Adresele Comisiilor de înscriere la liceu de la nivelul fiecărei școli gimnaziale sau liceu cu clase de gimnaziu din județul Vaslui

Publicăm adresele Comisiilor de înscriere la liceu de la nivelul fiecărei școli gimnaziale sau liceu cu clase de gimnaziu din județul Vaslui.

Document: Adresele Comisiilor de înscriere la liceu

Aceste comisii, constituite prin Decizia directorului fiecărei instituții, au ca atribuții, potrivit OMEC 4317/2020:

- organizează echivalarea la limba modernă (engleza) în vederea înscrierii la profilul bilingv – limba engleză, științe sociale (singura instituție cu astfel de profil din județ este Liceul Teoretic “M. Kogălniceanu” Vaslui, dar echivalarea și înscrierea se fac în cadrul fiecărei comisii de înscriere, la școlile de proveniență ale elevilor;

- primesc cererile de echivalare transmise prin email, postal sau aduse la Secretariatul școlii de proveniență de către părinții elevilor candidați;

- completează Anexa la fișa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cererea de echivalare a probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă;

- echivalează rezultatele obținute la limba modernă potrivit OMEC 4317/2020;

- răspunde de completarea, semnarea și ștampilarea Anexei la fișa de înscriere cu rezultatele obținute, precum și de încărcarea în aplicația informatică dedicate admiterii în învățământul de stat;

- stochează/arhivează datele personale ale elevilor, pe durata admiterii;

- afișează la avizierul unității de învățământ rezultatele procesului de echivalare în vederea înscrierii la profilul bilingv.   

Documente atașate: Cererea de echivalare + OMEC 4317/2020