Bilanţ – ediţia a XV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”

   16 ani de existenţă şi 15 ediţii, mii de participanţi, generaţie după generaţie, emoţii maxime, înfrigurarea inspiraţiei în faţa textului literar care se cere modelat şi interpretat la trecerea dintr-o limbă în alta, fericirea unei festivităţi de premiere care aduce şi o distincţie binemeritată, totul sub privirea celestă şi ocrotitoare a unui copil-minune, geniu al artei traducerii – Corneliu M. Popescu, traducător extraordinar al operei eminesciene - aşa s-ar putea caracteriza, aproape dintr-o suflare, concursul unic care se desfăşoară anual la Vaslui şi suscită un interes din ce în ce mai mare, măsurat în mii de participanţi – ediţia 2018, desfăşurată pe 19 mai 2018 la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”. Concursul Naţional de Traduceri "Corneliu M. Popescu" este, de mai mulţi ani, o competiţie oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale, înscrisă în Calendarul naţional al concursurilor şcolare.

   877 de elevi înscrişi la proba online (din care 530 au reuşit să finalizeze testele cu corectare automată din LMS, platforma pe care s-a desfăşurat deja în al treilea an consecutiv, proba online – unică în peisajul concursurilor şcolare româneşti) şi 435 de participanţi la proba scrisă de la Vaslui (din 450 înscrişi) din 29 de judeţe şi din raionul Cahul – Republica Moldova; 199 de profesori care au pregătit elevii şi 55 de profesori implicaţi în deplasări şi în corectarea probei scrise la limbile franceză, rusă, engleză, italiană şi spaniolă, într-un ritm susţinut şi cu multă responsabilitate – iată un bilanţ cantitativ al ediţiei 2018 a Concursului, care suscită, pe an ce trece, un interes din ce în ce mai mare, faima sa depăşind de multă vreme fruntariile ţării (au fost şi ediţii la care au participat elevi din Portugalia, Italia, Cipru, Spania sau Turcia, în cadrul proiectelor europene ale Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”). 

  Platforma LMS pe care s-a desfăşurat a funcţionat fără sincope, datorită şi asistenţei tehnice a providerului de internet Zooku din Târgu-Mureş. LMS „Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” este produs intelectual al parteneriatului strategic Erasmus+ KA2 omonim, dublu-laureat al premiului European Language Label al Comisiei Europene (în 2016 – pe primul loc în România) şi în 2017 (în Portugalia) , răsplătit, de asemenea, cu premiul I la ediţia 2017 a Concursului naţional al Ministerului Educaţiei, „Made for Europe”.

   Subiectele ediţiei 2018 au fost dificile, frumoase, pline de aventuri intelectuale, îndemnând la lectură, demne de un geniu tutelar precum Corneliu M. Popescu. Propunătorilor de subiecte la ediţia 2018 – multe felicitări! 

   Este de subliniat şi avanpremiera inaugurării noului Amfiteatru al Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, oferită participanţilor la festivitatea de premiere care s-a desfăşurat sâmbătă, 19 mai 2018, la orele 17:00. De asemenea, e de remarcat participarea elevilor-voluntari de la clasele a X-a C (profil ştiinţele naturii) şi a XI-a D (bilingv-ştiinţe sociale franceză-italiană), care şi-au asumat dezinvolt, dar cu maximă responsabilitate, rolul de gazde primitoare şi curea de transmisie dintre organizatori şi participanţi. Multe mulţumiri!

   Premiile din acest an au fost acordate cu sprijinul Institutului Francez din Bucureşti şi al Editurii ART – La Maison des Langues, cărora le mulţumim pentru implicarea deosebită!

   Vă invităm să-i felicitaţi pe laureaţii ediţiei 2018, pe care îi puteţi găsi în tabelele anexate – laureaţii probei online şi laureaţii probelor scrise. Îi felicităm, deopotrivă, pe profesorii care i-au pregătit şi îi pregătesc în continuare, pe părinţi care îi susţin permanent, dar şi pe toţi participanţii, care au găsit de cuviinţă să onoreze invitaţia de participare pe care le-am adresat-o pe mai multe canale. Prin intermediul galeriei fotografice de mai jos, puteţi să vă faceţi şi o idee despre febrilitatea zilei de 19 mai 2018, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui.

   Per asper ad astra!

Rezultate – proba scrisă ediţia 2018 (a XV-a) a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”

În folderul de mai jos, vă prezentăm rezultatele probelor scrise de la Vaslui, de la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, ale elevilor participanţi la ediţia a XV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”.

Publicăm aceste rezultate pe măsură ce se termină corectarea.

Festivitatea de premiere are loc în jurul orei 16:30-17:00, în Amfiteatrul Liceului “Mihail Kogălniceanu”.

 

Repartizarea pe săli – Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” 19 mai 2018, ora 10:00

Publicăm repartizarea pe săli a elevilor înscrişi la ediţia a XV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”, care se va desfăşura pe 19 mai 2018, de la ora 10:00, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Recomandăm elevilor să fie prezenţi cu cel puţin 30 de minute înainte, pentru a-şi identifica sala şi a se pregăti pentru probă. De asemenea, îi rugăm pe toţi participanţii să aibă asupra lor carte de identitate sau carnet de note (cei sub 14 ani).

Reamintim că accesul la proba scrisă cu dicţionare, manuale, telefoane mobile sau alte surse de informare, este interzis.

Vă urăm mult succes!

 

Rezultate – testarea la limbi moderne în vederea admiterii la clasa a IX-a profilul bilingv – ştiinţe sociale, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, 16 mai 2018

Vă prezentăm rezultatele testării la limbi moderne în vederea admiterii la clasa a IX-a profilul bilingv – ştiinţe sociale, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, 16 mai 2018.

