Seminar internaţional la Hîrbovăţ (Anenii noi, Republica Moldova) pentru profesorii de chimie

   Pe data de 14 martie 2019, un grup de nouă profesori metodişti de la disciplina chimie din judeţul Vaslui – Nemţanu Dorina, Gosav Doina-Elena, Drăgoi Nicoleta, Vlad Ina-Clara, Scutaru Cezarina-Mihaela, Tilibaşa Aura-Maricica, Alexandrescu Viorica, Tîrcă Luminiţa-Sofia, Andrei-Takar Agnes, împreună cu doamna inspector şcolar pentru disciplina chimie, prof. dr. Irina Dumitraşcu, au participat la seminarul internaţional teoretico-practic ˝Dezvoltarea inteligenţelor multiple la elevi  în cadrul procesului educaţional˝, desfăşurat la Liceul Teoretic ˝Ion Creangă˝, satul Hîrbovăţ, Raionul Anenii Noi, din Republica Moldova, conform prevederilor Acordului de cooperare internatională încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, România şi Direcţia de Educaţie din Anenii Noi, Republica Moldova. 

   La intrare directorul liceului, doamna prof. Elena Zmeu, alături de doi elevi îmbrăcaţi cu straie tradiţionale, haine purtate la ceas de sărbătoare, au întâmpinat oaspeţii din România cu tradiţionala pâine şi sare. Din scenariul ˝Fiţi bineveniţi, Oaspeţi dragi!˝ au avut impact emoţional cuvintele: 

˝Vă primim în casa noastră,/ Să ne fiţi gazdă aleasă/ Şi Vă oferim în dar/ Limbă-aleasă, cu nectar./ Limbă dulce românească/ De-a pururea să trăiască!/ Grai pe care îl vorbesc/ Pe pămînt moldovenesc.˝ 

   Imediat în holul şcolii, pe perete se pot zări noi cuvinte care transmit emoţia vremurilor: ˝Am o casă printre ramuri,/ Am un sat frumos,/ Un liceu cu un bun nume/ Al bunicului sfătos˝ - ˝Ion Creangă˝

   În continuare s-a respectat agenda seminarului, activitatea a debutat cu vizitarea liceului cu profil umanist, care a impresionat prin dimensiunea spaţiilor deţinute – 3 blocuri de studii, cantină, laboratoare, cabinete, sală de sport, sală de fitnes, stadion, sală de festivităţi. 

   Apoi s-a asistat la o oră publică de chimie susţinută de doamna profesor Maria Purice, profesor cu grad didactic Superior. 

   După autoanaliza şi evaluarea activităţii didactice, programul a continuat cu un recital artistic ˝Adie vânt de primăvară˝ şi cu reflecţii şi exemple de bune practici din laboratoarele de creaţie ale profesorilor de chimie. Capacităţile cognitive ale unei persoane, descrise printr-un set de abilităţi, talente, deprinderi mentale, sunt repere conceptuale ale Teoriei inteligenţelor multiple, adaptare după Dr. Horvard Gardner: inteligenţa lingvistică/ verbală, logico-matematică, muzicală/ ritmică, spaţială/ vizuală, corporal - chinestezică (a mişcării), socială (interpersonală), personală (intrapersonală), inteligenţa naturii (naturalistă), inteligenţa existenţială. S-a concluzionat că inventarul inteligenţelor multiple poate fi aplicat pentru a constata tipul de inteligenţă predominant la elevi şi a-l ajuta pe profesor să-şi identifice strategiile didactice şi educaţionale cele mai adecvate în actul de predare – învăţare - evaluare.