Dezbatere tematică > în Şedinţa Consiliului Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui la limbi moderne – 9 mai 2019

 Ședința Consiliului Consultativ la Limbi Moderne al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a început cu prezentarea viziunii asupra viitorului educației în România, sub genericul „Educația ne unește”, realizată de dl. inspector Alexandru Mîță: s-au enunțat rolul educației, principiile fundamentale pe care se bazează valorile – datele prezentării fiind susținute de proiecția video.

În centrul acestei viziuni de află elevul ca „actor” principal. Se observă, concomitent, o diminuare a rolului cadrului didactic, care devine doar „prestator de servicii educaționale”.

   Membrii Consiliului Consultativ la Limbi Moderne au constatat absența limbii străine la clasele I-III (momentul introducerii L1 sau L2 nu este precizat). De asemenea, nici la secțiunea dedicată educației timpurii, învățarea precoce a limbilor moderne nu este menționată.

   Un aspect pozitiv al acestei viziuni, în opinia membrilor Consiliului Consultativ la Limbi Moderne, este prezența studierii limbilor la toate nivelurile și specializările.

   S-a constatat necesitatea precizării unor detalii referitoare la „introducerea progresivă” a disciplinelor școlare, ordinea introducerii lor și numărul de ore pentru fiecare disciplină.

   S-a pus în discuție și s-a demonstrat necesitatea diminuării numărului de elevi, având în vedere factorul demografic, cu consecințe directe asupra normelor didactice și a calității actului educațional.

   Profesorii de limbi moderne din județul Vaslui subliniază că se impune, în viitoare legislație a învățământului românesc, introducerea predării pe grupe la limbi moderne pentru toate nivelurile de studiu și specializările – fapt deja prezent în multe alte sisteme de educație. De asemenea, trebuie precizate clar statutul și înnoirile care vizează clasele cu regim intensiv și bilingv de predare a limbilor moderne.

   Toate aceste propuneri vor fi înaintate Ministerului Educației Naționale, în speranța ameliorării viziunii propuse cu aceste amendamente specifice predării limbilor moderne.