Rezultate – proba orală – olimpiada județeană de limba engleză. Elevi calificați la etapa națională

Vă prezentăm rezultatele obținute la proba orală a olimpiadei județene de limba engleză și elevii calificați la etapa națională (de la liceu, cei de la gimnaziu fiind cunoscuți de săptămâna trecută).

Felicitări elevilor, profesorilor și părintilor! Urmează o perioadă de pregătire intensive a participării la olimpiada națională de limba engleză. Mult succes!

Şcoala Deleni, gazdă a Olimpiadei “Universul cunoaşterii prin lectură”

   Pe 17 martie 2019, provocările organizării unei etape județene a Olimpiadei Universul cunoaşterii prin lectură s-au transformat, pentru Şcoala  Deleni, într-un prilej de bucurie. Găzduind 109 elevi din 21 de comune ale județului Vaslui, Şcoala Deleni a dovedit că, prin muncă şi o echipă unită, poate nota în arhivarul Olimpiadelor Rurale din județul Vaslui o amintire frumoasă, o experiență plăcută marcată de profesionalism şi corectitudine.

 “În demersul nostru de a organiza această olimpiadă, am fost susținuți de către comunitatea locală reprezentată de primarul Doru Eşanu. De asemenea, în sprijinul nostru  au venit şi sponsori precum Delkimvas Vaslui şi Brutăria Deleni. Prin această olimpiadă, Şcoala Deleni a demonstrat că “Omul sfințeşte locul” şi prejudecățile legate de mediul rural pot fi demontate numai prin muncă şi determinare. Mulțumim pe această cale tuturor actorilor implicați în desfăşurarea etapei județene a olimpiadei Universul cunoaşterii prin lectură.”, a declarat doamna director al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Deleni, prof. dr. Anca Elena Doboş.

Concursul de creație a unui logo pentru marcarea aniversării a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și China

 În contextul aniversării a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și China, Ambasada Republicii Populare Chineze la București organizează un concurs de realizare a unui logo consacrat acestui eveniment.

   Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene din M.E.N. vă invită să participați la acest concurs, al cărui termen-limită de depunere a logo-urilor este 12 aprilie 2019. Detalii, în faxul oficial de la M.E.N. și pe site-ul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București.

祝好運!

 

 

https://drive.google.com/open?id=10Iw55gDi1JGE4AxDgmF4qvUIcVNP2-cQ

Simpozionul Internațional pentru Educație Intergenerațională – ediția a V-a, 12-04-2019

A devenit deja o tradiție ca, la fiecare început de primăvară, să vă lansăm invitația de a participa la o nouă ediție a unui eveniment care dorește să medieze relația dintre copii, părinți, bunici, străbunici, extrăgând esențe pentru a formula rețete ale armoniei, pentru o viață mai bună și o educație bazată pe valori perene: Simpozionul Internațional pentru Educație Intergenerațională, organizat de Școala Gimnazială “Alexandra Nechita” împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. În acest an, Simpozionul se va desfășura pe 12 aprilie.

Vă așteptăm să dați curs acestei invitații și să propuneți noi teme de reflecție, menite să redefinească orizontul relațiilor dintre generații!

Rezultate – FINALE proba scrisă – olimpiada județeană de limbi romanice, 16 martie 2019

Vă prezentăm rezultatele finale obținute de elevii participanți la proba scrisă a olimpiadei de limbi romanice din 16 martie 2019, cu următoarele precizări: 

- La clasele a V-a și a VI-a, Olimpiada este o inițiativă județeană; ca atare, nu există fază națională;

- La clasa a VII-a – a VIII-a, pentru faza națională, se califică teza cu punctajul cel mai mare; nu există probă orală, conform Regulamentului oficial;

- La clasele de liceu – atât pentru categoria normal, cât și pentru intensiv/bilingv, participarea la proba orală este condiționată de obținerea unui punctaj de 80 de puncte la proba scrisă;

- Proba orală se va desfășura sâmbătă, pe 23 martie 2019, de la ora 9, la aceeași instituție – Liceul Tehnologic “N. Iorga” Negrești; elevii sunt așteptați să intre în săli până la ora 8:30, cu un act de identitate asupra lor.

