Rezultate – FINALE proba scrisă – olimpiada județeană de limbi romanice, 16 martie 2019

Vă prezentăm rezultatele finale obținute de elevii participanți la proba scrisă a olimpiadei de limbi romanice din 16 martie 2019, cu următoarele precizări: 

- La clasele a V-a și a VI-a, Olimpiada este o inițiativă județeană; ca atare, nu există fază națională;

- La clasa a VII-a – a VIII-a, pentru faza națională, se califică teza cu punctajul cel mai mare; nu există probă orală, conform Regulamentului oficial;

- La clasele de liceu – atât pentru categoria normal, cât și pentru intensiv/bilingv, participarea la proba orală este condiționată de obținerea unui punctaj de 80 de puncte la proba scrisă;

- Proba orală se va desfășura sâmbătă, pe 23 martie 2019, de la ora 9, la aceeași instituție – Liceul Tehnologic “N. Iorga” Negrești; elevii sunt așteptați să intre în săli până la ora 8:30, cu un act de identitate asupra lor.

Rezultatele publicate electronic aparțin elevilor care și-au dat acordul în acest sens. Rezultatele complete pot fi vizualizate la avizierul instituției organizatoare. Profesorii îndrumători au obligația de a-i anunța pe elevii cu care s-au prezentat la Olimpiadă ce rezultate au obținut. Rezultatele vor fi afișate un timp determinat (doar până la etapa următoare), după care vor fi scoase de pe server. Premiile se acordă, după cum urmează:

 clasele a V-a – a XIII-a: premiul I (95-100 de puncte); premiul al II-lea (90-94.99 puncte); premiul al III-lea (85-89.99 puncte); mențiune (80-84.99 puncte) – DOAR pentru proba scrisă

 clasele a IX-a – a XII-a: premii pentru proba ORALĂ – un premiu I, un premiu II și un premiu III, primilor trei clasați, de la fiecare clasă/categorie de studiu.REZULTATE

Seminar internaţional la Hîrbovăţ (Anenii noi, Republica Moldova) pentru profesorii de chimie

   Pe data de 14 martie 2019, un grup de nouă profesori metodişti de la disciplina chimie din judeţul Vaslui – Nemţanu Dorina, Gosav Doina-Elena, Drăgoi Nicoleta, Vlad Ina-Clara, Scutaru Cezarina-Mihaela, Tilibaşa Aura-Maricica, Alexandrescu Viorica, Tîrcă Luminiţa-Sofia, Andrei-Takar Agnes, împreună cu doamna inspector şcolar pentru disciplina chimie, prof. dr. Irina Dumitraşcu, au participat la seminarul internaţional teoretico-practic ˝Dezvoltarea inteligenţelor multiple la elevi  în cadrul procesului educaţional˝, desfăşurat la Liceul Teoretic ˝Ion Creangă˝, satul Hîrbovăţ, Raionul Anenii Noi, din Republica Moldova, conform prevederilor Acordului de cooperare internatională încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, România şi Direcţia de Educaţie din Anenii Noi, Republica Moldova. 

   La intrare directorul liceului, doamna prof. Elena Zmeu, alături de doi elevi îmbrăcaţi cu straie tradiţionale, haine purtate la ceas de sărbătoare, au întâmpinat oaspeţii din România cu tradiţionala pâine şi sare. Din scenariul ˝Fiţi bineveniţi, Oaspeţi dragi!˝ au avut impact emoţional cuvintele: 

˝Vă primim în casa noastră,/ Să ne fiţi gazdă aleasă/ Şi Vă oferim în dar/ Limbă-aleasă, cu nectar./ Limbă dulce românească/ De-a pururea să trăiască!/ Grai pe care îl vorbesc/ Pe pămînt moldovenesc.˝ 

   Imediat în holul şcolii, pe perete se pot zări noi cuvinte care transmit emoţia vremurilor: ˝Am o casă printre ramuri,/ Am un sat frumos,/ Un liceu cu un bun nume/ Al bunicului sfătos˝ - ˝Ion Creangă˝

   În continuare s-a respectat agenda seminarului, activitatea a debutat cu vizitarea liceului cu profil umanist, care a impresionat prin dimensiunea spaţiilor deţinute – 3 blocuri de studii, cantină, laboratoare, cabinete, sală de sport, sală de fitnes, stadion, sală de festivităţi. 

