Olimpicii vasluieni la Naţionala de limba rusă, ediţia 2016 – pe primele locuri!

Tocmai ne-a fost adusă la cunoştinţă o nouă confirmare a valorii profesorilor şi elevilor din judeţul Vaslui, a şcolii de limbi moderne de pe aceste meleaguri care, iată, au dovedit că aici se studiază temeinic, cu pasiune şi cu devotament. Elevii doamnei profesoare de limba rusă, Eugenia Creţanu (titulară la Şcoala Gimnazială “Vasile Pârvan” din Bârlad), au obţinut locuri fruntaşe la o competiţie deosebită, la care nici nu îndrăzneau să se gândească în luna septembrie 2015, atunci când, împreună cu inspectorul şcolar pentru limbi moderne, doamna Creţanu a pus bazele “Clubului de limba rusă”, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, în speranţa readucerii în atenţia publicului şcolar vasluian a interesului pentru limba rusă, limbă purtătoare a unei culturi colosale, apanaj al adevăraţilor intelectuali.

Activitatea săptămânală, sâmbătă de sămbătă, a Clubului de limba rusă de la LMK Vaslui, care a presupus un efort deosebit atât din partea doamnei profesor, care a făcut naveta de la Bârlad pentru a putea anima această acţiune, cât şi din partea elevilor, care au renunţat la un început de sâmbătă dedicat de ceilalţi odihnei şi relaxării, pentru a răspunde unei noi provocări intelectuale, a unui alfabet nu foarte uşor de învăţat, a unei pronunţii care nu seamănă cu aceea a altor limbi studiate până în prezent. Pe scurt, din rândul tinerilor care au ales să frecventeze “Clubul de limba rusă”, s-au remarcat, prin asiduitate şi talent, trei elevi de la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” – Paul Alexandru Răileanu, Andrei Arsene (elevi în clasa a X-a C, profil ştiinţele naturii – bilingv franceză) şi Radu Neacşu (elev în clasa a IX-a D, profil ştiinţe sociale – bilingv franceză). 

In mod firesc, pentru a da un sens mai profund acestui exerciţiu complex de cunoaştere, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a organizat, după ani de absenţă din peisajul concursurilor şcolare, o nouă ediţie a Olimpiadei de limba rusă, la care cei trei elevi s-au distins prin rezultate foarte bune, calificându-se la etapa superioară, organizată anul acesta la Slobozia, în judeţul Ialomiţa.

Echipajul a participat, aşadar, la etapa naţională a Olimpiadei de limba rusă – limbă modernă de la Slobozia, competiţie organizată în perioada 17-20 aprilie 2016 şi prezidată, cu multă rigoare şi profesionalism, de doamna profesor universitar doctor Axinia Crasovschi. Cooptarea doamnei profesor Eugenia Creţanu în Comisia Naţională a acestei Olimpiade (nu pentru prima dată), este încă o recunoaştere de care echipajul vasluian a beneficiat. 

După un drum destul de istovitor, cu trei trenuri schimbate până la punctul terminus, olimpicii noştri s-au mobilizat exemplar – chiar şi în faţa unei probe “supriză”, probă de interviu în faţa comisiei de examinare, la care, în afara discuţiei propriu-zise, în limba lui Cehov şi Turgheniev, băieţii noştri au făcut dovada înţelegerii unui text necunoscut.

Spre marea noastră bucurie – a celor care am crezut în acest demers – profesori, părinţi, elevi – confirmarea valorii nu a întârziat să apară: Paul Alexandru Răileanu a fost clasat primul la clasa a X-a, categoria I, nivel A1, fiind evaluat cu 172,50 de puncte şi primind Premiul al II-lea, urmat fiind de colegul său, Andrei Arsene, Premiul al III-lea, obţinut cu 154 de puncte, în vreme ce mezinul, Radu Neacşu, a obţinut tot premiul al III-lea al competiţiei, cu 122 de puncte. Premiile au fost însoţite şi de sume în bani, alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Concurenţa a fost pe măsură – formată îndeosebi din elevi bucureşteni şi brăileni, care – atenţie – studiază limba rusă în curricula şcolii, nicidecum ca o activitate suplimentară, la sfârşit de săptămână, precum elevii noştri! Paul Răileanu a fost, în mod deosebit, apreciat de comisia de examen pentru naturaleţe, nivel de cunoştinţe, spontaneitate. Tocmai de aceea, Paul este propus pentru a fi component al lotului reprezentativ, cu care ţara noatră ar urma să participe la etapa internaţională a Olimpiadei.

Îi felicităm pe toţi laureaţii concursului, îndeosebi pe cei din judeţul Vaslui şi le urăm succes pe mai departe, la viitoarele întâlniri de suflet şi de agerime a minţii cu această limbă unică, păstrătoare a unor valori perene şi vechi de când lumea!

Per aspera ad astra!

 

 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MODERNA        
17-20 APRILIE 2016            
               
  TABEL NOMINAL PREMIERE OLIMPIADA NAȚIONALĂ    
                           DE LIMBA RUSĂ MODERNĂ
               
               
Nr. Crt. Numele si prenumele elevului Clasa Categoria Nivelul european Localitatea Total punctaj Premiu
  Sorescu Iulia-Ştefania IX I A1 Piteşti 187.00 I
  Răileanu Paul Alexandru X I A1 Vaslui 172.50 II
  Pungă Raisa IX I A1 Braila 164.00 II
  Abedalghani Raed X I A1 București 161.50 III
  Arsene Andrei X I A1 Vaslui 154.00 III
  Enache Teodor Alexandru XII I A1 Bucuresti 144.00 M
  Dițulescu Maria-Gabriela X I A1 București 132.00 M
  Neacşu Radu IX I A1 Vaslui 122.00 III
  Hlevca Cristian-Ioan IX I A1 București 118.50 M
  Popa Cosmin IX I A1 București 118.50 M
               
               
               
                      Presedinte comisie,
          Prof. Univ. Dr. Axinia CRASOVSCHI