Totodată, îi anunţăm pe elevi că trebuie să revină la Secretariatului Liceului “M. Kogălniceanu”, pentru a-şi ridica fişa, pe care este acum trecut rezultatul testării la limbi moderne, care dă acces la înscrierea la clasa a IX-a cu profil bilingv – ştiinţe sociale.

Următoarea etapă, după susţinerea Evaluării Naţionale, va fi completarea Fişei de opţiuni cu codurile claselor. Atunci va trebui ca fiecare elev să completeze fişa cu cele două coduri ale clasei – 189 (limba franceză) şi 188 (limba engleză), pentru a putea fi repartizat cu prioritate la această clasă.

 

Mult succes!

Acordul de parteneriat între ISJ Vaslui şi Direcţiile Învăţământ ale raioanelor Cahul şi Anenii Noi: cercurile pedagogice ale directorilor de la Bârlad, 8 mai 2018

Pe 8 mai 2018  s-a desfășurat Cercul pedagogic al directorilor de liceu, activitate la care au participat și 12 invitați din Republica Moldova. Activitatea a fost organizată de Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” și de Liceul Tehnologic „Petru Rareș” din Bârlad.

Programul activităților desfășurate la Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” a fost următorul: asistente la 5 lecții  (Geografie, clasa a VI- a, Europa mediteraneană. Italia, prof. Veronica Silvestru; Istorie, clasa a XI-a G, Experimentul reeducării prin tortură, prof. Cristi Grăjdeanu; Limba si literatura română, clasa a XII-a G, Poezia interbelică, prof. Magdalena Dobrin; Fizică, clasa a VIII- a, Instrumente optice- aparatul de fotografiat, prof. Ecaterina Angheluță și Chimie, clasele a XI-a D și a XI -a C, Zaharide- lecție de consolidare prin exerciții și experimente de laborator, prof. Aura Tilibașa, prof. Viorica Alexandrescu, laborant Mirela Brăescu), 4 prezentări de specialitate (Învățământul secundar românesc din perspectiva legislației timpului, prof. Ramona Chițiga; Codreanu - 1846-2018, prof. Daniela Horoița - Jitcă; Rusificarea Basarabiei, prof. Cristi Grăjdeanu; Rolul parteneriatelor și proiectelor educaționale în dezvoltarea instituțională, prof. Mihaela Cîrjonțu) și un program artistic unitar, de 55 minute, pe tema Marii Uniri, dedicate componentei spirituale a acestui popor. Au fost interpretate cântece din folclorul autentic, dar și cântece patriotice. Programul a fost deschis cu un cântec creat în inima Basarabiei, cu decenii în urmă, Codrii mei bătrâni (autor: Eugen Doga), cântec interpretat de elevele Emanuela Șeremet și Andreea Țicău. De asemenea, eleva Emanuela Șeremet a mai sensibilizat audiența prin interpretarea mai multor melodii aparținând folclorului autentic: Dorul, Bob năut, Iertare. Eleva Paula Zaharia a interpretat două melodii, Dorul Basarabiei și Doamne, ocrotește-i pe români!, iar eleva Sânziana Nicolau a cântat Of, inimioară! și Lupii. Andreea Țicău a captat audiența cu Cântec despre Bucovina și Inimă, nu fi de piatră! Contextul politic premergător Unirii Principatelor Române a fost pus în scenă de elevii clasei a VI-a. Tot ei au interpretat și melodia România, țara mea. Grupul folk Ecou, coordonat de prof. Constantin Pleșu a încheiat programul artistic cu două melodii cu un puternic mesaj patriotic: Jurământ la Putna, Suntem români mereu.

Vă oferim o galerie foto-video a evenimentului de la Colegiul Codreanu, în care este suprinsă emoţia evenimentului. (click pe link) în Drive

   Activitatea a continuat la Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, unde a fost vizitată unitatea școlară. Au fost prezenţi 40 de directori de licee din judeţul Vaslui şi 12 directori din Republica Moldova (raioanele Cahul si Anenii Noi).

   Principalele aspecte vizate au fost prezentarea Liceului Tehnologic "Petru Rareş" şi a domeniilor in care liceul formează elevii. Ulterior, s-au vizitat toate laboratoarele şi atelierele scolii pentru ca oaspeţii să vadă cum elevii unităţii şcolare îşi desfăşoară orele de instruire practică.

   Impresiile au fost extrem de pozitive, schimbul de experienţă – profitabil, bine articulat, cu acel dram de emoţie unică pe care mai buna şi adevărata cunoaştere reciprocă o aduc celor care simt la fel, de pe ambele maluri de Prut.

 Galerie foto - Cercul Pedagogic al directorilor de la Liceul Tehnologic „Petru Rareș” în Drive

Număr record de înscrieri la ediţia a XV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”

   Pe 19 mai 2018, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu’, se va desfăşura ediţia a XV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”, competiţie care, în acest an, are un număr record de înscrişi: 1244 de elevi din 29 de judeţe şi din Republica Moldova (raionul Cahul). Din aceştia, 450 vor participa la probele scrise de la Vaslui, care se vor susţine în limbile franceză, italiană, spaniolă, engleză şi rusă, iar 877 – vor participa la proba online, cu corectare automată, la franceză şi engleză, desfăşurată în inovativul Sistem de Management al Învăţării (LMS) de la adresa http://lang-platform.eu/lms, creat în cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ KA2 „Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” (2015-2017), dublu-laureat al premiului European Language Label al Comisiei Europene, în 2016 şi 2017. 102 elevi au ales provocarea şi vor participa la ambele probe ale concursului (şi proba scrisă, şi cea online).