   Apoi s-a asistat la o oră publică de chimie susţinută de doamna profesor Maria Purice, profesor cu grad didactic Superior. 

Citește mai departe: Seminar internaţional la Hîrbovăţ (Anenii noi, Republica Moldova) pentru profesorii de chimie

National School Inspectors Conference: Understanding Assessment

   În luna februarie 2019 am participat, la București, la Conferința Națională Cambridge, care a avut ca titlu ”Understanding Assessment”. Conferința a fost organizată de dna Rodica Cherciu, inspector general în MEN, dna Corina Marin, director general DGMP, și dl Nick Beer, director regional pentru Europa și Africa de Nord, Dr. Angeliki Salamoura, Principle Research Manager, dna Sarah Ellis, Assessment Services Manager și dna Aniella Bușilă, Cambridge English Consultant.

   Tema principală a conferinței a fost evaluarea celor patru competențe utilizate în predarea limbilor străine - vorbit, citit, ascultat, scris. Evaluarea este parte integrantă a predării limbilor străine. În general, ea este făcută de către profesori pentru a aduna informații despre nivelul de cunoaștere a limbii de către elevi. Testarea acestora se face în general la sfârșitul unei unități, unui semestru sau a unui curs, cu scopul de a nota elevii sau de a le oferi un certificat; aceasta se numește evaluare sumativă. Dar există o altă formă de evaluare a învățării care se poate face în toate etapele procesului de învățare, și anume evaluarea formativă; aceasta este foarte utilă profesorilor, deoarece ei pot colecta și interpreta informații despre competențele elevilor „pe viu”; acest tip de evaluare este foarte util și pentru elevi, deoarece au în timp real valoarea muncii lor, nivelul lor de limbă, începutul învățării lor viitoare și pot decide ce cale să urmeze pentru a-și îmbunătăți competențele de limbă și cum pot continua învățarea pe tot parcursul vieții. 

Citește mai departe: National School Inspectors Conference: Understanding Assessment

Rezultatele finale – proba scrisă – Olimpiada județeană de limba engleză, 9 martie 2019

Vă prezentăm rezultatele finale ale probei scrise la Olimpiada județeană de limba engleză, după etapa contestațiilor. Conform art. 25 al Regulamentului Olimpiadei, nota de la contestație este nota finală.

Premiile se acordă, după cum urmează:

- clasele a V-a – a XIII-a: premiul I (95-100 de puncte); premiul al II-lea (90-94.99 puncte); premiul al III-lea (85-89.99 puncte); mențiune (80-84.99 puncte) – DOAR pentru proba scrisă

- clasele a IX-a – a XII-a: premii pentru proba ORALĂ – un premiu I, un premiu II și un premiu III, primilor trei clasați, de la fiecare clasă/categorie de studiu.

Vă reamintim că proba orală, pentru clasele IX-XII, va avea loc sâmbătă, 23 martie 2019, de la ora 9:00, la Școala Gimnazială “E. Cuza” Vaslui.

Felicitări tuturor participanților și, îndeosebi, laureaților acestui concurs școlar care stârnește numeroase pasiuni fiind, la rândul său, expresia unei înalte pasiuni pentru limba lui Shakespeare!

Tabele cu repartizarea pe săli – Olimpiada județeană de limbi romanice – 16 martie 2019

   Vă prezentăm tabelele cu repartizarea pe săli pentru proba scrisă a Olimpiadei de limbi romanice, care se va desfășura sâmbătă, 16 martie 2019, ora 9:00, la Liceul Tehnologic „N. Iorga” din Negrești.

   Vă rugăm să verificați listele cu atenție și să semnalați eventualele inadvertențe organizatorilor de la Liceul Tehnologic „N. Iorga” Negrești – doamna prof. Ana-Maria Știrbu.

   De asemenea, vă reamintim că accesul elevilor în săli se face până la ora 8:30, pe baza unui document de identitate.

