Activitatea metodică a profesorilor de educație fizică și sport la seminarul raional desfășurat la Liceul Teoretic ,,Emil Nicula” Mereni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova din data de 22 martie 2019

   Programul activității metodice a profesorilor de educație fizică și sport la seminarul raional desfășurat la Liceul Teoretic ,,Emil Nicula” Mereni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova din data de 22 martie 2019 a cuprins următoarele activități:

- Prezentarea unui referat cu tema  ,,Dezvoltarea multiplelor inteligențe ale elevilor în cadrul procesului educațional “.

- Prezentarea unei lecții de educație fizică  și sport la clasa a VI-a având teme din jocul de volei;

- Prezentarea unui antrenament sportiv din jocul de baschet cu elevi din ciclul liceal;

   În data de 22 martie 2019, un număr de 10 profesori reprezentând unități școlare (gimnazii și licee) din  Vaslui și Bârlad, au efectuat deplasarea în Republica Moldova, Raionul Anenii Noi, localitatea Mereni, unde au participat la seminarul raional cu cadrele didactice de educație fizică.

   Ne-am bucurat de un schimb de experiență benefic atât pentru noi , dar mai ales pentru activitatea noastră didactică. Am avut parte  de o primire călduroasă, cu pâine şi sare precum şi  cu mere având legătură cu  denumirea localității, doamna director Lidia Creţu povestind legenda  satului și a liceului pe care îl conduce. Am fost întâmpinați de toți profesorii de educație fizică ai raionului inclusiv de metodistul principal ( ceeea ce la noi înseamnă inspector pentru educație fizică şi sport) .

   După primele impresii ne-am deplasat în cabinetul metodic unde doamna director ne-a prezentat pe larg cartea de vizită  a liceului.

   Acesta are un număr de 470 de elevi, cu clase V-XII,este condus de un director, doi directori adjuncți pentru instruire și un director adjunct pentru educație. Colectivul cadrelor didactice este alcătuit de 35 profesori (100% cadre didactice cu studii superioare).

- 2 profesori cu grad superior

- 7 profesori cu gradul I

- 24 profesori cu gradul II

- Un doctor și 5 masteranzi

  Baza materială aste alcătuită din : 

- 35 săli de clasă

- 2 cabinete de fizică

- 2 cabinete de chimie

- 2 săli informatică

- 3 ateliere

- O bibliotecă cu sală de lectură pentru 30 de locuri

- O cantină pentru 200 persoane

- 2 săli de sport

- Terenuri de sport

- 1 cabinet medical

- 1 CREI (educație incluzivă) 

   Elevii se rotesc în cabinetele școlii lucru ce determină o bună colaborare și comunicare între ei, neexistând diferențe de ciclu de școlarizare sau vârstă.

   Elevi foarte disciplinați și politicoși, arătând un respect deosebit pentru musafirii lor.Doamna director ne-a vorbit de asemenea de multiplele colaborări și proiecte derulate la nivel de școală.Am fost plăcut surprinși să aflăm ca la educație fizică pe lângă orele din norma didactică de18 ore, Ministerul mai alocă fiecărei școli ,indiferent de rezultate, alte 24 de ore pentru pregătirea echipelor reprezentative ale școlii, profesorii fiind remunerați pentru norma  întreagă cu o sumă iar pentru pregătirea echipelor o altă sumă. Liceul gazdă ne-a fost prezentat ca cea mai competitivă unitate școlară din raion, lucru  de care ne-am dat seama după vitrina cu trofee de la intrare.Au fost prezentate aspectele teoretice și anume referatul ,,Dezvoltarea multiplelor inteligențe ale elevilor în cadrul procesului educațional”. Materialul prezentat a fost  bine documentat metodico-ştiinţific.

   La sala de sport ,cu o dotare optimă, am asistat la două lecții practice foarte bine organizate și desfășurate,lecție de volei și un antrenament al echipei reprezentative de baschet.Am observat un puternic accent pe fixarea cunoștințelor teoretice din debutul și finalul lecției, chiar și teme pentru acasă verifcate la următoarea lecție, bineînțeles teoretic.

   La finalul celor două activități s-au purtat discuții pe marginea activităților practice, aprecerile noastre au fost însoțite de felicitări .

   Am vizionat un program artistic susținut de elevii din liceu , am fost impresionați de implicarea emoţională a acestora.

  În încheire s-a vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie unde am aflat că acest sat a fost înființat de însăși Domnitorul ,,Ștefan cel Mare” care a lăsat o parte din oștenii săi pe aceste meleaguri (1457) pentru a se stabili aici, iar denumirea de ,,mereni” vine de la livezile întinse de meri dar și de la faptul că oamenii erau ,,mereni”- credincioși ai Mănăstirei Căpriana.

   În concluzie,acesta a fost un schimb benefic de experiență cu multe aspecte asemănătoare  dar și cu diferențe ale  procesului instructiv-educativ ce pot avea şi aplicabilitate practică. S-a observant dorința cadrelor didactice din Republica Moldova de a realiza pe viitor diferite proiecte cu unităţi şcolare din România.