Rezultatele publicate electronic aparțin elevilor care și-au dat acordul în acest sens. Rezultatele complete pot fi vizualizate la avizierul instituției organizatoare. Profesorii îndrumători au obligația de a-i anunța pe elevii cu care s-au prezentat la Olimpiadă ce rezultate au obținut. Rezultatele vor fi afișate un timp determinat (doar până la etapa următoare), după care vor fi scoase de pe server. Premiile se acordă, după cum urmează:

 clasele a V-a – a XIII-a: premiul I (95-100 de puncte); premiul al II-lea (90-94.99 puncte); premiul al III-lea (85-89.99 puncte); mențiune (80-84.99 puncte) – DOAR pentru proba scrisă

 clasele a IX-a – a XII-a: premii pentru proba ORALĂ – un premiu I, un premiu II și un premiu III, primilor trei clasați, de la fiecare clasă/categorie de studiu.REZULTATE

Seminar internaţional la Hîrbovăţ (Anenii noi, Republica Moldova) pentru profesorii de chimie

   Pe data de 14 martie 2019, un grup de nouă profesori metodişti de la disciplina chimie din judeţul Vaslui – Nemţanu Dorina, Gosav Doina-Elena, Drăgoi Nicoleta, Vlad Ina-Clara, Scutaru Cezarina-Mihaela, Tilibaşa Aura-Maricica, Alexandrescu Viorica, Tîrcă Luminiţa-Sofia, Andrei-Takar Agnes, împreună cu doamna inspector şcolar pentru disciplina chimie, prof. dr. Irina Dumitraşcu, au participat la seminarul internaţional teoretico-practic ˝Dezvoltarea inteligenţelor multiple la elevi  în cadrul procesului educaţional˝, desfăşurat la Liceul Teoretic ˝Ion Creangă˝, satul Hîrbovăţ, Raionul Anenii Noi, din Republica Moldova, conform prevederilor Acordului de cooperare internatională încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, România şi Direcţia de Educaţie din Anenii Noi, Republica Moldova. 

   La intrare directorul liceului, doamna prof. Elena Zmeu, alături de doi elevi îmbrăcaţi cu straie tradiţionale, haine purtate la ceas de sărbătoare, au întâmpinat oaspeţii din România cu tradiţionala pâine şi sare. Din scenariul ˝Fiţi bineveniţi, Oaspeţi dragi!˝ au avut impact emoţional cuvintele: 

˝Vă primim în casa noastră,/ Să ne fiţi gazdă aleasă/ Şi Vă oferim în dar/ Limbă-aleasă, cu nectar./ Limbă dulce românească/ De-a pururea să trăiască!/ Grai pe care îl vorbesc/ Pe pămînt moldovenesc.˝ 

   Imediat în holul şcolii, pe perete se pot zări noi cuvinte care transmit emoţia vremurilor: ˝Am o casă printre ramuri,/ Am un sat frumos,/ Un liceu cu un bun nume/ Al bunicului sfătos˝ - ˝Ion Creangă˝

   În continuare s-a respectat agenda seminarului, activitatea a debutat cu vizitarea liceului cu profil umanist, care a impresionat prin dimensiunea spaţiilor deţinute – 3 blocuri de studii, cantină, laboratoare, cabinete, sală de sport, sală de fitnes, stadion, sală de festivităţi. 

   Apoi s-a asistat la o oră publică de chimie susţinută de doamna profesor Maria Purice, profesor cu grad didactic Superior. 

Citește mai mult:Seminar internaţional la Hîrbovăţ (Anenii noi, Republica Moldova) pentru profesorii de chimie

Des environnements d’apprentissage optimisés pour et par les langues vivantes

  Le projet EOL vise à améliorer les compétences sociales et démocratiques par le biais de l’apprentissage des langues. Dans cette optique, il s’agit d’identifier les paramètres qui combinés garantissent un environnement bénéfique pour l’apprentissage des langues.

   Les établissements scolaires qui font partie du réseau européen EOL s’engagent ainsi à mettre en place des environnements favorables à l’apprentissage des langues. Le projet permettra aux établissements scolaires y participant d’échanger leurs expériences et leurs ressources, ainsi que des outils et des résultats issus de la recherche.

   Le projet apporte sa contribution au programme du Centre européen pour les langues vivantes (CELV) en réunissant tous les acteurs majeurs du secteur éducatif autour des thèmes suivants :

• une politique linguistique globale de l’établissement scolaire en lien avec les besoins des apprenants et l’environnement social ;

• le rôle de l’apprentissage des langues dans la formation générale et citoyenne ;

• l’efficacité d’une approche curriculaire globale où l’apprentissage d’une langue s’appuie sur les connaissances préalables et encourage l’apprentissage d’autres langues ;

• la coopération entre les enseignants de langues et les enseignants des autres disciplines autour des enjeux linguistiques ;

• l’utilisation des résultats de la recherche dans la pratique scolaire au quotidien. 