Rezultate – proba scrisă – olimpiada județeană de limba engleză, 9 martie 2019

Vă prezentăm rezultatele obținute de elevii participanți la proba scrisă a olimpiadei de limba engleză, cu următoarele precizări: 

- La clasele a V-a și a VI-a, Olimpiada este o inițiativă județeană; ca atare, nu există fază națională;

- La clasa a VII-a – a VIII-a, pentru faza națională, se califică teza cu punctajul cel mai mare; nu există probă orală, conform Regulamentului oficial;

- La clasele de liceu – atât pentru categoria normal (A), cât și pentru intensiv/bilingv (B), participarea la proba orală este condiționată de obținerea unui punctaj de 95 de puncte la proba scrisă, potrivit Regulamentului oficial.

- Proba orală se va desfășura sâmbătă, pe 23 martie 2019, de la ora 9, la aceeași instituție – Școala Gimnazială “E. Cuza”; elevii sunt așteptați să intre în săli până la ora 8:30, cu un act de identitate asupra lor.

Rezultatele publicate electronic aparțin elevilor care și-au dat acordul în acest sens. Rezultatele complete pot fi vizualizate la avizierul instituției organizatoare. Profesorii îndrumători au obligația de a-i anunța pe elevii cu care s-au prezentat la Olimpiadă ce rezultate au obținut. Rezultatele vor fi afișate un timp determinat (doar până la etapa următoare), după care vor fi scoase de pe server.

Îi felicităm pe participanți, pe profesorii organizatori, pe părinți, pe profesorii care au pregătit elevii și pe cei care s-au calificat la etapa superioară a concursului. Per aspera ad astra!

Haikunoi 2019 - les piques-niques poétiques de l'Institut Français

Nous sommes heureux de vous inviter à organiser la nouvelle édition d'Haikunoi, les piques-niques poétiques. 

Ci-joint les démarches à suivre pour organiser l'évènement chez vous.

Voici également le lien du site internet afin que vous et vos élèves puissiez poster vos haïkus : www.haikunoi.ro

N'oubliez pas de les partager sur votre Facebook avec le hashtag #haikunoi2019 !

Un excellent mois de la Francophonie en préparation!

Détails Haikunoi 2019

Rezultate – Olimpiada județeană de limba germană

Nota Bene: Elevii și-au dat acordul pentru folosirea datelor personale în vederea publicării acestor rezultate.

   La prima ediția din județul Vaslui a Olimpiadei de limba germană nu s-a calificat la faza națională nici un elev deoarece, conform noului Regulament al Olimpiadei de limba germană, ar fi trebuit ca elevii să participe la nivelul B1, pentru clasele a X-a și a XI-a. Acest Regulament nu ține seama însă de situații precum cele din județul Vaslui, unde elevii nu studiază limba germană ca limbă modernă în școala primară sau școala generală din cauza lipsei profesorilor și a catedrelor de germană, și nici nu avem elevi cu limba maternă – limba germană.

   Cu toate acestea, rezultatele obținute de elevi sunt foarte bune și reprezintă o premieră pentru județul Vaslui și un prim succes important al profesoarei debutante de limba germană care i-a îndrumat la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, doamna Rodica Stroescu.  

URGENT! Modificarea orei de începere a Olimpiadei județene de limba engleză

Conform Notei MEN nr. 27703/2019, proba scrisă și proba orală ale Olimpiade județene de limba engleză se desfășoară între orele 9:00-12:00, în zilele de 9 martie 2019, respectiv 23 martie 2019.

Acest fapt impune prezența elevilor în sălile de concurs mai devreme decât anunțaserăm anterior, adică între orele 8 :00 – 8 :25.

De la orele 8:30 dimineața, elevii nu mai pot părăsi instituția organizatoare, până la finalizarea probei.

Tutorial – Cursurile tip MOOC (Massive Open Online Course) din campusul virtual al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, destinate profesorilor debutanți și necalificați la limbi moderne

Vă prezentăm tutorialul referitor la accesarea cursurilor de tip MOOC (Massive Open Online Course) din campusul virtual al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui destinate profesorilor debutanți și necalificați la limbi moderne. Tutorialul e redactat într-o manieră atractivă și simplificată, toate operațiunile fiind reduse la essential, pentru a putea fi ușor de înțeles și de pus în practică, chiar și de utilizatorii neinițiați în navigarea pe platformele de elearning.

