Semnarea Acordurilor-Cadru dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţiile Învăţământ ale raioanelor Cahul şi Anenii Noi din Republica Moldova -22-24 februarie 2018

 

   Consecventă idealurilor sale şi acţiunilor concrete demarate în cooperarea cu instituţii similare din Republica Moldova cu doi ani în urmă prin semnarea Acordurilor-Cadru cu Inspectoratul Şcolar Naţional Chişinău şi cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui a decis continuarea şi extinderea acestor preocupări în acest an jubiliar, prin iniţierea unor proceduri de colaborare cu Direcţiile Învăţământ ale raioanelor Cahul şi Anenii Noi.

   Acţiunile în parteneriat dintre diverse instituţii din subordinea celor trei mari structuri, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţiile Învăţământ ale raioanelor Cahul şi Anenii Noi din Republica Moldova, sunt deja o realitate incontestabilă, care îşi urmează un traseu ascendent. În scopul reglementării şi recunoaşterii instituţionale a valorii acestei colaborări, în vederea stabilirii unor jaloane clare ale cooperării viitoare, răspunzând nevoilor societăţii, pe de o parte şi necesităţilor instituţionale, de cealaltă parte, cele trei organisme au decis încheierea Acordurilor-Cadru de cooperare.

   Urmând îndeplinirea acestui obiectiv central, echipa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, compusă din inspector şcolar general, profesor Gabriela Plăcintă, inspector şcolar pentru limbi moderne, profesor Alexandru Mîţă, inspector şcolar pentru curriculum, profesor Olimpia Tănase, inspector şcolar pentru management, profesor Constantin Turcu, a întreprins o vizită oficială în Republica Moldova, la invitaţia formulată de reprezentanţii Direcţiilor Învăţământ şi de şefii Consiliilor Raionale din raioanele Cahul şi Anenii Noi.

   În raionul Cahul, pe 22 şi 23 februarie 2018, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui au fost întâmpinaţi cu mult entuziasm de către echipa Direcţiei Învăţământ, domnii Valeriu Baban şi Avram Micinschi, de către preotul-vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud, domnul Iulian Budescu, de către primarul oraşului Cahul, domnul Nicolae Dandiş, de preşedintele raionului Cahul, domnul Ion Groza, de doamna profesor Maria Tichişan, lider al organizaţiei de sindicat a personalului din învăţământ. Au fost vizitate Gimnaziul „A. Mateevici” din satul Manta, grădiniţa-creşă numărul 2 din satul Slobozia-Mare, Şcoala „Ştefan cel Mare” din localitatea Văleni cu Muzeul „Gheorghe Vodă”, Şcoala „A. Donici” Cahul şi Centrul de Creaţie a Copiilor din satul Zîrneşti. În toate instituţiile vizitate s-a remarcat munca plină de abnegaţie a personalului de conducere şi a tuturor salariaţilor, pasiunea cu care învăţătorii, profesorii şi elevii reuşesc să surmonteze toate dificultăţile, punând la loc de cinste adevăratele valori şi pregătind un viitor mai bun. În cadru oficial, în prezenţa Preşedintelui raionului Cahuil, domnul Ion Groza, conducătorii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, doamna profesor Gabriela Plăcintă şi Direcţiei Învăţământ Cahul, domnul Avram Micinschi, au semnat Acordul-Cadru de cooperare instituţională, care permite crearea unui ambient propice dezvoltării relaţiilor bilaterale şi cunoaşterii reciproce profunde.

 

   În raionul Anenii Noi, echipa care i-a întâmpinat cu multă căldură pe reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui a fost formată din preşedintele raionului, domnul Alexandru Barbăroşie, vicepreşedinta raionului Anenii Noi, doamna Natalia Procopii-Scobioală, şeful Direcţiei Învăţământ, domnul profesor Radion Moroşan împreună cu echipa de specialişti ai Direcţiei, domnul Octavian Zelinschi, specialist în cadrul Consiliului Raional Anenii Noi. Pe 23 februarie 2018, în şedinţa solemnă de la Consiliul Raional Anenii Noi, conducătorii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui şi ai Direcţiei Învăţământ Anenii Noi au semnat Acordul-Cadru de cooperare, punând astfel bazele unei colaborări care se doreşte de lungă durată şi cu rezultate care să se reflecte în creşterea calităţii educaţiei. Au fost vizitate ulterior câteva unităţi reprezentative ale raionului: Grădiniţa „Andrieş”, liceul „E. Nicula” din Mereni, Liceul Teoretic „A. Guzun” din satul Bulboaca, Liceul Teoretic „M. Eminescu” Anenii Noi, Liceul Teoretic „A. Straistă”, Liceul „Alexandr Puşkin”. De asemenea, o primire impresionantă a fost făcută de către personalul şcolii speciale auxiliare pentru elevii cu dizabilităţi din localitatea Bulboaca. Echipa Inspectoratului Şcolar a fost invitată, de asemenea, să prefaţeze două evenimente deosebite care s-au desfăşurat pe 24 februarie 2018, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Anenii Noi – Concursul intelectual pentru elevi „Erudiţii 2018” şi „Cupa Preşedintelui la dans sportiv” desfăşurată la Liceul „Alexandr Puşkin” – acţiuni de înaltă ţinută, care merită să fie transpuse şi într-o formulă de parteneriat bilateral.

 

   Echipa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui le mulţumeşte, şi pe această cale, omologilor de la Direcţiile Învăţământ şi şefilor Consiliilor Raionale din Cahul şi Anenii Noi, primarului oraşului Cahul, preotului-vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud, tuturor directorilor şi personalului din instituţiile vizitate pentru primirea deosebită şi extraordinara disponibilitate de a demonstra câteva din multiplele şi deosebitele preocupări în domeniile dificile şi pline de responsabilităţi ale educaţiei, culturii, cultelor şi administraţiei. Toate instituţiile vizitate au reuşit să impresioneze cu adevărat prin toate realizările lor, obţinute cu eforturi extraordinare, să entuziasmeze prin căldura, profesionalismul şi umanismul de care au dat dovadă, dând tot atâtea speranţe în reuşita construirii unui drum comun, atât de necesar. Primele fapte concrete vor apărea în perioada imediat următoare, când Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui va transmite invitaţiile la acţiunile metodice organizate cu directorii de instituţii şi la diferitele concursuri şcolare de rang naţional şi judeţean iniţiate de instituţiile de învăţământ vasluiene.