Pregătirea Olimpiadei locale de limba engleză – gimnaziu şi liceu

Materiale utile! În atenţia profesorilor de limbi moderne şi a responsabililor de catedră la limbi moderne, în vederea pregătirii fazei locale a competiţiei şcolare la limba engleză din 21-01-2017

Atenţie! La limba engleză, au survenit modificări importante ! Prin noul Regulament în vigoare, competiţia se organizează oficial pentru clasele VII-XII, separat pentru intensiv/bilingv şi normal. La clasele VII-VIII NU există fază naţională. Cu titlu experimental, la solicitarea profsorilor, a elevilor şi a părinţilor, vom introduce Olimpiada de limba engleză la clasa a VI-a, în acest an şcolar, cu un regulament propriu.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie documentele puse la dispoziţie şi să le puneţi la dispoziţia tuturor celor direct interesaţi !

Mult succes !