Comunicat de presă – vizita delegaţiei Inspectoratului Şcolar Naţional din Republica Moldova

   În perioada 20-23 februarie 2017 s-a desfăşurat, în municipiile Vaslui şi Bârlad, la invitaţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, vizita de lucru a delegaţiei Inspectoratului Şcolar Naţional din Republica Moldova, din componenţa căreia au făcut parte directorul instituţiei, doamna Ana Vivdici, directorul adjunct, doamna Adelina Gheţău şi doamna Eudochia Ceban, adjunctul Direcţei generale inspecţie şi acreditare.

  Această acţiune complexă face parte din calendarul de implementare a Acordului-Cadru de cooperare instituţională internaţională încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova. Prin intermediul acestui document oficial, se stabilesc principiile cooperării dintre instituţia nou-înfiinţată în Republica Moldova, Inspectoratul Şcolar Naţional şi ISJ Vaslui. Cele două instituţii semnatare ale Acordului-Cadru urmează să creeze aplicaţii, proiecte şi programe comune, cu diverse surse de finanţare locale, naţionale şi internaţionale, în vederea motivării cadrelor didactice din subordine, pentru recunoaşterea rolului lor social, respectarea demnităţii şi autonomiei profesionale. Programele comune ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui şi ale Inspectoratului Şcolar Naţional al Republicii Moldova vor urmări integrarea cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanţate din diverse surse (locale, naţionale, internaţionale). Cele două instituţii vor concepe programe comune şi în vederea îmbunătăţirii evaluării şi formării, considerate atât ca procese complexe, vizând verificarea competenţelor, cât şi global, la nivelul instituţiilor din reţelele administrate şi pentru propria activitate.

   Programul vizitei pentru ziua de marţi, 21 februarie 2017 a inclus o întrevedere la Primăria Municipiului Vaslui, în decursul căreia primarul municipiului Vaslui, domnul inginer Vasile Pavăl, a descris disponibilitatea instituţiei pentru sprijinirea acestei iniţiative; vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, prof. V. Mariciuc şi prefectul judeţului Vaslui, domnul Bogdan Isabel au întâmpinat delegaţia moldoveană, dând toate asigurările de susţinere şi cooperare prin toate mijloacele de care dispun aceste instituţii. Prin amabilitatea doamnei director a Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare”, oaspeţii de la Inspectoratul Şcolar Naţional Chişinău au vizitat Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui

  În continuare, graţie sprijinului şi ospitalităţii domnilor directori ai instituţiilor de învăţământ vasluiene şi bârlădene, mai multe instituţii au fost vizitate şi au avut ocazia să-şi prezinte realizările: Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui (directori, prof. Daniela Popescu şi Andreea Botezatu), Casa Corpului Didactic Vaslui (director, prof. Cristinel Popa), Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” şi grădiniţa „Micuţa Picasso” (directori, prof. Vladimir Baban şi Alina Moraru), Şcoala Gimnazială „C. Parfene” Vaslui (directori, prof. Daniela Nane şi Monica Coman), Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui (directori, prof. Gina Cucoş, Cristian Alistar şi Silvia Ionaşcu), Liceul cu Program Sportiv Vaslui (directori, prof. Ramona Pavel şi Ionuţ Chiochiu).

 O şedinţă de lucru s-a desfăşurat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui; au participat inspectorii şcolari Gabriela Plăcintă (inspector şcolar general), Cristiana Ana Botan (inspector şcolar general adjunct), inspectorii şcolari Alexandru Mîţă, Landiana Mihnevici, Monica Mustăţea, Constantin Turcu, Anda Ştefănică, Mihaela Dumitriţa Bahman, Oana Rusu, Petronela Năstase, Zoe Popescu, Cristin Ciubotaru, Nicolae Ionescu Eduard Andriescu, Maria Ciulei, Sorinel Trufia, Irina Dumitraşcu; discuţiile s-au axat pe prezentarea sistemului de inspecţie şcolară, pe realizarea unei paralele între modalităţile de responsabilizare a directorilor de şcoli din cele două ţări şi pe evaluarea profesorilor. Cu această ocazie, Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova a fost prezentat în detaliu, fiind remarcate asemănările cu instituţii din România cu atribuţii în formarea cadrelor didactice şi în acreditarea unităţilor de învăţământ.