   Concursul se desfăşoară pe categorii de vârstă: juniori 1 (clasele a V-a şi a VI-a), juniori 2 (clasele a VII-a şi a VIII-a), juniori 3 (clasele a IX-a şi a X-a) şi seniori (clasele a XI-a şi a XII-a).

   Este cel mai mare concurs de acest fel din ţară, dedicate limbilor moderne şi traducerilor, fiind totodată şi iniţiativa cea mai longevivă, cu o participare-record (ultimele trei ediţii – peste 1000 de elevi participanţi în fiecare an).

   Publicăm, în tabelul următor, situaţia înscrierilor la ediţia 2018. Le reamintim elevilor înscrişi la proba online că, la această ediţie, trebuie să-şi creeze singuri conturile în LMS şi să aştepte validarea acestora, pentru a avea acces în spaţiile de concurs de pe platformă.

   Tutorialul probei online este afişat pe site-urile concursului şi a fost expediat, pe mail, tuturor celor înscrişi la această probă. De asemenea, la finalul probei, elevii îşi vor putea descărca diploma de participare personalizată şi vor primi automat evaluarea testului.

   Elevii de la proba scrisă vor primi evaluarea lucrării la sfârşitul zilei de concurs, pe 19 mai 2018. Rezultatele finale se vor afişa pe site-urile concursului: http://lang-platform.eu/vaslui  http://translationscontest.blogspot.com, http://lang-platform.eu/lms, http://lmkvs.ro şi pe pagina de socializare a Concursului.

   Premiile la secţiunea franceză vor fi acordate cu sprijinul Ambasadei Franţei – Institutul Francez din Bucureşti, al Centrului Cultural Francofon de la Buzău, al Asociaţiei Profesorilor Francofoni din România - ARPF şi cel al editurii Art. Zooku, consorţiu informatic – partener tradiţional al probei online, va asigura buna funcţionare a site-ului platformei de e-learning, care va trebui să suporte şi 1000 de conexiuni simultane, în ziua de concurs. 

   Tuturor - mult succes!

FOARTE IMPORTANT! Înscrierea şi testarea la limbi moderne pentru admiterea la profilul bilingv-ştiinţe sociale – clasa a IX-a, 2018-2019

Luni, 14 mai 2018 şi marţi, 15 mai 2018, între orele 9 şi 15:30, la Secretariatul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, se fac înscrierile pentru testarea la limbi moderne (engleză şi franceză), în vederea admiterii la clasa a IX-a, profil bilingv, ştiinţe-sociale.

Pentru înscriere, trebuie aduse Fişele personale de admitere, eliberate de secretariatele şcolilor de provenienţă.

Testarea va avea loc miercuri, 16 mai 2018, de la ora 14:00, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”. Elevii vor intra în sălile de examen, de la ora 13:30, cu carnetul de note/carte de identitate (cei care au împlinit 14 ani).

Apel – supraveghetori, autori de subiecte, corectori la Concursul Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” – 19 mai 2018

Stimaţi colegi, profesori de limbi moderne,

După cum ştiţi, pe 19 mai 2018 se va desfăşura ediţia a XV-a – jubiliară a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”, competiţie oficială naţională a Ministerului Educaţiei.

Anul acesta revenim la o structură “clasică” a subiectelor (subiectul 1 – din limba română în limba modernă, traducere literară şi subiectul doi – din limba modernă în limba română).

Vă invităm, aşadar, să participaţi şi la ediţia 2018, în toate ipostazele - supraveghetori, autori de subiecte, corectori. Avem deja 1000 de elevi înscrişi (11 mai 2018), din care 360 la proba scrisă de la Vaslui, dar ne mai aşteaptă încă 24 de ore de înscrieri... plus eventuali întârziaţi.

Anul acesta avem participanţi din 27 de judeţe şi din Republica Moldova, deci putem considera că e anul cu cei mai mulţi elevi înscrişi, de pe tot teritoriul ţării.

Propunerile de subiecte se pot trimite până miercuri, 16 mai 2018, ora 12:00, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Colegii care doresc să supravegheze, sunt aşteptaţi de la ora 9:15, sâmbătă, 19 mai 2018, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, Corectarea tezelor va începe imediat după predarea lor, de la ora 11:30.

Se vor semna contracte de voluntariat şi se vor acorda diplome pentru fiecare din activităţile prestate.

Vă aşteptăm!

 

Un nou succes al școlii vasluiene de limbi moderne: azi, clasele de intensiv-engleză de la Școala Gimnazială "George Tutoveanu" Bârlad

Diana Anghelută, elevă la Școala Gimnazială “George Tutoveanu” Bârlad, în clasa a V-a A, cu predare limba engleză în regim intensiv, se află printre cei 30 de semifinaliști ai concursului Shakespeare School Essay Competition. Concursul de eseuri se adresează tinerilor care pe lângă pasiunea pentru limba engleză, dovedesc că au creativitate și originalitate și este un Concurs Național de creație in limba engleză.

Tema eseului pentru cea de-a X-a ediție Shakespeare School Essay Competition a fost ‘Message to my future self ‘. Juriul a avut o misiune dificilă în a selecta cele mai bine structurate și exprimate idei, întrucat au fost înscrise 4100 eseuri în concurs. Etapa finală a concursului, care va stabili clasamentul și va desemna câștigătorii taberelor de engleză din Marea Britanie, va avea loc în perioada 19 - 20.05.2018.

Mult succes, Diana !

 

Tutorial – proba online a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” ediţia a XV-a, Vaslui, 19 mai 2018 – ora 12:00

Vă prezentăm Tutorialul probei online, care se va susţine la secţiunile franceză şi engleză ale Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”, ediţia a XV-a. Competiţia se va desfăşura pe 19 mai 2018, iar proba online va începe, de la ora 12:00, în Sistemul Electronic de Management al Învăţării (LMS) de la adresa http://lang-platform.eu/lms.