Des environnements d’apprentissage optimisés pour et par les langues vivantes

Réalisations attendues

• Une plateforme en ligne avec des outils de pilotage, des matériaux didactiques, des ressources pour la formation continue et des exemples concrets de projets linguistiques d’établissement

• Des indicateurs de qualité

• Un modèle d’environnement d’apprentissage dynamique et systémique, pouvant s’adapter à différents contextes

Effets attendus

• Favoriser la collaboration entre établissements scolaires au sein d’un réseau européen

• Renforcer et expliciter la contribution éducative des langues dans le cadre d’une politique linguistique globale de l’établissement scolaire

• Apporter une garantie de qualité dans l’apprentissage des langues

• Faire connaître les ressources internationales et mieux les exploiter

• Faciliter la coopération, le transfert et la dissémination

Destinataires

Le projet s’adresse en premier lieu aux établissements scolaires de l’enseignement secondaire (collège et lycée) sans pour autant exclure l’école primaire, la voie professionnelle et la formation pour adultes.

Outre le développement de compétences linguistiques, le projet doit valoriser la pratique de toutes les langues, encourager les expériences interculturelles et les approches curriculaires globales.

Le projet s’adresse prioritairement aux enseignants et aux chefs d’établissements, mais prendra en compte l’ensemble des acteurs, notamment les parents.

DURÉE DU PROJET

Janvier 2016 – Décembre 2019

LANGUES DE TRAVAIL

Français – Anglais – Allemand

Site du projet: https://eol.ecml.at/Home/tabid/4140/language/fr-FR/Default.aspx

National School Inspectors Conference: Understanding Assessment

   În luna februarie 2019 am participat, la București, la Conferința Națională Cambridge, care a avut ca titlu ”Understanding Assessment”. Conferința a fost organizată de dna Rodica Cherciu, inspector general în MEN, dna Corina Marin, director general DGMP, și dl Nick Beer, director regional pentru Europa și Africa de Nord, Dr. Angeliki Salamoura, Principle Research Manager, dna Sarah Ellis, Assessment Services Manager și dna Aniella Bușilă, Cambridge English Consultant.

   Tema principală a conferinței a fost evaluarea celor patru competențe utilizate în predarea limbilor străine - vorbit, citit, ascultat, scris. Evaluarea este parte integrantă a predării limbilor străine. În general, ea este făcută de către profesori pentru a aduna informații despre nivelul de cunoaștere a limbii de către elevi. Testarea acestora se face în general la sfârșitul unei unități, unui semestru sau a unui curs, cu scopul de a nota elevii sau de a le oferi un certificat; aceasta se numește evaluare sumativă. Dar există o altă formă de evaluare a învățării care se poate face în toate etapele procesului de învățare, și anume evaluarea formativă; aceasta este foarte utilă profesorilor, deoarece ei pot colecta și interpreta informații despre competențele elevilor „pe viu”; acest tip de evaluare este foarte util și pentru elevi, deoarece au în timp real valoarea muncii lor, nivelul lor de limbă, începutul învățării lor viitoare și pot decide ce cale să urmeze pentru a-și îmbunătăți competențele de limbă și cum pot continua învățarea pe tot parcursul vieții. 

Citește mai mult:National School Inspectors Conference: Understanding Assessment

Rezultatele finale – proba scrisă – Olimpiada județeană de limba engleză, 9 martie 2019

Vă prezentăm rezultatele finale ale probei scrise la Olimpiada județeană de limba engleză, după etapa contestațiilor. Conform art. 25 al Regulamentului Olimpiadei, nota de la contestație este nota finală.

Premiile se acordă, după cum urmează:

- clasele a V-a – a XIII-a: premiul I (95-100 de puncte); premiul al II-lea (90-94.99 puncte); premiul al III-lea (85-89.99 puncte); mențiune (80-84.99 puncte) – DOAR pentru proba scrisă

- clasele a IX-a – a XII-a: premii pentru proba ORALĂ – un premiu I, un premiu II și un premiu III, primilor trei clasați, de la fiecare clasă/categorie de studiu.

