştiinta şi Cultură din Bucureşti - Российский центр культуры в Румынии,  este un  eveniment cultural ce se desfăşoară, anual, în jurul datei de 24 mai, Ziua Culturii Scrise Slave. Anul acesta, în 2018,  a V-a ediție  s-a desfășurat pe 21  și 22 mai. și a cuprins două secțiuni: concurs de recitări  și concurs de eseuri, având ca temă Cultura și Civilizația Rusă.  Scopul acestui proiect, desfășurat în parteneriat cu Republica Belarus, Republica Kazahstan, Gruzia, Republica Moldova este acela de a se însuși Cultura și Civilizația  rusă prin studiul limbii ruse în spațiul spiritual şi cultural al altei limbi.

   La această ediție Clubul de Limba Rusă din Vaslui a participat la secțiunea Recitări cu poezii de S. Esenin și de A Pușkin Poeziile au fost recitate de Elena Jidănașu,  elevă  în clasa a II-a. Concurenții au fost elevi de la Colegiul Național „M. Sadoveanu” din Pașcani, de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Iași, studenți de la Universitatea „A.I.Cuza” din Iași, de la universități din Kazahstan, Republica Moldova și Belarus.

   Elena Jidănaşu a fost foarte apreciată  și admirată de toți profesorii universitari, dar și de către studenții și elevii concurenți, primind DIPLOMĂ DE MERIT. Doamna profesoară Eugenia Creţanu, mentora Elenei, declară următoarele, pe marginea acestui eveniment: „Mărturisesc cu admirație și bucurie  că jocul meu cu Elena e un joc tematic lăudat de toți cei care ne primesc la olimpiade și concursuri naționale și internaționale!  Nu de mult Elena a fost ,, Irina" din piesa lui A. Cehov la festivalul de teatru  din Iași Intitulat sugestiv "Teatru sub Castani". În martie a participat la un alt concurs la Centrul Cultural Rus din București, unde a fost omagiat S. Esenin. Este înscrisă și în acest an la concursul internațional de la Institutul Pușkin, la care a participat și anul trecut! Este cunoscută și în Republica Belarus de către cititorii revistei "Și eu mă ocup de ecologie"". Un alt concurs, tot internațional, în desfășurare este cel de la "ARTEK, Rossia" - 2018. Sunt convinsă că aceste concursuri nu vor fi ultimele și vom continua! Elena e foarte mândră, că domnul inspector şcolar Alexandru Mîță  o  consideră o minune a clubului, întrucât s-a  atașat  de colegele ei de liceu, Maria Caliniuc, de la LMK, Vaslui și de Elena Timon de la Liceul Ștefan Procopiu şi dă dovadă de un talent ieşit din comun şi de o aplecare nu doar pentru studierea limbii ruse, ci şi a altor limbi moderne, fiind, la vârsta ei fragedă, un adevărat poliglot.”

   Le felicităm, atât pe Elena Jidănaşu, cât şi pe profesoara ei, doamna Eugenia Creţanu, urându-le noi succese, pe viitor. De asemenea, îi felicităm pe organizatorii de la Catedra de limbi slave de la Universitatea „Al. I Cuza” Iaşi pentru acest eveniment cultural unic, care pune în valoarea dimensiunea universală a limbii ruse.

Bilanţ – ediţia a XV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”

   16 ani de existenţă şi 15 ediţii, mii de participanţi, generaţie după generaţie, emoţii maxime, înfrigurarea inspiraţiei în faţa textului literar care se cere modelat şi interpretat la trecerea dintr-o limbă în alta, fericirea unei festivităţi de premiere care aduce şi o distincţie binemeritată, totul sub privirea celestă şi ocrotitoare a unui copil-minune, geniu al artei traducerii – Corneliu M. Popescu, traducător extraordinar al operei eminesciene - aşa s-ar putea caracteriza, aproape dintr-o suflare, concursul unic care se desfăşoară anual la Vaslui şi suscită un interes din ce în ce mai mare, măsurat în mii de participanţi – ediţia 2018, desfăşurată pe 19 mai 2018 la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”. Concursul Naţional de Traduceri "Corneliu M. Popescu" este, de mai mulţi ani, o competiţie oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale, înscrisă în Calendarul naţional al concursurilor şcolare.

