Noutăţi la Olimpiadele şcolare la limbi moderne pentru gimnaziu – anul şcolar 2017-2018

   În urma activităţilor de cerc pedagogic desfăşurate în intervalul 21-23 noiembrie 2017 la limbi moderne, în judeţul Vaslui, în zonele Vaslui-Negreşti, Bârlad şi Huşi, s-a hotărât introducerea – cu caracter experimental – a Olimpiadei de limbi moderne – limba franceză şi limba engleză, la gimnaziu, începând cu clasa a V-a, în anul şcolar 2017-2018. Ca şi în cazul elevilor de la clasele mai mari, vom înfiinţa secţiuni separate, pentru intensiv (4 ore/săptămână) şi pentru normal (2 ore/săptămână).

   Etapele Olimpiadei şcolare de limbi moderne pentru clasele a V-a şi a VI-a se vor desfăşura la aceleaşi date şi în aceleaşi locaţii ca şi pentru clasele VII-XII.

   Fiind vorba de o ediţie experimentală, vom limita participarea, punând accent pe selecţia riguroasă a celor mai buni elevi în cadrul şcolilor de provenienţă.

   În perioada 4-8 decembrie 2017, se va desfăşura şedinţa Consiliului Consultativ la limbi moderne, în care se va stabili Regulamentul pentru limbi romanice şi cel pentru limba engleză, pentru clasele V-VI, cu respectarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare (Anexa 1 la ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3035/10.01.2012 (în vigoare)).

   Până la comunicarea regulamentului noii Olimpiade şcolare, profesorii care vor pregăti elevii de clasele a V-a şi a VI-a sunt rugaţi să aibă în vedere, ca documente-suport, noile programe şcolare pentru gimnaziu şi noile manuale de clasa a V-a (inclusiv aplicaţiile lor multimedia).