Vă reamintim că proba orală, pentru clasele IX-XII, va avea loc sâmbătă, 23 martie 2019, de la ora 9:00, la Școala Gimnazială “E. Cuza” Vaslui.

Felicitări tuturor participanților și, îndeosebi, laureaților acestui concurs școlar care stârnește numeroase pasiuni fiind, la rândul său, expresia unei înalte pasiuni pentru limba lui Shakespeare!

Tabele cu repartizarea pe săli – Olimpiada județeană de limbi romanice – 16 martie 2019

   Vă prezentăm tabelele cu repartizarea pe săli pentru proba scrisă a Olimpiadei de limbi romanice, care se va desfășura sâmbătă, 16 martie 2019, ora 9:00, la Liceul Tehnologic „N. Iorga” din Negrești.

   Vă rugăm să verificați listele cu atenție și să semnalați eventualele inadvertențe organizatorilor de la Liceul Tehnologic „N. Iorga” Negrești – doamna prof. Ana-Maria Știrbu.

   De asemenea, vă reamintim că accesul elevilor în săli se face până la ora 8:30, pe baza unui document de identitate.

Rezultate – proba scrisă – olimpiada județeană de limba engleză, 9 martie 2019

Vă prezentăm rezultatele obținute de elevii participanți la proba scrisă a olimpiadei de limba engleză, cu următoarele precizări: 

- La clasele a V-a și a VI-a, Olimpiada este o inițiativă județeană; ca atare, nu există fază națională;

- La clasa a VII-a – a VIII-a, pentru faza națională, se califică teza cu punctajul cel mai mare; nu există probă orală, conform Regulamentului oficial;

- La clasele de liceu – atât pentru categoria normal (A), cât și pentru intensiv/bilingv (B), participarea la proba orală este condiționată de obținerea unui punctaj de 95 de puncte la proba scrisă, potrivit Regulamentului oficial.

- Proba orală se va desfășura sâmbătă, pe 23 martie 2019, de la ora 9, la aceeași instituție – Școala Gimnazială “E. Cuza”; elevii sunt așteptați să intre în săli până la ora 8:30, cu un act de identitate asupra lor.

Rezultatele publicate electronic aparțin elevilor care și-au dat acordul în acest sens. Rezultatele complete pot fi vizualizate la avizierul instituției organizatoare. Profesorii îndrumători au obligația de a-i anunța pe elevii cu care s-au prezentat la Olimpiadă ce rezultate au obținut. Rezultatele vor fi afișate un timp determinat (doar până la etapa următoare), după care vor fi scoase de pe server.

Îi felicităm pe participanți, pe profesorii organizatori, pe părinți, pe profesorii care au pregătit elevii și pe cei care s-au calificat la etapa superioară a concursului. Per aspera ad astra!

Haikunoi 2019 - les piques-niques poétiques de l'Institut Français

Nous sommes heureux de vous inviter à organiser la nouvelle édition d'Haikunoi, les piques-niques poétiques. 

Ci-joint les démarches à suivre pour organiser l'évènement chez vous.

Voici également le lien du site internet afin que vous et vos élèves puissiez poster vos haïkus : www.haikunoi.ro

N'oubliez pas de les partager sur votre Facebook avec le hashtag #haikunoi2019 !

Un excellent mois de la Francophonie en préparation!

Détails Haikunoi 2019

Rezultate – Olimpiada județeană de limba germană

Nota Bene: Elevii și-au dat acordul pentru folosirea datelor personale în vederea publicării acestor rezultate.

   La prima ediția din județul Vaslui a Olimpiadei de limba germană nu s-a calificat la faza națională nici un elev deoarece, conform noului Regulament al Olimpiadei de limba germană, ar fi trebuit ca elevii să participe la nivelul B1, pentru clasele a X-a și a XI-a. Acest Regulament nu ține seama însă de situații precum cele din județul Vaslui, unde elevii nu studiază limba germană ca limbă modernă în școala primară sau școala generală din cauza lipsei profesorilor și a catedrelor de germană, și nici nu avem elevi cu limba maternă – limba germană.

   Cu toate acestea, rezultatele obținute de elevi sunt foarte bune și reprezintă o premieră pentru județul Vaslui și un prim succes important al profesoarei debutante de limba germană care i-a îndrumat la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, doamna Rodica Stroescu.  

