Consfătuirile naţionale ale inspectorilor şcolari de limbi moderne

Unul din cele mai importante evenimente anuale ale inspectorilor şcolari de limbi moderne, Consfătuirile naţionale, se desfăşoară, în premieră, la Vaslui, între 7 şi 9 septembrie 2015. Aproape 100 de oaspeţi sunt aşteptaţi să participe: inspectori şcolari generali din MECS, inspectori şcolari, metodişti, invitaţi de la Ambasade şi Centre Culturale. 

Vă vom ţne la curent cu evenimentele din aceste zile, prin intermediul fotografiilor, articolelor şi al filmărilor realizate la faţa locului.