Puteţi descărca Tutorialul DE AICI sau îl puteţi vizualiza, în documentul de mai jos.

Mult succes!

Comunicat de presă. Semnarea Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţia Educaţie a raionului Ialoveni – Republica Moldova. Activităţi metodico-ştiinţifice cu oaspeţi din Republica Moldova - aprilie-iunie 2018

   Joi, 26 aprilie 2018, un nou eveniment a venit să completeze ampla paletă de acţiuni consacrate instituţionalizării cooperării cu organisme similare din Republica Moldova: parafarea Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţia Educaţie a raionului Ialoveni – Republica Moldova. Acest fapt a fost posibil graţie participării celor două reprezentante ale structurilor de conducere: profesor Gabriela Plăcintă, inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi şefa Direcţiei Educaţie a raionului Ialoveni, Galina Niţa, la un eveniment de înaltă ţinuă organizat la Liceul Teoretic din Costeşti raionul Ialoveni. Doamna învăţătoare Maria Mihăilescu, de la Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" din Husi a susţinut o lecţie demonstrativă la o clasa a IV-a (cu elevi de la şcoala din Costeşti), intitulată "Limba noastră-i o comoară". Au participat învăţătorii din Husi, domnişoara director a Liceului, preotul I. Radu şi domnul primar al municipiului Huşi, Ioan Ciupilan.

   Instituţiile semnatare se angajează să coopereze în sprijinul tuturor elevilor de la toate formele de învăţământ din subordine. Cooperarea în beneficiul elevilor dintre cele două instituţii va fi întreprinsă în spiritul valorilor perene ale educaţiei, îmbinate cu scopurile şi idealurile comune ale celor două ţări: solidaritate, democraţie, proximitate, angajament, lucrul în echipă, responsabilitate individuală, responsabilitate colectivă, acestea fiind coordonatele transmise tuturor structurilor subordonate. Cooperarea va viza, de asemenea, dezvoltarea tuturor tipurilor şi formelor de educaţie prezente şi practicate în structurile subordonate.

  Preocupare susţinută, demarată în toamna anului 2016 prin demersuri la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, continuată cu semnarea Acordului bilateral cu Inspectoratul Şcolar Naţional din Chişinău, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova, Direcţia Învăţământ a raionului Cahul şi Direcţia Învăţământ a raionului Anenii Noi, această iniţiativă fără precedent s-a concretizat, până acum, în numeroase acţiuni concrete: vizite de lucru, cursuri de formare, simpozioane şi conferinţe, concursuri şcolare cu participare mixtă, crearea unor instrumente de lucru comune, proiecte educative bilaterale complexe, cu participarea tuturor actorilor comunităţii, sub bagheta şcolilor.

   În perioada 24 aprilie – 22 mai 2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui organizează activităţi metodico-ştiinţifice, didactice şi artistice fără precedent, în care sunt implicaţi un număr însemnat de cadre didactce şi de conducere, inspectori şcolari, elevi şi părinţi, reprezentanţi ai comunităţilor locale, lideri spirituali ai ortodoxiei, pentru a trece la înfăptuirea prevederilor din Acordurilor de cooperare semnate în luna februarie 2018 cu Direcţiile Învăţământ ale raioanelor Cahul şi Anenii Noi. În acest sens, până la 26 aprilie 2018, 300 de directori de instituţii de învăţământ din raioanele Cahul şi Anenii Noi, şefii şi adjuncţii Direcţiilor Învăţământ ale acestor raioane, învăţători şi profesori, responsabili metodici, au participat la cea mai amplă mobilizare de acest fel a cadrelor didactice din judeţul Vaslui, coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui. De asemenea, sub semnul punerii în aplicare a Acordurilor de cooperare se află şi cursul de formare IF Profs, oferit de Institutul Francez profesorilor din Republica Moldova prin intermediul formatorului şi administratorului platformei pentru România, inspectorul şcolar pentru limbi moderne de la ISJ Vaslui, prof. Alexandru Mîţă.

Citește mai departe: Comunicat de presă. Semnarea Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi...

Trupa de teatru a Clubului de limba rusă de la Vaslui – Premiul Special al Juriului la Festivalul “Teatru sub castani” de la Iaşi (25-29 aprilie 2018)

   Trupa de teatru a Clubului de limba rusă de la Vaslui a fost răsplătită cu Premiul Special al juriului pentru abordarea marii dramaturgii a lumii pentru spectacolul de teatru poetic pe care l-a prezentat la ediţia 2018 a Festivalului în limbi moderne “Teatru sub Castani” de la Iaşi, eveniment coordonat de doamna profesor Mira Cucinschi şi de elevii Liceului Teoretic“Mihail Eminescu” din Iaşi, cu un parcurs-maraton de o săptămână (25-29 aprilie 2018). Sincere felicitări actriţelor şi coordonatoarei trupei, doamna profesor Eugenia Creţanu! Trupa de teatru a Clubului de rusă de la Vaslui e compusă din micuţa bârlădeancă Elena Jidănaşu (clasa a II-a) şi din colegele de la liceu, Maria Caliniuc (Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui) şi Elena Timon (Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui) – olimpice naţionale la limba rusă!

   Ediţia 2018  a Festivalului “Teatru sub castani” a însemnat 15 trupe, 3 ţări, 170 de participanţi. Este a 9-a ediţie a acestui festival-concurs, organizat la Iaşi. Început timid, acum aproape un deceniu, festivalul reuneşte acum elevi tot mai bine pregătiți și dornici să se afirme. Mulți dintre participanţi au devenit actori profesionişti. Îi felicităm din inimă pe organizatori şi le urăm o continuare frumoasă a acestor preocupări artistice.