Termenul de încărcare a lucrărilor conținând planurile de lecție pentru Testul final este 16 martie 2019. Rezultatele vor fi transmise beneficiarilor cursurilor – profesorii debutanți și necalificați la limbi moderne – și școlilor în care își desfășoară activitatea.

Mult success!

TUTORIAL MOOC ISJ VASLUI

Citește mai departe: Tutorial – Cursurile tip MOOC (Massive Open Online Course) din campusul virtual al Inspectoratului...

20 martie 2019 – Ziua Internațională a Francofoniei – programul activităților în școlile din județul Vaslui

În atenția profesorilor de limba franceză și a șefilor de catedră la limba franceză/limbi moderne/limbă și Comunicare

Ca în fiecare an, 20 martie marchează Ziua Internațională a Francofoniei. Deoarece trebuie să alcătuim un raport specific, cu acțiunile programate și realizate cu acest prilej, vă expediez formularul atașat, pe care veți consemna – la fiecare școală/liceu, acțiunile realizate pentru marcarea Zilei Francofoniei. Formularului i se poate atașa o arhivă de maxim 10 mega cu maximum 5 fișiere – dovezi ale activităților (documente Word, Power Point, fotografii jpeg). 

Termen: luni, 26 martie 2019

https://goo.gl/forms/MpHAmvXCgwwTImcC2

Precizări referitoare la desfășurarea Olimpiadei județene de limba engleză 2019

9 martie 2019 – proba scrisă – Școala Gimnazială „E. Cuza” Vaslui

23 martie 2019 – proba orală (clasele IX-XII) – Școala Gimnazială „E. Cuza” Vaslui

Precizări și extrase din Regulamentele în vigoare

 Prezența profesorilor metodiști la limba engleză este obligatorie în zilele de concurs, începând cu ora 8, la școala organizatoare; subiectele și baremele vor fi preluate de persoana de contact din Școala Gimnazială „E. Cuza” cu drept de acces la transmisiunile criptate ale M.E.N., în zilele de concurs și vor fi multiplicate de profesorii din comisia de organizare;

 De asemenea, profesorii de limba engleză care au elevi în concurs sunt convocați la comisiile de corectare, începând cu ora 11:30; profesorii care au elevi în concurs se vor asigura de faptul că aceștia cunosc rezultatele, după afișarea acestora la avizierul Școlii organizatoare și pe internet, pe site-ul http://lang-platform.eu/vaslui și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui; de asemenea, profesorii de limba engleză cu elevi în concurs vor preciza DIN TIMP organizatorilor dacă există situații în care vreun elev nu și-a exprimat acordul asupra folosirii datelor cu caracter personal, pentru a nu i se posta rezultatele electronic;

 Elevii vor fi prezenți începând cu ora 9, având asupra lor un act de identitate; organizarea transportului elevilor este responsabilitatea unităților școlare de proveniență, a părinților/tutorilor și a comitetelor de părinți;

 Tezele se redactează DOAR cu pix/stilou cu cerneală albastră; nu se folosesc creioane, carioca sau mai multe nuanțe de albastru, toate acestea fiind considerate semne distinctive, care vor duce la anularea tezei;

 Elevii nu pot părăsi sala decât după prima oră de concurs; durata probei scrise: 90 de minute: clasele V-VI; 120 de minute: clasele VII-VIII; 180 de minute – clasele IX-XII;

 La nivel gimnazial, la etapa națională se califică elevii care au obținut cel puțin 95 de puncte la etapa județeană, la clasele a VII-a și a VIII-a;

 La nivel liceal, proba orală din 23 martie 2019 constituie etapa a doua de selecție a celor două loturi care urmează să participe la secțiunile A şi B la etapa națională. La această probă vor participa toți elevii care au obținut un punctaj minim de 95 puncte la proba scrisă.

 La nivel liceal, la etapa națională a olimpiadei de limbă engleză se pot califica participanții la etapa județeană care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de minimum 90 de puncte, în limita locurilor alocate județului respectiv pentru fiecare dintre cele două secțiuni;

 La etapa județeană, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, comisia de organizare și evaluare pentru etapa respectivă afișează, cu cel puțin cinci zile înainte de desfășurarea fiecărei probe, criteriile specifice de departajare, după cum urmează:

• pentru clasele a VII-a și a VIII-a:

- criteriul 1 - punctajul de la proba scrisă (Use of English);

- criteriul 2 - punctajul aferent elaborării povestirii;

• pentru clasele a IX a, a X a, a XI a și a XII a:

- criteriul 1 - punctajul de la proba scrisă (Use of English);

- criteriul 2 - punctajul de la proba integrată – eseu;

- criteriul 3- punctajul de la proba integrată – listening (numai pentru etapa națională);

- criteriul 4 - punctajul de la proba de speaking.