URGENT! Modificarea orei de începere a Olimpiadei județene de limba engleză

Conform Notei MEN nr. 27703/2019, proba scrisă și proba orală ale Olimpiade județene de limba engleză se desfășoară între orele 9:00-12:00, în zilele de 9 martie 2019, respectiv 23 martie 2019.

Acest fapt impune prezența elevilor în sălile de concurs mai devreme decât anunțaserăm anterior, adică între orele 8 :00 – 8 :25.

De la orele 8:30 dimineața, elevii nu mai pot părăsi instituția organizatoare, până la finalizarea probei.

Tutorial – Cursurile tip MOOC (Massive Open Online Course) din campusul virtual al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, destinate profesorilor debutanți și necalificați la limbi moderne

Vă prezentăm tutorialul referitor la accesarea cursurilor de tip MOOC (Massive Open Online Course) din campusul virtual al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui destinate profesorilor debutanți și necalificați la limbi moderne. Tutorialul e redactat într-o manieră atractivă și simplificată, toate operațiunile fiind reduse la essential, pentru a putea fi ușor de înțeles și de pus în practică, chiar și de utilizatorii neinițiați în navigarea pe platformele de elearning.

Termenul de încărcare a lucrărilor conținând planurile de lecție pentru Testul final este 16 martie 2019. Rezultatele vor fi transmise beneficiarilor cursurilor – profesorii debutanți și necalificați la limbi moderne – și școlilor în care își desfășoară activitatea.

Mult success!

TUTORIAL MOOC ISJ VASLUI

Citește mai mult:Tutorial – Cursurile tip MOOC (Massive Open Online Course) din campusul virtual al Inspectoratului...

20 martie 2019 – Ziua Internațională a Francofoniei – programul activităților în școlile din județul Vaslui

În atenția profesorilor de limba franceză și a șefilor de catedră la limba franceză/limbi moderne/limbă și Comunicare

Ca în fiecare an, 20 martie marchează Ziua Internațională a Francofoniei. Deoarece trebuie să alcătuim un raport specific, cu acțiunile programate și realizate cu acest prilej, vă expediez formularul atașat, pe care veți consemna – la fiecare școală/liceu, acțiunile realizate pentru marcarea Zilei Francofoniei. Formularului i se poate atașa o arhivă de maxim 10 mega cu maximum 5 fișiere – dovezi ale activităților (documente Word, Power Point, fotografii jpeg). 

Termen: luni, 26 martie 2019

https://goo.gl/forms/MpHAmvXCgwwTImcC2

Precizări referitoare la desfășurarea Olimpiadei județene de limba engleză 2019

9 martie 2019 – proba scrisă – Școala Gimnazială „E. Cuza” Vaslui

23 martie 2019 – proba orală (clasele IX-XII) – Școala Gimnazială „E. Cuza” Vaslui

Precizări și extrase din Regulamentele în vigoare

 Prezența profesorilor metodiști la limba engleză este obligatorie în zilele de concurs, începând cu ora 8, la școala organizatoare; subiectele și baremele vor fi preluate de persoana de contact din Școala Gimnazială „E. Cuza” cu drept de acces la transmisiunile criptate ale M.E.N., în zilele de concurs și vor fi multiplicate de profesorii din comisia de organizare;

 De asemenea, profesorii de limba engleză care au elevi în concurs sunt convocați la comisiile de corectare, începând cu ora 11:30; profesorii care au elevi în concurs se vor asigura de faptul că aceștia cunosc rezultatele, după afișarea acestora la avizierul Școlii organizatoare și pe internet, pe site-ul http://lang-platform.eu/vaslui și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui; de asemenea, profesorii de limba engleză cu elevi în concurs vor preciza DIN TIMP organizatorilor dacă există situații în care vreun elev nu și-a exprimat acordul asupra folosirii datelor cu caracter personal, pentru a nu i se posta rezultatele electronic;

 Elevii vor fi prezenți începând cu ora 9, având asupra lor un act de identitate; organizarea transportului elevilor este responsabilitatea unităților școlare de proveniență, a părinților/tutorilor și a comitetelor de părinți;

 Tezele se redactează DOAR cu pix/stilou cu cerneală albastră; nu se folosesc creioane, carioca sau mai multe nuanțe de albastru, toate acestea fiind considerate semne distinctive, care vor duce la anularea tezei;

 Elevii nu pot părăsi sala decât după prima oră de concurs; durata probei scrise: 90 de minute: clasele V-VI; 120 de minute: clasele VII-VIII; 180 de minute – clasele IX-XII;

 La nivel gimnazial, la etapa națională se califică elevii care au obținut cel puțin 95 de puncte la etapa județeană, la clasele a VII-a și a VIII-a;

 La nivel liceal, proba orală din 23 martie 2019 constituie etapa a doua de selecție a celor două loturi care urmează să participe la secțiunile A şi B la etapa națională. La această probă vor participa toți elevii care au obținut un punctaj minim de 95 puncte la proba scrisă.