   Pe 23 februarie 2017, a fost rândul instituţiilor bârlădene să se prezinte: delegaţia moldoveană şi-a continuat vizita de lucru la Grădiniţa nr. 9 Bârlad (director, Anişoara Munteanu), instituţie care a impresionat prin calitatea activităţilor demonstrative, a amenajărilor şi prin creativitatea cadrelor didactice; Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad (directori, prof. Mariana Balan şi Georgel Bradu), instituţie cu tradiţie şi rezultate excelente; Şcoala Gimnazială de Arte „N. Tonitza” Bârlad (director, Nuţa Obreja), adevărat Ateneu al artelor care şi-a întâmpinat oaspeţii cu un program artistic complex, prin care s-a demonstrat virtuozitatea elevilor care studiază vioara, pianul şi flautul; Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” Bârlad (directori., prof. Daniela Horoiţă-Jitcă şi Mihaela Cîrjonţu) a impresionat, de asemenea, prin sobrietate, stil arhitectural şi pedagogic şir ezultatele excelente; Liceul Pedagogic „I. Popescu” Bârlad (directori, prof. Gabriela Paşca şi Daniela Marinescu) a venit cu propuneri concrete de colaborare, prezentând o carte de vizită complexă, din care fac parte numeroase proiecte europene şi distincţii obţinute pentru calitatea acestor aplicaţii; Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, (directori, prof. Olimpia Tănase, Ionel Marius Pasat şi Florin Chirilă) s-a remarcat, de asemenea, prin modelul de management de succes, prin calitatea produselor realizate de elevii şcolii profesionale şi prin modul în care reuşeşte, de la an la an, să-şi diversifice sfera preocupărilor.

   Un intermezzo cultural deosebit l-a reprezentat vizitarea Centrului Cultural „M. Eminescu” din Bârlad, acolo unde membrii delegaţiei au putut admira exponatele care evocă drumul spiritual al poetului naţional şi legăturile cu regiunea în care a fost revizor şcolar, alături de donaţiile dr. Constantin Teodorescu, personalitate culturală şi filantropică de prim-rang a Bârladului, ale cărui acţiuni de mecenat trebuie cunoscute şi apreciate la justa valoare de toate generaţiile de acum şi cele care vor urma.

  Pe tot parcursul vizitei, reprezentanţii presei au fost informaţi despre activităţile propuse delegaţiei, iar postul d eteleviziune Media TV Bârlad a realizat un interviu cu directorul Inspectoratului Şcolar Naţional al Republicii Moldova, doamna Ana Vivdici.

   De comun acord, cele două instituţii au stabilit crearea şi aplicarea unor instrumente proprii de evaluare a colaborării şi a proiectelor ce vor fi realizate în comun, în vederea ameliorării şi dezvoltării tuturor aspectelor concrete ale cooperării bilaterale. Manifestările de cooperare vor include: sesiuni comune; un calendar de activităţi comun; simpozioane, conferinţe, congrese; schimburi de experienţă; tabere tematice, excursii didactice; cursuri de formare; formare online, pe platforma comună a celor două instituţii; proiecte instituţionale; proiecte structurale de anvergură; proiecte în parteneriat internaţional; dezvoltarea de instrumente comune de cooperare în domeniul educaţiei şi formării; susţinerea activităţii comune a asociaţiilor profesionale şi culturale naţionale şi internaţionale focalizate pe domeniul învăţământului.

   „Sunt impresionată de modul în care Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui reuşeşte să integreze principiile şcolii europene în comunitatea academică vasluiană şi să obţină asemenea progrese vizibile, printr-un management eficient al resurselor, parteneriatelor si relaţiei cu autorităţile publice locale.

   Apreciez deschiderea şi abordarea individualizată a demersului didactic, calitatea resursei umane, implicarea de care dau dovada echipele manageriale din sistemul de învăţământ vasluian.

   Cred că Inspectoratul Şcolar Naţional din Republica Moldova a găsit in persoana doamnei inspector şcolar general, Gabriela Plăcintă,  un partener de dezvoltare excelent pentru consolidarea oportunităţilor de schimb de experienţă şi bune practici între instituţiile partenere din România şi Republica Moldova.

   Mobilităţile formării cadrelor şi preluării practicii europene a României constitutie o resursă demnă de valorificat în cadrul acordului dintre inspectoratele noastre.

   Mulţumesc pentru oportunitatea de a vă cunoaşte!”

(Ana Vivdici, director al Inspectoratului Şcolar Naţional al Republicii Moldova)