   În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).

 Rezultatele obținute de concurenți la proba scrisă pot fi contestate. Conform Regulamentului MEN al Olimpiadei de limba engleză pentru anul școlar 2018-2019, nu există etapă de vizualizare, la clasele VII-XII. Eventuala contestație este redactată și depusă doar de elevul participant.

La clasele a V-a și a VI-a, vizualizarea tezei este permisă de Regulamentul în vigoare și se va face, pe bază de cerere, timp de o oră după afișarea rezultatelor inițiale; vizualizarea este făcută de elev, căruia un membru al comisiei de corectare îi poate explica punctajul; doar elevul poate depune contestația

 La proba orală (speaking) nu se admit contestații.

 La etapa județeană termenul de analiză şi răspuns la contestații este de 24 de ore de la încheierea  depunerii contestațiilor (luni, 11 martie 2019, orele 9:00-10:00, Școala Gimnazială „Elena Cuza” Vaslui), după care se afișează rezultatele.

 Profesorii organizatori vor verifica în săli care dintre elevi nu au furnizat Consimțământul asupra afișării datelor personale și vor exclude rezultatul respectiv de la afișarea electronică;

 Rezultatele vor fi afișate, timp de 48 de ore, la avizierul Școlii Gimnaziale „E. Cuza” Vaslui și pe internet, pe site-ul de informare al profesorilor de limbi moderne vasluieni – http://lang-platform.eu/vaslui  , cu referențiere pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui – http://isj.vs.edu.ro 

Premiile se acordă, după cum urmează:

 clasele a V-a – a XIII-a: premiul I (95-100 de puncte); premiul al II-lea (90-94.99 puncte); premiul al III-lea (85-89.99 puncte); mențiune (80-84.99 puncte) – DOAR pentru proba scrisă

 clasele a IX-a – a XII-a: premii pentru proba ORALĂ – un premiu I, un premiu II și un premiu III, primilor trei clasați, de la fiecare clasă/categorie de studiu.

Linkuri utile:

Regulamentele școlare în vigoare – Olimpiadele școlare de limbi moderne, anul școlar 2018-2019

http://lang-platform.eu/vaslui/index.php/2-uncategorised/513-important-17-ianuarie-2019-noile-regulamente-ale-olimpiadelor-scolare-de-limbi-moderne-si-procedura-de-evaluare-si-reevaluare-a-lucrarilor

Anunț – cursurile de formare tip MOOC cu profesorii debutanți și cu profesorii necalificați la limbi moderne

   Au fost create conturile de utilizatori pentru cursurile de formare la limba franceză, limba engleză și limba germană destinate profesorilor debutanți și necalificați la limbi moderne, pe Platforma de formare a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, aflată la adresa http://nelpae.ro/formare. Detaliile acestor conturi au fost transmise pe adresele de email furnizate de profesori la înscrierea la curs.

   Aceste cursuri se desfășoară în sistem MOOC – Massive Open Online Courses, fiind create de un grup de autori selecționați din Corpul profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui (M. Sprîncenatu, C. Bojescu, G. Budaca, O. Ponea, C. Velișcu, E. Chiriac, V. Pracsiu).

   În această săptămână (18-24 februarie 2019), vom publica și un tutorial referitor la folosirea campusului virtual, dar îi invităm, între timp, pe profesorii înscriși să exploreze deja spațiile de curs de la limba pe care o predau, în care am plasat deja primele module ale cursurilor și chiar primele teste de promovare a acestor module.

   Vă dorim mult succes! 

 

30 martie 2019 - Concursuri regionale de limba franceză la Bârlad

Catedra de limba franceză a Colegiului Național “Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad are plăcerea de a vă invita să participați, cu elevii dumneavoastră, la două concursuri în limba franceză, care fac parte din Proiectul Educațional Regional « Promotion du français et des valeurs francophones » al liceului. Detalii despre cele două competiții, găsiți în fișierele din folderul atașat.

