Ediţia a XVI-a a Concursului Naţional de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - Vaslui, 18 mai 2019

   Ediția a XVI-a a Concursului National de Traduceri „Corneliu M. Popescu” se va desfășura la Școala Gimnazială „Constantin Parfene” din Vaslui, pe data de 18 mai 2019.

   Ediţia 2019 este înscrisă în Calendarul oficial al concursurilor NAŢIONALE școlare fără finanțare al MEN - 2018-2019, publicat pe site-ul edu.ro - Anexa la ordinul ministrului educației naţionale nr. 3016/2019.

   Organizatorii Ediției 2019 sunt Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui, MEN/Inspectoratul Școlar Judeţean Vaslui şi Asociaţia Culturală Europea (organizator principal). Principalii susţinători ai manifestării: Institutul Francez din Bucureşti, Centrul Cultural Francofon Buzău şi ARPF – Asociaţia Română a Profesorilor Francofoni – filiala Vaslui.

   Ediţia 2019 se va desfășura pe 18 mai 2019 şi va cuprinde proba scrisă de la Vaslui (organizată la Școala Gimnazială „C. Parfene” Vaslui, începând cu ora 10:00) şi proba online (pe platforma LMS http://lang-platform.eu/lms , de la ora 12:00). Fiecare elev poate participa la ambele probe, dar se recomandă o selecţie internă în fiecare şcoală pentru promovarea la proba scrisă (nu mai mult de 3 elevi/profesor/nivel de studiu).

   Proba scrisă de la Vaslui a Concursului Naţional de Traduceri „Corneliu M. Popescu” se va desfăşura pe cinci secţiuni: limba franceză, limba engleză, limba spaniolă, limba rusă şi limba italiană. La fiecare secţiune, există următoarele categorii:

- juniori 1 – clasele a V-a şi a VI-a (sau nivel A1 -> intermediar A1-A2)

- juniori 2 – clasele a VII-a şi a VIII-a (sau nivel A2 -> intermediar A2-A2+)

- juniori 3 – clasele a IX-a şi a X-a (sau nivel A2+ -> intermediar B1-B2)

- seniori – clasele a XI-a şi a XII-a. (sau nivel B2 -> intermediar B2-B2+)

   Completarea formularului de înscriere se face de către elevul participant, asistat de profesorul coordonator. Deoarece fiecare elev primeşte diploma emisă pe baza acestei înscrieri şi certificată de ISJ Vaslui, INSISTĂM ca procesul de completare să se facă cu MAXIMĂ RESPONSABILITATE! De asemenea, organizatorii îi roagă pe profesorii îndrumători să îi selecţioneze, în vederea participării, doar pe elevii cu reale calităţi la limbile moderne, având în vedere faptul că subiectele ediției 2019 vor fi de o dificultate sporită. De asemenea, recomandăm ca fiecare profesor să nu participe cu mai mult de trei elevi de fiecare an de studiu la proba scrisă, pentru sporirea calităţii concursului şi neafectarea celorlalte etape ale desfăşurării sale. Aşadar, puteţi întîi organiza o selecţie internă, în cadrul instituţiei, pentru participarea la proba scrisă de la Vaslui. Ceilalţi elevi doritori pot participa la proba online, la care nu există limită de participare.

Inscrierea la concurs se face DOAR online, pe formularul special  electronic de la una din adresele:

·         http://lang-platform.eu/lms - Sistemul de Management al Învățării (LMS) produs în Parteneriatului Erasmus+ KA2 “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” – pe care se va desfășura proba online

·         http://lang-platform.eu/vaslui - site-ul de informare dedicat profesorilor de limbi moderne din județul Vaslui

·         http://isj.vs.edu.ro – site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui

·         http://translationscontest.blogspot.com - site-ul manifestării

sau direct, prin intermediul acestui LINK : https://forms.gle/8wadK2dt81EYACnt9

   Pe site-ul concursului http://translationscontest.blogspot.com a fost publicat un Compediu de subiecte date la ediţiile precedente ale Concursului, precum și subiectele ediției trecute.

   De asemenea, spaţiul Facebook al Concursului, aflat la adresa https://www.facebook.com/translationscontest/ conține toate informațiile la zi, legate de concurs, fiind un mijloc de comunicare direct şi rapid dintre organizatori şi participanţi.

Data-limită de înscriere la concurs este joi,

9 MAI 2019, ora 23:59  

Detalii referitoare la structura probei online

   Proba online se va desfășura sâmbătă, 18 mai 2019, între orele 12:00 - 13:30, în spațiile special dedicate Concursului Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” din Sistemul de Management al Învățării – LMS – produs intelectual al parteneriatului strategic Erasmus+ KA2 “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” http://lang-platform.eu/lms . Am creat un spaţiu pentru limba franceză şi unul pentru limba engleză, în care se vor desfăşura probele online.

   La ediția 2019, proba online are un caracter experimental și este organizată în două secțiuni distincte: limba franceză şi limba engleză , pe categoriile - juniori 1 – clasele a V-a şi a VI-a;  juniori 2 – clasele a VII-a şi a VIII-a; juniori 3 – clasele a IX-a şi a X-a; seniori – clasele a XI-a şi a XII-a.

