Selecţia pentru Corpul profesorilor metodişti la limbi moderne pentru anul 2015-2016

În anul şcolar 2015-2016, Corpul profesorilor metodişti din Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui va cuprinde, în ceea ce priveşte limbile moderne, profesori cu următoarele specializări:

- limba franceză

- limba engleză

- limba spaniolă

- limba italiană

- limba rusă

Profesorii care doresc să devină metodişti la limbi moderne în anul şcolar 2015-2016, trebuie să aibă cel puţin gradul didactic II şi să cumuleze mai multe calităţi. Detaliile se găsesc în Procedura de selecţie actualizată, adoptată şi publicată pe site-ul ISJ Vaslui. La aceasta se va adăuga la dosar Fişa de (auto)evaluare.

Dosarul de candidatură pentru admiterea în Corpul profesorilor metodişti va trebui depus la camera 10, etaj 1, ISJ Vaslui, la inspectorul şcolar pentru limbi moderne, profesor Alexandru Mîţă, în perioada 28.09.2015-02.10.2015.

Pentru profesorii care au fost membri ai Corpului metodiştilor la limbi moderne ai ISJ Vaslui în 2014-2015, dosarul va conţine doar (A) Cererea (Anexa 2 a Metodologiei specifice, postate pe site-ul instituţiei) (B) actualizarea datelor din dosarul deja existent, depus în 2014 (adeverinţă cu calificativ pentru 2014-2015, alte acte doveditoare ale stagiilor/cursurilor/proiectelor realizate, actualizarea CV Europass) şi (C) fisa de (auto)evaluare.

Profesorii care nu au mai făcut parte din Corpul metodiştilor la limbi moderne, vor depune un dosar compus din următoarele piese:

- Cererea de înscriere (Anexa 2 a Metodologiei specifice, postate pe site-ul instituţiei);

- CV Europass însoţit de copiile documentelor doveditoare, semnate şi ştampilate “conform cu originalul” la instituţia de învăţământ;

fisa de (auto)evaluare;

- Còpii certificate “conform cu originalul” după: actele de studiu, cartea de identitate, actul de titularizare, certificatele de obţinere a gradelor didactice, adeverinţe, diplome, certificate care să ateste formarea continuă a candidatului;

- Adeverinţa de vechime la catedră;

- Recomandarea Consiliului de Administraţie al instituţiei de învăţământ;

- Adeverinţă cu calificativele obţinute în ultimii 5 ani.

Mult succes!