 

IF Profs – curs de formare pentru profesorii de franceză din raionul Cahul

   În perioada 26-27 aprilie s-a desfăşurat, la Cahul (Republica Moldova), o nouă etapă a cooperării dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţia Învăţământ a Raionului Cahul : cursul de formare IF Profs - le bon usage, oferit profesorilor de franceză prin intermediul Institutului Francez din Bucureşti şi a formatorului-administrator pentru România al platformei, inspectorul şcolar pentru limbi moderne de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Alexandru Mîţă.

   În afara primei părţi a cursului IF Profs, programul a mai inclus şi expunerea unor instrumente contemporane deosebit de utile profesorilor de limba franceză şi care au suscitat interesul profesorilor de franceză cahuleni: platforma LMS a proiectului Eramus+ KA2 „Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, revista didactică „Scaramouche”, Concursul Naţional de Traduceri „Corneliu M. Popescu” – care se va desfăşura pe 19 mai 2018, la Vaslui, platforma de informare a profesorilor de limbi moderne din judeţul Vaslui – care a devenit, în cei patru ani de existenţă, un punct de referinţă pentru profesorii din toată România.

   Cursul a fost cu multă amabilitate găzduit de Liceul Teoretic „Ion Creangă” Cahul şi organizat prin străduinţa şi amabilitatea şefului Direcţiei Învăţământ Cahul, profesor Valeriu Baban, fiind validat din punct de vedere metodico-ştiinţific de certificatele emise de Institutul Francez din Bucureşti.

   Au participat 28 de profesori de franceză de pe întreg teritoriul raionului, care au evaluat la superlativ conţinutul formării, care va continua la o dată care va fi stabilită de comun acord de către organizatori, fiind doar una din numeroasele acţiuni realizate în comun de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţia Învăţământ a Raionului Cahul, în cadrul Acordului de Cooperare instituţională în vigoare. Reamintim faptul că, în această perioadă, aproape 150 de profesori şi cadre de conducere din raioanele Cahul şi Anenii Noi au participat la acţiuni complexe, organizate la cercurile pedagogice din judeţul Vaslui şi la proiecte comune ale şcolilor din Moldova, realizate în colaborare cu şcoli din Vaslui. La aceste acţiuni complexe, s-au semnat 11 noi parteneriate şi procesul e în curs.

   Seria formărilor va continua cu noi stagii IF Profs realizate la Chişinău şi Anenii Noi, în lunile mai şi iunie 2018.

Concursul Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” - ediţia a XV-a, Vaslui, 19 mai 2018

Stimaţi colegi, dragi elevi,

   Am deschis înscrierile pentru ediţia a XV-a – 19 mai 2018 a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”, competiţie şcolară unică în România. 
   Data-limită a înscrierilor este 12 mai 2018.
 
   Ediţia 2018 este înscrisã în Calendarul oficial al concursurilor NAŢIONALE scolare fara finantare MEN, publicat pe site-ul edu.ro (Anexa nr.6 la ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3076/17.01.2018 https://drive.google.com/open?id=1gBkhkYIwRcQi0qV4l24PTk3aHGEAF0sp).
 
   Ediţia 2018 - proba scrisă de la Vaslui se va desfăşura pe cinci secţiuni: limba francezã, limba englezã, limba spaniolă, limba rusă şi limba italiană. 
 
   De asemenea, vom continua, în ediţia 2018, organizarea probei online – disponibilă la limba franceză şi limba engleză, la aceleaşi categorii de vîrstă ca şi proba scrisă de la Vaslui. Proba online se va desfăşura în Sistemul Electronic de Management al Învăţării (LMS) - http://lang-platform.eu/lms, produs intelectual al Parteneriatului Strategic Erasmus+ derulat în perioada 2015-2018, dublu-laureat al European Language Label, în 2016 si 2017.
 
   Inscrierea se face doar electronic, pe formularul disponibil la adresa https://goo.gl/forms/jpk6qb0LQpRsTB0y2  sau pe site-urile competiţiei.
   
   Regulamentul ediţiei 2018:  
(sau în fişierul *pdf ataşat)
 
   Instrucţiunile detaliate în vederea participării la proba online vor fi trimise pe mail elevilor înscrişi şi profesorilor acestora, în perioada 12-15 mai 2018.
   Vizitaţi site-ul manifestării, site-urile partenere şi pagina de Facebook a Concursului, pentru informaţii actualizate!
 
 
   Vă aşteptăm la Traduceri 2018!
   Vă rugăm să difuzaţi această informaţie tuturor celor interesaţi!

Rezultate excelente la ediţia 2018 a Olimpiadelor naţionale de limbi moderne ale elevilor din judeţul Vaslui

   Perioada 29 martie – 6 aprilie 2018 a fost deosebit de solicitantă pentru elevii talentaţi la limbi moderne din judeţul Vaslui: aceştia nu numai că nu au beneficiat de prima săptămână de vacanţă de primăvară ci, din contra, au continuat un efort intelectual susţinut, început cu mult timp înainte prin studierea aprofundată a unei limbi moderne, participând la ediţiile naţionale ale Olimpiadelor şcolare de profil. Acestea s-au desfăşurat în centre primitoare, prin eforturile deosebite ale organizatorilor din judeţele Buzău, Dâmboviţa, Maramureş şi Constanţa.