   RECOMANDĂM ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA PROBA ONLINE DOAR LA CATEGORIA ADECVATĂ VÂRSTEI ŞI NIVELULUI DE CUNOŞTINŢE ALE ELEVULUI!

   Înscrierea la proba online se face (1) prin intermediul formularului de înscriere electronic pus la dispoziția publicului școlar şi (2) prin crearea unui cont de către participant, direct în LMS! Folosiţi ca nume de utilizator numele real, iar emailul furnizat să fie unul valabil, altfel contul creat nu se validează. De exemplu, dacă elevul se numeşte Ionescu Andrei Mihai, numele de utilizator va fi ionescuandreimihai (acest nume poate fi însoţit şi de o cifră – de exemplu 2019, pentru evitarea suprapunerii cu alte nume de utilizatori, LMS avînd deja peste 5000 de utilizatori activi). Așteptați validarea contului de către administrator (va dura maximum 24 de ore de la crearea lui).

   Participarea este individuală, elevul fiind singur în fața calculatorului, fără ca alte persoane să-l asiste sau să-i sugereze soluții la testele care trebuie parcurse.

  La dispoziția utilizatorilor LMS va fi pus, imediat după validarea contului creat de participant – operaţiune realizată de către administrator, un spațiu de testare a instrumentelor electronice, pentru a cunoaște cu precizie modalitatea de examinare din 18 mai 2019 și tipurile de itemi propuși spre rezolvare.

  Proba online este o combinație de viteză în rezolvarea itemilor, cu precizie și cu dovedirea unui nivel de limbă modernă superior, care să-i permită participantului furnizarea a cît mai multor răspunsuri corecte. Datorită numărului mare de itemi propuși, nu este indicată folosirea unor surse alternative de informare, dicționare sau site-uri, ci concentrarea în exclusivitate pe conținutul probei din LMS.

   Un set de instrucțiuni (tutorial) va fi expediat, în perioada 9-12 mai 2019, tuturor celor înscriși la această secțiune, pe mail. Tutorialul va fi publicat, de asemenea, pe site-urile menţionate anterior în Regulament.

   Fiecare utilizator va primi rezultatul probei online, imediat după încheierea acesteia, iar clasamentul general va fi dat publicității în cursul zilei concursului - 18 mai 2019. Diplomele de participare se vor elibera automat, la finalul probei (semnate şi ştampilate, completate cu numele participantului). Diplomele premiilor se vor expedia în format electronic, pe mail şi doar la cerere, cu ramburs, în format tipărit, ca şi adeverinţele profesorilor.

   Se vor acorda premii (I, II, III) și mențiuni în procentaj de maximum 1/3 din cifra înscrișilor. Se va acorda un singur premiu I (doar scorurile egale vor conduce la acordarea a două sau mai multe premii I).

Detalii referitoare la structura probei scrise de la Vaslui

   Subiectele de la proba scrisă, desfășurată la Școala Gimnazială “C. Parfene” Vaslui pe 18 mai 2019, de la ora 10,  vor consta în traduceri literare (fragmente din opere literare, care pot conţine şi dialog – basme, nuvele, povestiri, posibil poezii, mai ales în vers alb), din română în limba modernă şi vice-versa, cu nivel sporit de dificultate. Proba scrisă, va avea durata de o oră şi jumătate.  Se recomandă intrarea elevilor în săli cu cel puţin 30 de minute înaintea începerii probei. Dicţionarele sau aparatura electronică nu sînt admise în timpul desfăşurării probei scrise.

   Obiective:

  •         folosirea corectă a limbii (gramatică, ortografie, topică, vocabular);
  •         din punct de vedere stilistic: capacitatea de interpretare şi de adaptare a unor expresii sau a unui anumit limbaj;
  •          cursivitatea textului rezultat în urma traducerii şi interpretării.

   Punctajul maxim va fi următorul:

1 punct – din oficiu

3 subiecte de 3 puncte (traducere din limba română în limba modernă – 3 puncte, traducere din limba modernă în limba română – 3 puncte, traducere de bandă desenată din limba modernă în limba română – 3 puncte). Total = 10

   Se vor acorda premii (I, II, III) și mențiuni în procentaj de 1/3 din cifra înscrișilor. Se va acorda un singur premiu I (doar scorurile egale vor conduce la acordarea a două sau mai multe premii I). În funcţie de sprijinul acordat de partenerii concursului, diplomele pot fi însoţite şi de obiecte/cărţi/produse multimedia.

Detalii administrative

   Profesorii organizatori, profesorii corectori, profesorii supraveghetori şi însoţitorii grupurilor de elevi participanţi, vor primi adeverinţe şi/sau certificate pentru activitatea prestată. De asemenea, se vor încheia contracte de voluntariat.

   Elevii vor primi diplome pentru menţiunea sau premiul atribuit, după caz. Pentru a evita situaţiile neplăcute, profesorii care nu rămân la decernarea premiilor, sunt rugaţi să desemneze o persoană care să ridice premiile sau să sugereze o modalitate de intrare în posesie a acestora (direct sau prin Inspectoratul Şcolar Judeţean, de preferinţă).

   Repetăm rugămintea referitoare la seriozitatea înscrierii și la exactitatea datelor furnizate, necesare atât la completarea diplomelor, cât și la crearea conturilor participanţilor la proba online.