Grupul de lucru al MEN la ESENSR – Sèvres – 27.02.2017-04.03.2017

În perioada 27.02.2017-04.03.2017, inspectorul şcolar pentru limbi moderne din Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a făcut parte dintr-un grup de lucru restrâns, selecţionat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în parteneriat şi cu finanţarea Institutului Francez din Bucureşti/Ambasada Franţei. Grupul a fost compus din opt inspectori şcolari din România (un inspector general adjunct din judeţul Maramureş şi şapte inspectori şcolari pentru limbi romanice din Bucureşti şi judeţele Botoşani, Buzău, Iaşi, Suceava,Timiş, Vaslui), care a participat la un stagiu intensiv la École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche – ESENSR, structură a Ministerului Educaţiei Naţionale din Franţa, localizată la Poitiers.

Acest stagiu este a doua acţiune dintr-un complex de formare realizat în comun de Ministerele român şi francez ale Educaţiei Naţionale, prin implicarea directă a doamnelor Manuela Delia Anghel, Inspector Şcolar General pentru limbi romanice în MEN şi Maguelone Orliange-Ladsous, fost Ataşat pentru Cooperarea Educativă a Ambasadei Franţei la Bucureşti. În cadrul acestui complex formativ s-a mai desfăşurat, pe 24 noiembrie 2016, un atelier cu inspectorul de Litere Stéphane Jach, la Institutl Francez din Bucureşti.

Obiectivele stagiului de la Poitiers, care se constitutie în a doua etapă a complexului formativ antemenţionat, au fost numeroase, programul fiind foarte solicitant, mergând şi la 10-11 ore de activitate zilnic. Le enumerăm pe cele mai importante :

- cunoaşterea noutăţilor din sistemul educativ francez (organizarea, misiunile ministerului, serviciile deconcertate, instituţiile de învăţământ, partenerii, actorii, textele oficiale, programele, nivelurile de învăţământ);

- analizarea organizării franceze din perspectiva pilotajului (îndrumării) pedagogic, formarea actorilor din educaţie (cadre şi profesori);

- observarea şi analizarea practicilor franceze în materie de pilotaj pedagogic, în materie de formare, de profesionalizare, de mentorat;

- compararea activităţilor de inspecţie din Franţa şi din România, descoperirea şi cunoaşterea rolului, a responsabilităţilor, a sarcinilor, a misiunilor inspectorilor şi directorilor francezi;

- înţelegerea mizelor evaluărilor individuale şi colective în Franţa, descoperirea practicilor de inspecţie;

- întâlniri de lucru cu inspectori şcolari, cu consilieri pedagogici, cu formatori, tutori, pentru prezentarea meseriei, a demersurilor, a instrumentelor. Schimburi de experienţă. 

- compararea activităţilor de inginerie a formării ;

- analizarea instrumentelor pedagogice sistemice franceze ;

- identificarea acţiunilor, a iniţiativelor comune, a proiectelor comune care ar putea contribui într-o manieră concretă la o mai bună promovare a limbii franceze în România, identificarea partenerilor pentru proiecte ulterioare.

- strângerea legăturilor dintre ESENESR şi structurile echivalenete din România.

Stagiul s-a distins prin organizarea întrunirilor directe cu inspectori, formatori şi directori de instituţii din sistemul de învăţamânt francez. De asemenea, a avut loc o conferinţă organizată de grupul de inspectori şcolari români, la care au participat aproape 200 de inspectori şi directori din sistemul francez de învăţământ. În afara prezentărilor referitoare la structurile caracteristice ţării noastre, a avut loc o sesiune extraordinară de aproape o oră, în care s-a răspuns la numeroasele întrebări venite din public, care vedeau anumite practici din învăţământul românesc fie ca semne de reuşită notabilă (de exemplu, învăţarea limbilor moderne), fie ca modele interesante, posibil de adaptat în Franţa.

Unul din rolurile stagiului a fost constitutirea unui think-tank comun româno-francez, în cadrul căruia inspectorii francezi şi cei din România au făcut o selecţie din cele mai importante bune practici prezentate în cadrul stagiului, pentru a le propune, într-o etapă ulterioară, spre analiză şi adoptare factorilor decizionali din sistemul românesc (de exemplu, fondarea unei instituţii specializate în formarea obligatorie a inspectorilor şcolari şi a directorilor de şcoli, pe modelul ESENESR).

Un centru de interes deosebit a constituit-o postul de web-radio al Ministerului francez al Educaţiei Naţionale, care emite tot din clădirea ESENESR. Inspectorul şcolar pentru limbi moderne din ISJ Vaslui a participat la o emisiune în direct, alături de un formator francez şi de un oaspete din sistemul canadian francofon de învăţânt, precum şi alături de inspectorii şcolari din Maramureş şi Buzău prezenţi la stagiu. Emisiunea a fost moderată de domnul Jean-Claude Chapu, şeful Departamentului de Relaţii Externe, Inspector pedagogic regional la ESENESR.

Stagiul a fost atât de concentrat şi de solicitant, încât descoperirea culturală a oraşului Poitiers nu a ocupat decât patru ore ale unei după-amieze reci de început de martie, grupului român fiindu-i propus, de către organizatorii francezi, un circuit al oraşului vechi Poitiers, marcat de arhitectura gotică şi cea romană, alături de mitul Ioanei d’Arc.

Stagiul la ESENESR s-a constituit, în concluzie, într-o experienţă intelectuală şi structurală unică, toate mulţumirile pentru eforturile depuse îndreptându-se către organizatori, Ministerul Educaţiei Naţionale, în parteneriat şi cu finanţarea Institutului Francez din Bucureşti/Ambasada Franţei, personal către doamnele Manuela Delia Anghel, Inspector Şcolar General pentru limbi romanice în MEN, Maguelone Orliange-Ladsous, Sibila Alexandrescu (Institutul Francez Bucureşti), precum şi către organizatorii francezi de la ESENESR – domnii Jean-Claude Chapu şi Stéphane Jach.

Vă prezentăm o mică galerie fotografică cu imagini ale stagiului, precum şi înregistrarea emsiunii de la web-radio ESENESR la care am participat.