Seminar raional cu profesorii de educaţie muzicală la Anenii Noi

   În acord cu  prevederile Protocolului  de Cooperare Instituțională   încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Vaslui  și Direcția Educație Anenii Noi – Republica Moldova, în data 4 decembrie  s-a desfășurat  la Roșcani, Republica Moldova  seminarul profesorilor de educație muzicală cu tema : Dezvoltarea  inteligențelor multiple în procesul de educație  muzicală.  Din judetul Vaslui au participat 10 cadre didactice de la unitătile din învățamântul  liceal si gimnazial din Bârlad , Husi și Vaslui , delegatia fiind insoțită de inspectorul   de ARTE -  prof Cristin Ciubotariu  .

   Profesorii participanti au fost urmatorii : Oprea Mihaela -Lic. Pedagogic „ Ioan Popescu „ Bârlad , Pleșu Cornel - Șc.gim.”Episcop  Iacov  Antonovici „Bârlad , Artene Liliana-Șc.gim.”Manolache Costache Epureanu „Bârlad., Bularda Alina Vasilica- Șc.gim.” nr.6 „ Bârlad, Sfetcu Neculai- Șc.gim.” Anastasie Panu „ Huși, Olaru Oliver Eduard-Șc.gim.” Stroe S. Belloescu „Bârlad  , Radu Gina- Șc.gim.” V.Alecsandri” Vaslui , Chiriță Cătălina- Șc.gim. „ Dimitrie Cantemir” Vaslui , Popovici  Horia- Șc.gim.” V.Alecsandri” Vaslui .

   Agenda seminarului  a cuprins o paletă largă de activități dintre care menționăm:

  • Sesiunea I : Valorificarea inteligențelor multiple în cadrul orelor de educație muzicală;
  • Sesiunea a II-a : Ora de educație muzicală a seminarului cu elevii clasei a V-a   profesor  Dimitriu Tatiana;
  • Sesiunea a-III-a : Activitate extrascolară curs "Feerie muzicală";
  • Sesiunea  a IV-a : Dezbateri  în cadrul activităților și evaluarea seminarului.

   Activitatea desfășurată la Roșcani  s-a bucurat de un real succes, profesorii propunători au reușit să realizeze o sinteza între activitățile didactice și cele extrașcolare, prin utilizarea metodelor și mijloacelor moderne de predare – învățare- evaluare.   Profesorii  care au participat la seminar au evidențiat  înalta pregătire profesională a fiecărui coleg implicat în actul de educație  a copiilor din Roșcani. Emoționant a fost  momentul ,,Unirii”  prin   hora încinsă”  la sfârșitul activităților  extrașcolare  care a ridicat asistenta in picioare si a adus lacrimi in ochii profesorilor și elevilor prezenți în sala de festivități.

GALERIE FOTO ARTE LA ROSCANI - ANENII NOI