1) Concursul regional de discursuri în limba franceză

"C'est quoi être un adolescent francophone?" 

Thème de la III-ème édition: "Les sept ans de chez soi, mythe ou réalité?"

2) Concursul regional de scriere de nuvele fantastice în limba franceză

"Avatar" - III-ème édition

A vos plumes ! Prêts ? Partez !

Concursul Regional „Glasul Francofoniei” – ediția 2019, Bârlad, 30 martie

   Pe 30 martie 2019, la Școala de Muzică și Arte plastice „N. N. Tonitza” din Bârlad, se va desfășura o nouă ediție a Concursului Regional „Glasul Francofoniei” care are, în calitate de organizator principal, Școala Gimnazială nr. 1 Tutova, împreună cu I.Ș.J. Vaslui. Ceilalți organizatori sunt: CCD Galaţi, Biblioteca Franceză „Eugène Ionesco” Galaţi, ARPF Galaţi, Inspectoratele Școlare Județene din Brăila și Galați.

  Concursul figurează în CAER 2019, la numărul 2191.

  În folderul atașat, vă expediem toată documentația necesară înscrierii și selectării secțiunii corespunzătoare. Aveți de ales dintre secțiuni cu participare directă și secțiuni cu participare indirectă:

I. Expoziția de desene sau afişe pe tema Mon image du français

II. Teatru francofon (pot fi incluse şi recitări de  poezii sau monologuri în limba franceză)

III. Interpretare de melodii în limba franceză (individual sau grup vocal)

IV.  Culegerea de lucrări scrise cu tema  Etre actif en français cu  sub-secţiunile:

a. Eseu sau poezie în limba franceză -pentru elevi sau profesori-pe tema Etre actif en français;

b. Articol pe tema Les activités extracurriculaires en français: difficultés, enjeux, solutions - numai pentru profesori.

   Înscrierile se fac pe mail, până pe 20 martie 2019 – dată cu rezonanță particulară pentru profesorii de franceză. Adresa furnizată de organizatori pentru expedierea înscrierii este Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   Venez nombreux!

 

Formare obligatorie pentru profesorii debutanți și profesorii fără studii în specialitatea postului (necalificați) pe Platforma de e-learning a I.Ș.J. Vaslui

În atenția directorilor de instituții de învățământ din județul Vaslui,

În atenția șefilor de catedră – aria curriculară Comunicare/limbi moderne,

În atenția profesorilor debutanți la limbi moderne și a celor necalificați care predau limbi moderne

Stimați colegi,

Deoarece în semestrul al II-lea vom lansa cursuri de formare online obligatorii la limbi moderne destinate profesorilor debutanți și a profesorilor necalificați , în scopul pregătirii examenului de Definitivat, pentru formarea continuă și dobândirea competențelor esențiale de predare a disciplinei, vă rugăm să transmiteți spre completare/să completați următorul formular, prin care se solicită câteva detalii fiecărui profesor debutant/necalificat, în vederea realizării conturilor personalizate pe Platforma de e-learning a I.Ș.J. Vaslui pe care se va realiza formarea.

Formularul conține și solicitarea Acordului referitor la prelucrarea datelor personale în scopul organizării programului de formare.

Link formular: https://goo.gl/forms/iuoxMGandBIGoLLf2

sau SITE-UL PROFESORILOR VASLUIENI DE LIMBI MODERNE

Termen: marți, 13 februarie 2019, ora 12:00

Vă mulțumesc!

 

Invitaţie de participare la evenimentele francofone ale Centrului Cultural Francofon Buzău şi ale I.Ş.J. Buzău

În atenţia profesorilor de limba franceză din judeţul Vaslui!

Vă transmitem, în folderul ataşat, detalii despre trei evenimente importante, organizate în viitorul apropiat de coordonatorii Centrului Cultural Francofon Buzău şi de I.Ş.J. Buzău.

Aceste sunt:

1. Concursul Național "Margareta Sterian" (înscris in CAEN, pozitia 73) - sectiune de creatie în limba franceza -1-3 martie 2019

2. Festivalul de muzica francofonă "Francochanson" - 29-31 martie 2019

3. Centrul Francofon International „Voluntariat pentru Comunitate” (înscris in CAEN, pozitia 26 - 30.06-06.07.2019

Vă urăm mult succes! Bonne chance et bon succès!