   877 de elevi înscrişi la proba online (din care 530 au reuşit să finalizeze testele cu corectare automată din LMS, platforma pe care s-a desfăşurat deja în al treilea an consecutiv, proba online – unică în peisajul concursurilor şcolare româneşti) şi 435 de participanţi la proba scrisă de la Vaslui (din 450 înscrişi) din 29 de judeţe şi din raionul Cahul – Republica Moldova; 199 de profesori care au pregătit elevii şi 55 de profesori implicaţi în deplasări şi în corectarea probei scrise la limbile franceză, rusă, engleză, italiană şi spaniolă, într-un ritm susţinut şi cu multă responsabilitate – iată un bilanţ cantitativ al ediţiei 2018 a Concursului, care suscită, pe an ce trece, un interes din ce în ce mai mare, faima sa depăşind de multă vreme fruntariile ţării (au fost şi ediţii la care au participat elevi din Portugalia, Italia, Cipru, Spania sau Turcia, în cadrul proiectelor europene ale Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”). 

  Platforma LMS pe care s-a desfăşurat a funcţionat fără sincope, datorită şi asistenţei tehnice a providerului de internet Zooku din Târgu-Mureş. LMS „Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” este produs intelectual al parteneriatului strategic Erasmus+ KA2 omonim, dublu-laureat al premiului European Language Label al Comisiei Europene (în 2016 – pe primul loc în România) şi în 2017 (în Portugalia) , răsplătit, de asemenea, cu premiul I la ediţia 2017 a Concursului naţional al Ministerului Educaţiei, „Made for Europe”.

   Subiectele ediţiei 2018 au fost dificile, frumoase, pline de aventuri intelectuale, îndemnând la lectură, demne de un geniu tutelar precum Corneliu M. Popescu. Propunătorilor de subiecte la ediţia 2018 – multe felicitări! 

   Este de subliniat şi avanpremiera inaugurării noului Amfiteatru al Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, oferită participanţilor la festivitatea de premiere care s-a desfăşurat sâmbătă, 19 mai 2018, la orele 17:00. De asemenea, e de remarcat participarea elevilor-voluntari de la clasele a X-a C (profil ştiinţele naturii) şi a XI-a D (bilingv-ştiinţe sociale franceză-italiană), care şi-au asumat dezinvolt, dar cu maximă responsabilitate, rolul de gazde primitoare şi curea de transmisie dintre organizatori şi participanţi. Multe mulţumiri!

   Premiile din acest an au fost acordate cu sprijinul Institutului Francez din Bucureşti şi al Editurii ART – La Maison des Langues, cărora le mulţumim pentru implicarea deosebită!

   Vă invităm să-i felicitaţi pe laureaţii ediţiei 2018, pe care îi puteţi găsi în tabelele anexate – laureaţii probei online şi laureaţii probelor scrise. Îi felicităm, deopotrivă, pe profesorii care i-au pregătit şi îi pregătesc în continuare, pe părinţi care îi susţin permanent, dar şi pe toţi participanţii, care au găsit de cuviinţă să onoreze invitaţia de participare pe care le-am adresat-o pe mai multe canale. Prin intermediul galeriei fotografice de mai jos, puteţi să vă faceţi şi o idee despre febrilitatea zilei de 19 mai 2018, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui.

   Per asper ad astra!

Rezultate – proba scrisă ediţia 2018 (a XV-a) a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”

În folderul de mai jos, vă prezentăm rezultatele probelor scrise de la Vaslui, de la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, ale elevilor participanţi la ediţia a XV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”.

Publicăm aceste rezultate pe măsură ce se termină corectarea.

Festivitatea de premiere are loc în jurul orei 16:30-17:00, în Amfiteatrul Liceului “Mihail Kogălniceanu”.

 

Repartizarea pe săli – Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” 19 mai 2018, ora 10:00

Publicăm repartizarea pe săli a elevilor înscrişi la ediţia a XV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”, care se va desfăşura pe 19 mai 2018, de la ora 10:00, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Recomandăm elevilor să fie prezenţi cu cel puţin 30 de minute înainte, pentru a-şi identifica sala şi a se pregăti pentru probă. De asemenea, îi rugăm pe toţi participanţii să aibă asupra lor carte de identitate sau carnet de note (cei sub 14 ani).

Reamintim că accesul la proba scrisă cu dicţionare, manuale, telefoane mobile sau alte surse de informare, este interzis.

Vă urăm mult succes!