PROIECTELE DE PROGRAME ȘCOLARE PENTRU GIMNAZIU IN CONSULTAREA SPECIALIȘTILOR ȘI A PRACTICIENILOR

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației lansează in consultare proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII. Conform Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593 / 18.06.2014, proiectele de programe şcolare avizate de comisiile naţionale de specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiştilor şi a practicienilor din domeniu. Ca urmare, procesul de consultare se adresează cadrelor didactice, inspectorilor școlari si altor categorii de specialiști care ar putea oferi un feedback relevant cu privire la proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII.

Pentru a colecta opiniile, comentariile si propunerile dvs., vă rugam să parcurgeți pașii următori:

  • Pasul 1. Descărcați din tabelul de mai jos programa școlară pe care doriți să o consultați și să oferiți feedback;
  • Pasul 2. După parcurgerea programei in integralitatea acesteia, accesați chestionarul de consultare asociat fiecărei programe școlare analizate, în coloana din dreapta a tabelului;
  • Pasul 3. Completați chestionarul alegând variantele de răspuns care se potrivesc cel mai bine opiniei dvs. și oferiți, dacă este cazul, propunerile si observațiile dumneavoastră în spațiile dedicate întrebărilor deschise.

Chestionarul conține întrebări punctuale cu privire la elementele constitutive ale programei: competențe generale, competențe specifice, exemple de activități de învățare, conținuturi, sugestii metodologice. De aceea, lectura atentă a proiectului de programă școlară este esențială pentru a oferi un feedback relevant care să conducă în mod direct la îmbunătățirea proiectelor de programă școlară.

Consultarea se va derula in perioada 27 ianuarie-13 februarie 2017.

Vă mulțumim pentru interes și pentru participarea dvs. la procesul de consultare!

NOILE PROGRAME >>> LINK