   Rezultatele foarte bune pe care le-au obţinut elevii vasluieni sunt rodul unei munci de echipă care s-a desfăşurat cu asiduitate şi perseverenţă, nu numai în timpul orelor de studiu de la şcoală, ci şi foarte mult, în afara acestora. Îi felicităm pe elevii participanţi la aceste olimpiade, pe profesorii şi pe îndrumătorii acestora şi, de asemenea, pe părinţi care le susţin fiecare pas în viaţă! De asemenea, le mulţumim profesorilor însoţitori, care au dat dovadă de maximă responsabilitate şi au supravegheat respectarea programelor de concurs, precum şi parcursul elevilor - destul de anevoios uneori, din localitatea de domiciliu până la locul de desfăşurare a olimpiadei şi înapoi. Mulţumiri aşadar doamnelor profesor Daniela Caliniuc (Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, însoţitor la Olimpiada Naţională de limba rusă de la Sighetu-Marmaţiei), Monica Sprîncenatu (Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, însoţitor la Olimpiada Naţională de limba franceză de la Buzău), Mirela Fighiuc (Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, însoţitor la Olimpiada Naţională de limba italiană şi limba spaniolă de la Târgovişte), Oana Onilă (Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, însoţitor la Olimpiada Naţională de limba engleză).

   Iată acum rezultatele înregistrate, alături de câteva mărturii fotografice, grupate cronologic, în ordinea desfăşurării olimpiadelor:

 

 Rezultatele elevilor vasluieni

obţinute la Olimpiada naţională de limba rusă modernă, desfăşurată la Sighetu-Marmaţiei - 30 martie - 2 aprilie 2018

   Elevii din Vaslui au obţinut rezultate excelente la limba rusă, cu atât mai mult cu cât, la liceu, această limbă este studiată extra-curricular: Trofim Diana, elevă la Liceul Tehnologic „I. Mincu” Vaslui, clasa a Xll-a , Nivel B2: Premiul l – o performanţă excelentă! ; eleva Timon Elena de la Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui, clasa a Xl-a a obţinut Premiul al II-lea, Nivel B2, iar eleva Caliniuc Maria, de la Liceul Teoretic "M. Kogălniceanu" a obţinut Menţiune, Nivel, A2. Toate elevele sunt membrele Clubului de limba rusă de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, organizat la iniţiativa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, profesor Eugenia Creţanu. Felicitări!

Link – Albumul laureaţilor Olimpiadei Naţionale de limba rusă 2018 - https://www.flickr.com/photos/133923390@N04/sets/72157667514807558

 

Rezultatele elevilor vasluieni

obţinute la Olimpiada naţională de limba franceză de la Buzău – 2-6 aprilie 2018 

   La Olimpiada naţională de limba franceză, desfăşurată în cadrul deosebit al oraşului Buzău, în condiţii de înaltă ţinută, elevii din Vaslui au obţinut următoarele rezultate: Menţiune MEN: Ralea  Ioana-Adelina, clasa a 11-a normal, Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi (profesor Elena Talaşman). Menţiuni speciale au fost acordate elevilor: Melinte Mălina-Elena - clasa a 8-a normal, Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi (profesor Elena Talaşman); Diaconu Rareş-Nicolae - clasa a 10-a normal; Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Vaslui (profesor Monica Sprîncenatu); Ungureanu Andreea-Petronela - clasa a 12-a normal; Liceul „Ştefan Procopiu" Vaslui (profesor Diana Luca); Sava Alexandra - clasa a 7-a normal, Şcoala Gimnazială ,, Mihai Eminescu" Vaslui (profesor Camelia Badea); Ulea Anastasia - clasa a 10-a intensiv, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui (profesor Cristina Borţun); Moise Lorelei-Elena-Ioana - clasa a 11-a bilingv, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui (profesor Alexandru Mîţă); Gurguţă Miriam - clasa a 9-a normal, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui (profesor Camelia Sava).

Link – Albumul laureaţilor Olimpiadei Naţionale de limba franceză 2018 - https://www.flickr.com/photos/133923390@N04/sets/72157692224622012

 

Rezultatele elevilor vasluieni

obţinute la Olimpiada naţională de limbi romanice – limba spaniolă şi limba italiană de la Târgovişte – 2-6 aprilie 2018

   Premiile la limba spaniolă obţinute la ediţia 2018 a Olimpiadei naţionale de specialitate de la Târgovişte sunt: Butnaru Alex Iulian, clasa a XI-a (normal), Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, profesor Nedelcu Bogdan: Menţiune; Sandu Sebastian, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială Puşcaşi, profesor Diana Chirca: Menţiune specială; Sandu Bogdan, clasa a X-a (normal), Liceul Tehnologic „I. Mincu”,  profesor Gabriela Tofan: Menţiune specială; Gheorghe Vlăduţ,  clasa a XI-a (intensiv), Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui,  profesor Gabriela Tofan: Menţiune specială.

   Olimpiada naţională de limba italiană s-a desfăşurat, de asemenea, la Târgovişte. Iată rezultatele elevilor vasluieni: Danila  Robert Alexandru, cls a VII-a, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui, profesor Liliana Botez - premiul II; Vîrlan Francisc Gabriel, clasa a X-a, normal, Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui,  profesor Cristina Păcuraru - premiul III; Turc Alberto Iulian, clasa a XI-a normal, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui,  profesor Mirela Fighiuc – Menţiune; Popa Raluca Laura, clasa a XII-a (normal), Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, profesor Mirela Fighiuc - Menţiune; Boghian Amalia Narcisa, clasa a IX-a, normal, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, profesor Mirela Fighiuc - Menţiune specială; Simion Larisa Ionela, clasa a XI-a, bilingv, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, profesor Mirela Fighiuc - Menţiune specială.

Link – Albumul laureaţilor Olimpiadei Naţionale de limba italiană şi limba spaniolă 2018 - https://www.flickr.com/photos/133923390@N04/sets/72157693561103231

 

Rezultatele elevilor vasluieni

obţinute la Olimpiada naţională de limba engleză de la Constanţa – 2-6 aprilie 2018

   La Olimpiada Naţională de limba engleză – o competiţie foarte dificilă, cu un nou regulament la ediţia 2018, elevii din Vaslui au obținut următoarele rezultate: Iordan Andrei, Liceul Teoretic "Emil Racovita" a obtinut mentiune - locul 4, clasa a 9-a normal, profesor Virginia Pracsiu, iar eleva Mihailă Teodora, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, a obţinut cel mai bun rezultat - premiul al II-lea (a doua din concurs) - clasa a 11-a normal, profesor Mihaela Liteanu.

