Rezultate – FINALE proba scrisă – olimpiada județeană de limbi romanice, 16 martie 2019

Vă prezentăm rezultatele finale obținute de elevii participanți la proba scrisă a olimpiadei de limbi romanice din 16 martie 2019, cu următoarele precizări: 

- La clasele a V-a și a VI-a, Olimpiada este o inițiativă județeană; ca atare, nu există fază națională;

- La clasa a VII-a – a VIII-a, pentru faza națională, se califică teza cu punctajul cel mai mare; nu există probă orală, conform Regulamentului oficial;

- La clasele de liceu – atât pentru categoria normal, cât și pentru intensiv/bilingv, participarea la proba orală este condiționată de obținerea unui punctaj de 80 de puncte la proba scrisă;

- Proba orală se va desfășura sâmbătă, pe 23 martie 2019, de la ora 9, la aceeași instituție – Liceul Tehnologic “N. Iorga” Negrești; elevii sunt așteptați să intre în săli până la ora 8:30, cu un act de identitate asupra lor.

Rezultatele publicate electronic aparțin elevilor care și-au dat acordul în acest sens. Rezultatele complete pot fi vizualizate la avizierul instituției organizatoare. Profesorii îndrumători au obligația de a-i anunța pe elevii cu care s-au prezentat la Olimpiadă ce rezultate au obținut. Rezultatele vor fi afișate un timp determinat (doar până la etapa următoare), după care vor fi scoase de pe server. Premiile se acordă, după cum urmează:

 clasele a V-a – a XIII-a: premiul I (95-100 de puncte); premiul al II-lea (90-94.99 puncte); premiul al III-lea (85-89.99 puncte); mențiune (80-84.99 puncte) – DOAR pentru proba scrisă

 clasele a IX-a – a XII-a: premii pentru proba ORALĂ – un premiu I, un premiu II și un premiu III, primilor trei clasați, de la fiecare clasă/categorie de studiu.REZULTATE