 La nivel liceal, la etapa națională a olimpiadei de limbă engleză se pot califica participanții la etapa județeană care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de minimum 90 de puncte, în limita locurilor alocate județului respectiv pentru fiecare dintre cele două secțiuni;

 La etapa județeană, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, comisia de organizare și evaluare pentru etapa respectivă afișează, cu cel puțin cinci zile înainte de desfășurarea fiecărei probe, criteriile specifice de departajare, după cum urmează:

• pentru clasele a VII-a și a VIII-a:

- criteriul 1 - punctajul de la proba scrisă (Use of English);

- criteriul 2 - punctajul aferent elaborării povestirii;

• pentru clasele a IX a, a X a, a XI a și a XII a:

- criteriul 1 - punctajul de la proba scrisă (Use of English);

- criteriul 2 - punctajul de la proba integrată – eseu;

- criteriul 3- punctajul de la proba integrată – listening (numai pentru etapa națională);

- criteriul 4 - punctajul de la proba de speaking.

   În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).

 Rezultatele obținute de concurenți la proba scrisă pot fi contestate. Conform Regulamentului MEN al Olimpiadei de limba engleză pentru anul școlar 2018-2019, nu există etapă de vizualizare, la clasele VII-XII. Eventuala contestație este redactată și depusă doar de elevul participant.

La clasele a V-a și a VI-a, vizualizarea tezei este permisă de Regulamentul în vigoare și se va face, pe bază de cerere, timp de o oră după afișarea rezultatelor inițiale; vizualizarea este făcută de elev, căruia un membru al comisiei de corectare îi poate explica punctajul; doar elevul poate depune contestația

 La proba orală (speaking) nu se admit contestații.

 La etapa județeană termenul de analiză şi răspuns la contestații este de 24 de ore de la încheierea  depunerii contestațiilor (luni, 11 martie 2019, orele 9:00-10:00, Școala Gimnazială „Elena Cuza” Vaslui), după care se afișează rezultatele.

 Profesorii organizatori vor verifica în săli care dintre elevi nu au furnizat Consimțământul asupra afișării datelor personale și vor exclude rezultatul respectiv de la afișarea electronică;

 Rezultatele vor fi afișate, timp de 48 de ore, la avizierul Școlii Gimnaziale „E. Cuza” Vaslui și pe internet, pe site-ul de informare al profesorilor de limbi moderne vasluieni – http://lang-platform.eu/vaslui  , cu referențiere pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui – http://isj.vs.edu.ro 

Premiile se acordă, după cum urmează:

 clasele a V-a – a XIII-a: premiul I (95-100 de puncte); premiul al II-lea (90-94.99 puncte); premiul al III-lea (85-89.99 puncte); mențiune (80-84.99 puncte) – DOAR pentru proba scrisă

 clasele a IX-a – a XII-a: premii pentru proba ORALĂ – un premiu I, un premiu II și un premiu III, primilor trei clasați, de la fiecare clasă/categorie de studiu.

Linkuri utile:

Regulamentele școlare în vigoare – Olimpiadele școlare de limbi moderne, anul școlar 2018-2019

http://lang-platform.eu/vaslui/index.php/2-uncategorised/513-important-17-ianuarie-2019-noile-regulamente-ale-olimpiadelor-scolare-de-limbi-moderne-si-procedura-de-evaluare-si-reevaluare-a-lucrarilor

Anunț – cursurile de formare tip MOOC cu profesorii debutanți și cu profesorii necalificați la limbi moderne

   Au fost create conturile de utilizatori pentru cursurile de formare la limba franceză, limba engleză și limba germană destinate profesorilor debutanți și necalificați la limbi moderne, pe Platforma de formare a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, aflată la adresa http://nelpae.ro/formare. Detaliile acestor conturi au fost transmise pe adresele de email furnizate de profesori la înscrierea la curs.