   Felicitări tuturor: participanţi, profesori, părinţi, organizatori! Per asper ad astra!

Link - Albumul laureaţilor Olimpiadei Naţionale de limba engleză 2018 - https://www.flickr.com/photos/133923390@N04/sets/72157695357401565

 

Concursul regional de limba engleza „Open doors for future”, Ediția a V-a, 2018

Ana-Maria Stoica, profesor de limbă engleză , la Şcoala Gimnazială Nr.1 Zorleni organizează concursul regional intitulat “Open doors for future”, concurs aflat la a V-a ediţie. Concursul are şi o pagină specială, pe care o puteţi descoperi pe cea mai mare reţea de socializare.  

Concursul este cu participare directă, pentru profesorii de limba engleză din judeţ.

Înscrierile s-au prelungit pînă pe 13 aprilie 2018!

Toate detaliile despre această competiţie – le găsiţi în folderul alăturat.

 

 

 

 

 

Mult succes!

 

Concursul Regional și Interdisciplinar Glasul Francofoniei

   Ziua Internațională a Francofoniei a fost sărbătorită anul acesta la Școala Gimnazială Nr. 1 Tutova prin diverse activități ce au avut ca scop atragerea elevilor spre studiul limbii franceze, deschiderea lor spre lume și diversitate culturală. Printre activități se numără organizarea alături de celelalte instituții și participarea directă la Concursul Regional și Interdisciplinar Glasul Francofoniei, care s-a desfășurat sâmbătă 17 martie la Școala nr. 2 Fănuș Neagu din orașul Brăila. Acest concurs a fost organizat anul acesta de către ISJ Brăila, ISJ Galaţi, ISJ Vaslui, Liceul Teoretic,,Dunărea” Galaţi, Şcoala Gimnazială Chișcani, Brăila,  Şcoala Gimnazială Tutova, judeţul Vaslui, Seminarul Teologic Ortodox „ Sf. Apostol Andrei”, Galaţi,  în parteneriat cu Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci"Brăila , CCD Galaţi, Biblioteca Franceză,,Eugène Ionesco”Galaţi, ARPF Galaţi.
   Concursul s-a desfășurat în condiții foarte bune, în total au participat la secțiunile teatru, interpretare de melodii și expoziție de desene  66 de profesori din 48 de instituții, din 16 județe ( Brăila, Galați, Vaslui, Suceava, Botoșani, Teleorman, Prahova, Dâmbovița, Bacău, Timiș, Tulcea, Ialomița, Iași, Bihor, Gorj, Argeș). Un număr de 381 de elevi de nivel primar, gimnazial și liceal au fost implicați în concurs. Dintre aceștia au participat direct 54 de elevi la secțiunea teatru și 27 de elevi au interpretat pe scenă melodii în limba franceză. Juriul a fost format din profesori de specialitate de la Liceul de Arte  ’’Hariclea Darclée” din Brăila: domnul profesor Zane Jarcu, doamnele profesoare Adriana Toma, Constantinescu Nela și Avram Veronica, împreună cu doamna profesoară Gheorghiu Eleonora, de la  liceul D. P. Perpessicius Brăila. Le mulțumim domnilor profesori pentru jurizarea lor atentă și pentru răbdarea de care au dat dovadă, concursul având un număr important de participanți.
   La secțiunea a IV-a, simpozion pe tema Etre francophone en 2018, au participat indirect 51 de profesori din 42 de școli, din 15 județe ( Brăila, Galați, Vaslui, Argeș, Iași, Dâmbovița, Botoșani, Suceava, Constanța, Argeș, Bacău, Bihor, Teleorman, Hunedoara, Vrancea). Au participat la această secțiune și 62 elevi cu poezii sau eseuri în limba franceză. Lucrările simpozionului vor fi publicate în revista concursului, care va fi trimisă apoi participanților sub formă electronică
   Un număr de 18 elevi din clasele V-VIII de la Școala Gimnazială Nr. 1 au participat la diferite secțiuni ale concursului, 16 dintre ei participând direct la secțiunile de interpretare de melodii în limba franceză sau teatru în limba franceză. Cu această ocazie elevii au călătorit la Brăila, au putut observa cum se desfășoară un concurs interdisciplinar și au avut ocazia de a performa în fața unui public. Deși unii dintre ei au avut emoții mari, rezultatele muncii lor s-au văzut în modul în care au interpretat și în concluziile juriului care le-a acordat premiul III pentru piesa Le Petit prince Hongrois și mențiune pentru piesa Le bracelet perdu, precum și premiul III elevei Bejenaru Alexandra de la clasa a VII-a, pentru interpretarea piesei La Seine. Concursul a oferit și o bună ocazie de a călători și de a ieși puțin din rutina școlară. După terminarea activităților concursului a urmat o plimbare plăcută de-a lungul falezei. Elevii au admirat Dunărea, au făcut fotografii de grup, s-au apropiat iar diferențele de vârstă au fost estompate de spiritul de echipă.

   Participanții la concurs au primit premii în cărți și dicționare oferite de Biblioteca Franceză Eugen Ionesco, Galați, căreia îi mulțumim pentru implicare, pe această cale. Putem spune că ei nu au câștigat numai premii, ci în primul rând au câștigat experiență, cunoștințe noi, unii dintre ei și-au descoperit talentul de actori sau cântăreți, toți s-au simțit  francofoni.
ncretizat în mici poeme pe tema francofoniei, anotimpurilor sau a sentimentelor.

