Rezultate finale şi premii – Olimpiada locală de limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă) – judeţul Vaslui, 6 februarie 2016

Vă prezentăm rezultatele obţinute de elevii participanţi la etapa locală a Olimpiadei şcolare de limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă), desfăşurată în judeţul Vaslui sâmbătă, 6 februarie 2016, în următoarele instituţii de învăţământ:

1) zona Vaslui – Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui

2) zona Negreşti – Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti

3) zona Huşi – Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi

4) zona Bârlad – Liceul Teoretic “M. Eminescu” Bârlad

Nu au existat contestaţii, la această etapă a Olimpiadei şcolare de limbi romanice.

Clasificarea premiilor este următoarea:

95-100 de puncte – premiul 1

90-94,99 de puncte – premiul al 2-lea

85-89,99 de puncte – premiul al 3-lea

80-84,99 de puncte – menţiune.

Elevii evidenţiaţi cu marcaj galben în tabelele anexate, care au obţinut punctaje începând cu 85 de puncte, s-au calificat la etapa judeţeană a Olimpiadei de limbi romanice, conform Regulamentului în vigoare.

Vă reamintim că etapa judeţeană a Olimpiadei de limbi romanice se va desfăşura la Colegiul Naţional “Cuza Vodă” din Huşi (ambele probe – proba scrisă din 5 martie 2016 şi proba orală – din 12 martie 2016).

Le mulţumim, pe această cale, colegilor – profesori de limbi romanice şi de alte specializări, precum şi conducerii instituţiilor – gazdă pentru mobilizarea exemplară, care a dus la o organizare de excepţie a acestei competiţii!

Felicitări tuturor participanţilor!

REZULTATE ETAPA LOCALA - LIMBI ROMANICE