Demararea colaborării efective dintre ISJ Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova: curs de formare şi semnarea Acordului-Cadru

   Pe 21 decembrie 2016 a avut loc primul curs de formare cu profesori din Republica Moldova, la Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova (Chişinău), pe tema tehnicilor de evaluare modernă prin intermediul Sistemului electronic de gestiune a învăţării (LMS) creat într-unul din proiectele coordonate la Vaslui, Parteneriatul Strategic Erasmus+ KA2 “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, laureat al European Language Label 2016. Au participat profesori şi directori de la 15 instituţii din Republica Moldova, care au semnat un Protocol de parteneriat pentru a face parte din Consorţiul pentru difuzarea şi exploatarea rezultatelor acestui parteneriat. Formator a fost coordonatorul proiectului, inspectorul pentru limbi moderne şi purtător de cuvânt al Inspectoratului Scolar Judeţean Vaslui, iniţiator al acestei colaborări, Alexandru Mîţă.

   Concretizarea acestei iniţiative nu ar fi fost posibilă fără contribuţia nemijlocită a partenerului moldovean, Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova, al directorului acestei instituţii, doamna Ana Vivdici, personal, care a antrenat toată echipa instituţiei pentru organizarea rapidă şi eficientă a acestui eveniment. De asemenea, a contribuit exemplar prin punerea la dispoziţie a unui laborator de informatică dotat cu cea mai nouă tehnologie, Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, directorul acestei instituţii, domnul Arcadi Malearovici, implicându-se activ în desfăşurarea fără cusur a formării.

   Organizatorii, alături de participanţii la formare –  comunicativi, calzi, entuziaşti, participativi, serioşi, interesaţi de noi tehnologii şi de inovarea didactică, au dovedit încă o dată că Moldova este un tărâm al oamenilor deosebiţi

   Cu această ocazie, s-a semnat de către partea moldoveană, Acordul-Cadru de cooperare instituţională internaţională încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova. Prin intermediul acestui document oficial, se stabilesc principiile cooperării dintre instituţia nou-înfiinţată în Republica Moldova, Inspectoratul Şcolar Naţional şi ISJ Vaslui. Cele două instituţii semnatare ale Acordului-Cadru vor crea aplicaţii, proiecte şi programe comune, cu diverse surse de finanţare locale, naţionale şi internaţionale, în vederea motivării cadrelor didactice din subordine, pentru recunoaşterea rolului lor social, respectarea demnităţii şi autonomiei profesionale. Programele comune ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui şi ale Inspectoratului Şcolar Naţional al Republicii Moldova vor urmări integrarea cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanţate din diverse surse (locale, naţionale, internaţionale). Cele două instituţii vor concepe programe comune şi în vederea îmbunătăţirii evaluării, considerată atât ca proces complex, vizând verificarea competenţelor elevilor, personalului didactic de predare, personalului didactic de îndrumare şi control, cât şi global, la nivelul instituţiilor subordonate şi pentru propria activitate.

   De comun acord, cele două instituţii vor crea şi aplica instrumente proprii de evaluare a colaborării şi a proiectelor realizate în comun, în vederea ameliorării şi dezvoltării tuturor aspectelor concrete ale cooperării bilaterale. Manifestările concrete de cooperare vor include: sesiuni comune; un calendar de activităţi comun; simpozioane, conferinţe, congrese; schimburi de experienţă; tabere tematice, excursii didactice; cursuri de formare; formare online, pe platforma comună a celor două instituţii; proiecte instituţionale; proiecte structurale de anvergură; proiecte în parteneriat internaţional; dezvoltarea de instrumente comune de cooperare în domeniul educaţiei şi formării; susţinerea activităţii comune a asociaţiilor profesionale şi culturale naţionale şi internaţionale focalizate pe domeniul învăţământului, cel al culturii şi cel al sportului.

Linkuri:

Galerii foto şi filmul documentar al evenimentului:

 

Formare_DEOR_Chisinãu_21-12-2016