   Aceste cursuri se desfășoară în sistem MOOC – Massive Open Online Courses, fiind create de un grup de autori selecționați din Corpul profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui (M. Sprîncenatu, C. Bojescu, G. Budaca, O. Ponea, C. Velișcu, E. Chiriac, V. Pracsiu).

   În această săptămână (18-24 februarie 2019), vom publica și un tutorial referitor la folosirea campusului virtual, dar îi invităm, între timp, pe profesorii înscriși să exploreze deja spațiile de curs de la limba pe care o predau, în care am plasat deja primele module ale cursurilor și chiar primele teste de promovare a acestor module.

   Vă dorim mult succes! 

 

30 martie 2019 - Concursuri regionale de limba franceză la Bârlad

Catedra de limba franceză a Colegiului Național “Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad are plăcerea de a vă invita să participați, cu elevii dumneavoastră, la două concursuri în limba franceză, care fac parte din Proiectul Educațional Regional « Promotion du français et des valeurs francophones » al liceului. Detalii despre cele două competiții, găsiți în fișierele din folderul atașat.

1) Concursul regional de discursuri în limba franceză

"C'est quoi être un adolescent francophone?" 

Thème de la III-ème édition: "Les sept ans de chez soi, mythe ou réalité?"

2) Concursul regional de scriere de nuvele fantastice în limba franceză

"Avatar" - III-ème édition

A vos plumes ! Prêts ? Partez !

Concursul Regional „Glasul Francofoniei” – ediția 2019, Bârlad, 30 martie

   Pe 30 martie 2019, la Școala de Muzică și Arte plastice „N. N. Tonitza” din Bârlad, se va desfășura o nouă ediție a Concursului Regional „Glasul Francofoniei” care are, în calitate de organizator principal, Școala Gimnazială nr. 1 Tutova, împreună cu I.Ș.J. Vaslui. Ceilalți organizatori sunt: CCD Galaţi, Biblioteca Franceză „Eugène Ionesco” Galaţi, ARPF Galaţi, Inspectoratele Școlare Județene din Brăila și Galați.

  Concursul figurează în CAER 2019, la numărul 2191.

  În folderul atașat, vă expediem toată documentația necesară înscrierii și selectării secțiunii corespunzătoare. Aveți de ales dintre secțiuni cu participare directă și secțiuni cu participare indirectă:

I. Expoziția de desene sau afişe pe tema Mon image du français

II. Teatru francofon (pot fi incluse şi recitări de  poezii sau monologuri în limba franceză)

III. Interpretare de melodii în limba franceză (individual sau grup vocal)

IV.  Culegerea de lucrări scrise cu tema  Etre actif en français cu  sub-secţiunile:

a. Eseu sau poezie în limba franceză -pentru elevi sau profesori-pe tema Etre actif en français;

b. Articol pe tema Les activités extracurriculaires en français: difficultés, enjeux, solutions - numai pentru profesori.

   Înscrierile se fac pe mail, până pe 20 martie 2019 – dată cu rezonanță particulară pentru profesorii de franceză. Adresa furnizată de organizatori pentru expedierea înscrierii este Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   Venez nombreux!

 

Formare obligatorie pentru profesorii debutanți și profesorii fără studii în specialitatea postului (necalificați) pe Platforma de e-learning a I.Ș.J. Vaslui

În atenția directorilor de instituții de învățământ din județul Vaslui,

În atenția șefilor de catedră – aria curriculară Comunicare/limbi moderne,

În atenția profesorilor debutanți la limbi moderne și a celor necalificați care predau limbi moderne

Stimați colegi,

Deoarece în semestrul al II-lea vom lansa cursuri de formare online obligatorii la limbi moderne destinate profesorilor debutanți și a profesorilor necalificați , în scopul pregătirii examenului de Definitivat, pentru formarea continuă și dobândirea competențelor esențiale de predare a disciplinei, vă rugăm să transmiteți spre completare/să completați următorul formular, prin care se solicită câteva detalii fiecărui profesor debutant/necalificat, în vederea realizării conturilor personalizate pe Platforma de e-learning a I.Ș.J. Vaslui pe care se va realiza formarea.

Formularul conține și solicitarea Acordului referitor la prelucrarea datelor personale în scopul organizării programului de formare.

Link formular: https://goo.gl/forms/iuoxMGandBIGoLLf2

sau SITE-UL PROFESORILOR VASLUIENI DE LIMBI MODERNE

Termen: marți, 13 februarie 2019, ora 12:00

Vă mulțumesc!