Citește mai departe: Concursul Regional și Interdisciplinar Glasul Francofoniei

Ziua Francofoniei la Școala Gimnazială Nr. 1 Tutova. Pique-nique poétique #haikunoi2018

Ziua Francofoniei, celebrată pe 20 martie, a fost prilejul de a sărbători nu numai limba franceză ci și toleranța, acceptarea și prețuirea diversității, cooperarea și comunicarea ca și valori universale. Elevii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Tutova au participat și ei la picnicul #haikunoi2018, activitate organizată de Institutul Francez la nivel național. Ei au învățat ce înseamnă un haiku și au creat la rândul lor scurte poezii pe care le-au ilustrat.

Activitatea face parte din programul dedicat sărbătorii Francofoniei, alături de activitățile de organizare și participare la concursul regional și interdisciplinar Glasul Francofoniei, expoziția de desene, precum și întemeierea Clubului de Limba franceză Tout-au-vent.

Activitățile au avut ca scop cultivarea dragostei față de limbile moderne învățate la școală, stimularea interesului pentru învățarea limbii străine cât și deschiderea spre acceptarea diversității culturale. La activitate au participat elevi de la școala Bădeana, care au învățat să creeze și să ilustreze poezii japoneze de tip haiku în limba franceză. Fiind o activitate de descoperire a unei alte culturi, cea japoneză, și de creație în limba franceză, elevii s-au arătat interesați iar curiozitatea și cooperarea, precum și folosirea imaginației  s-au concretizat în mici poeme pe tema francofoniei, anotimpurilor sau a sentimentelor.

Citește mai departe: Ziua Francofoniei la Școala Gimnazială Nr. 1 Tutova. Pique-nique poétique #haikunoi2018

Prima şedinţă de pregătire pentru viitoarea clasă de ştiinţe sociale-bilingv

Sâmbătă, 24 martie 2018, timp de trei ore, începând cu ora 11:00, s-a desfăşurat, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, prima şedinţă gratuită de pregătire cu viitorii elevi de la bilingv-franceză ştiinţe sociale (viitoarea clasă a IX-a 2018-2019).

Vă punem la dispoziţie fişierul prezentării personale (sugestie de abordare), pe care elevii o vor pregăti ca temă pentru şedinţa viitoare: https://drive.google.com/open?id=1TmOcZ8tePFPi46d6tvp0jO2fHBPHfZwt 

Elevii care, din motive obiective, nu au putut participa la această primă întâlnire, sunt aşteptaţi data viitoare.

Următoarea şedinţă de pregătire va fi programată după sărbătorile pascale. Vă vom informa la timp, prin toate metodele (articol pe site-ul http://lang-platform.eu/vaslui, site-ul Inspectoratului Şcolar Judetean Vaslui, reţelele sociale, site-ul liceului “Mihail Kogălniceanu” Vaslui – http://lmkvs.ro, pe mail şi prin sms).

Vă reamintim că pagina de socializare a viitoarei clase este la adresa https://www.facebook.com/bilingv.lmk.ss2018/ 

 

Citește mai departe: Prima şedinţă de pregătire pentru viitoarea clasă de ştiinţe sociale-bilingv

Simpozionul Internaţional pentru Educaţie Intergeneraţională – ediţia a IV-a, 20 aprilie 2018

Ediţia a IV-a a Simpozionului Internaţional pentru Educaţie Intergeneraţională se va organiza pe 20 aprilie 2018, la Şcoala Gimnazială “Alexandra Nechita” din Vaslui. Primele trei ediţii au fost de succes, fiecare cu peste o mie de participanţi, cu sute de articole programatice în domeniul limbilor moderne, al psihologiei şcolare, al limbii şi literaturii române, ştiinţelo, pedagogiei pentru cei mici sau cei mari, indiferent de vârstă, cu contributori din România, Republica Moldova, Portugalia, Franţa, Italia, Cipru, Turcia. Mărturie sunt numerele speciale ale revistei didactice “Clepsidre”, care se pot descărca liber de aici: numărul 3/2017 https://drive.google.com/open?id=0B1QUk_g43AMyZy1jWGp5RHEzN3M, numărul 2/2016 https://drive.google.com/file/d/0B_WI24h7DXN4V0lYSDdvOFQ0MGc/view?usp=sharing şi numărul 1/2015: https://drive.google.com/open?id=198EOuaozDapItB-a73QIuWXJU5Iwph76

Dacă anul trecut, în 2017, tematica era centrată pe valorificarea benzilor desenate, în 2018 revenim la deviza simpozionului, “Multum in parvo” şi lăsăm deschise porţile creativităţii didactice, mai ales că evenimentul pe care îl propunem este unic în ţară şi foarte apreciat în străinătate datorită faptului că îşi propune studierea dialogului intergeneraţional şi a felului în care, pe toată durata vieţii, avem de învăţat şi de acumulat cunoştinţe, aptitudini, deprinderi de la toţi cei din jurul nostru, fie copii, adulţi sau seniori, pentru o existenţă mai fericită şi plină de conţinut.

Vă invităm, aşadar, să participaţi la Simpozionul Internaţional pentru Educaţie Intergeneraţională 2018, direct sau indirect, condiţiile participării şi eventuala scrisoare de parteneriat găsindu-se în Regulamentul manifestării, pe care vi-l punem la dispoziţie.

Vă aşteptăm la Vaslui, pe 20 aprilie 2018, la Şcoala Gimnazială “Alexandra Nechita”!

Regulamentul ediţiei 2018: https://drive.google.com/open?id=198EOuaozDapItB-a73QIuWXJU5Iwph76