Folder - evenimente francofone la Buzău

Calendar – fazele judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare de limbi moderne

Limbi romanice (franceza, italiana, spaniola)

Faza judeţeană – Liceul Tehnologic “N Iorga” Negreşti

16 martie 2019 – proba scrisă

23 martie 2019 – proba orală (clasele IX-XII)

Limba franceză - faza naţională - 22-26 aprilie 2019 – Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud

Limbile spaniolă şi italiană - faza naţională - 22-26 aprilie 2019 – Hunedoara, jud. Hunedoara

 

Limba engleză

Faza judeţeană – Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Vaslui

9 martie 2019 – proba scrisă

23 martie 2019 – proba orală (clasele IX-XII)

Faza naţională - 22-26 aprilie 2019 – Ploieşti, jud. Prahova

 

Limba rusă

Faza judeţeană –  23 februarie 2019, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui

Faza naţională – 19-23 aprilie 2019, Brăila, jud. Brăila

 

Limba germană

Faza judeţeană – 2 martie 2019, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui

Faza naţională – 5-12 mai 2019, Braşov, judeţul Braşov

 

Ora de începere a probelor de la faza judeţeană este 10:00.

 

Profesorii de istorie vasluieni - schimb de experiență în Republica Moldova

   O nouă acţiune desfăşurată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi instituţii din domeniul educaţiei din Republica Moldova, sub egida Acordurilor-cadru de cooperare semnate în anii 2016, 2017 şi 2018

   Miercuri, 16 ianuarie 2019, o delegație de profesori de istorie din Vaslui, condusă de inspectorul de istorie, prof.dr. Nicolae Ionescu, a participat, în Republica Moldova, la seminarul raional cu tema Dezvoltarea inteligențelor multiple în cadrul procesului educațional, la Liceul Teoretic „Emil Nicula” din Mereni, raionul Anenii Noi. Întâlnirea a debutat prin prezentarea localității Mereni și a liceului-gazdă, de către dna director Lidia Crețu și dna metodist principal, Anna Ciuntu.

   Activitatea didactică a fost una complexă și a avut ca obiectiv atât prezentarea aspectelor teoretice cât mai ales punerea în valoare a tipurilor de inteligență la orele de istorie. Astfel, elevii de liceu și de gimnaziu au contribuit la evidențierea unor teme de istorie universală, națională și locală, dovedind ingeniozitate și interes pentru cunoașterea și înțelegerea istoriei. Profesorii de istorie au vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie și Primăria din localitate. 

   La acțiune au participat profesori de istorie din raionul Anenii Noi, profesorii liceului-gazdă și dl. Radion Moroșan, șeful Direcției Educație din Anenii Noi.

   Prezența profesorilor vasluieni în Republica Moldova este rezultatul parteneriatului încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și Direcția Educație Anenii Noi.

 

IMPORTANT! 17 ianuarie 2019 - Noile Regulamente ale Olimpiadelor şcolare de limbi moderne şi Procedura de evaluare şi reevaluare a lucrărilor

Vă prezentăm noile Regulamente ale Olimpiadelor de limbi moderne afişate de MEN pe data de 17 ianuarie 2019.

https://drive.google.com/open?id=1M5_MiKO5AjWsZ9Kt3iN_ku_ivnqXn8Zx

Din folderul alăturat, puteţi downloada Regulamentele şi anexele specifice, valabile în 2019, pentru:

- limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă);

- limba engleză;

- limba rusă;

- limba germană.

Informaţia din aceste documente se coroborează cu:

- Metodologia-cadru de organizare a competiţiilor şcolare, valabilă din anul şcolar 2018-2019 (Ordin 4203/2018);: https://www.edu.ro/sites/default/files/Ordin%204203_2018_Meotodologie-cadru%20competitii%20scolare.pdf

- Ordinul 3015/08.01.2019 de modificare a Metodologiei-cadru (OM 4203/2018)

https://drive.google.com/open?id=11r-AobiPFkmcwWLjiAE6a5X7KCtNNTUI

Vă urez tuturor mult succes!