COMUNICAT DE PRESĂ Participarea Inspectorului Şcolar General, prof Gabriela Plăcintă, la Conferinţa anuală “Împreună pentru educaţie de calitate” Cahul, 8 septembrie 2018

   La invitaţia partenerilor instituţionali ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui de la Direcţia Învăţământ a Raionului Cahul, din Republica Moldova, a domnului profesor Valeriu Baban personal, şeful Direcţiei Învăţământ a acestui raion,  doamna profesor Gabriela Plăcintă, inspector şcolar general la Inspectoratul scolar judeţean Vaslui a participat sâmbătă, 8 septembrie 2018, la Conferinţa Anuală “Împreună pentru educaţie de calitate”, bilanţ al anului şcolar 2017-2018. Conferinţa anuală a cadrelor didactice de la Cahul a fost onorată de prezenţa Ministrului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, doamna Monica Babuc, a deputatului Elena Bacalu, a președintelui raionului Cahul, Ion Groza. Au participat manageri ai instituțiilor de învățământ general; pedagogi; reprezentanți ai autorităților publice locale.

   Agenda conferinței a inclus mai multe prezentări, discuții panel, sinteze privind totalurile anului de studii 2017-2018; au fost abordate problemele specifice cu care se confruntă instituțiile de învățământ din regiune, precum și perspectivele noului an de învățământ.

   În alocuțiunea sa, ministrul Monica Babuc și-a exprimat gratitudinea pentru dedicația cadrelor didactice, asigurându-le de susținerea plenară în promovarea celor mai frumoase inițiative de educare și dezvoltare a tinerei generații. Totodată, ministrul a vorbit despre cele mai importante măsuri întreprinse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în vederea îmbunătățirii și modernizării situației în domeniul educației, și anume: eficientizarea și debirocratizarea sistemului educațional general prin aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentației școlare și rapoarte în învățământul general; reevaluarea și revizuirea a curricula școlară; aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă al personalului didactic din învățământul general; gratuitatea desfășurării cursurilor de formare continuă; majorarea indemnizației unice pentru tinerii specialiști; reducerea normei didactice pentru cadrele didactice tinere din instituțiile de învățământ general publice; aprobarea Instrucțiunii privind Managementul temelor pentru acasă etc.

   În raionul Cahul activează 98 de instituții de învățământ general, în care învață 17 000 de elevi.

   Discursul inspectorului şcolar general al I.Ş.J. Vaslui, prof. Gabriela Plăcintă, subliniat de aplauze repetate, a subliniat realizările comune, care au marcat pozitiv desfăşurarea anului şcolar 2017-2018, plasând toate acţiunile sub semnul bunei cunoaşteri reciproce, al apropierii atât de necesare, al comuniunii ideatice şi factice: începând de la iniţiativele unice ale semnării Acordurilor de Parteneriat între cele două instituţii, în luna februarie 2018 şi continuând cu vizite reciproce, cu peste 300 de profesori, directori şi inspectori şcolar cahuleni invitaţi, care au participat la cercuri pedagogice pe discipline sau la acţiunile dedicate managerilor şcolari din judeţul Vaslui, în luna aprilie 2018, fiind impresionaţi de căldura cu care au fost întâmpinaţi, de calitatea activităţilor, de ospitalitatea şi de empatia manifestate de gazdele vasluiene. Profesorii de limbi moderne din raionul Cahul au beneficiat de cursul de formare “IF Profs”, oferit de I.Ş.J. Vaslui şi Ambasada Franţei la Bucureşti 

   Şi în 2018-2019, acţiunile comune sub auspiciile parteneriatului dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţia Învăţământ Cahul din republica Moldova vor continua cu un trend ascendent: astfel, vor demara proiecte bilaterale între instituţii de învăţământ simulare de pe cele două maluri de Prut, vor continua şi se vor multiplica participările la activităţi pedagogice şi ştiinţifice periodice, vor fi organizate noi cursuri de formare în management şcolar şi didactica limbilor moderne. Un loc special îl vor ocupa, în acest peisaj, participarea partenerilor moldoveni la Simpozionul Internaţional de Arheologie Didactică din 16 noiembrie 2018 şi la un nou proiect vizând cultivarea pasiunii pentru cercetarea textelor vechi de către elevi şi profesori – Atelierul de Paleografie.