IMPORTANT! Ordinul 4797/2017 privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv

A apărut în Monitorul Oficial şi se aplică începând din anul şcolar 2017-2018, Ordinul 4797/2017 privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv , respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Îi rugăm pe domnii directori ai şcolilor din judeţul Vaslui în care funcţionează clase cu predare în regim bilingv şi intensiv – limbi moderne (V-XII), să ia act de prevederile prezentului document care ameliorează legislaţia în vigoare în această privinţă. De asemenea, îi rugăm pe domnii directori ai şcolilor care doresc să introducă clase cu predare în regim intensiv a uneia/două limbi moderne, să prelucreze acest document în comisiile metodice/Consiliul profesoral/Consiliul de Administraţie, în vederea parcurgerii etapelor de înfiinţare şi funcţionare corectă a acestor clase. Atragem atenţia asupra prevederilor exprese privind predarea obligatorie pe grupe de studiu, precum şi la posibilitatea de înfiinţare a claselor-mozaic (exemplu – clasă cu două grupe: o grupă de engleză – intensiv, alta de franceză – intensive.

Ataşăm OM 4797/2017