Materiale utile – consfătuirile profesorilor de limbi moderne

In folderul alăturat, veţi găsi documente utile activităţii dumneavoastră ca profesor de limbi moderne în acest an şcolar. Pe parcursul anului 2016-2017, vă vom transmite, tot prin intermediul site-ului nostrum de informare, toate documentele utile, fişele didactice, anunţurile, procedurile de selecţie care vă pot facilita şi îndruma în activitatea dumneavoastră. Mult success!