Platforme

Platforme (3)

Asociatii ale profesorilor de limbi moderne:

ARPF - Asociatia Românã a Profesorilor de Francezã 

RATE - Romanian Association of Teachers of English

Ianuarie 2018 - Completarea noilor cereri pentru adeziunea la A.R.P.F.

Stimaţi colegi, profesori de limba franceză din judeţul Vaslui,

Asociaţia Română a Profesorilor Francofoni (A.R.P.F.), rezultată din reorganizarea Asociaţiei Române a Profesorilor de Franceză, este singura organizaţie profesională naţională, recunoscută pe plan internaţional şi care colaborează îndeaproape cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu înaltele foruri franceze şi francofone (Institutul Francez/Ambasada Franţei, OIF, CREFECO, AUF etc).

Este de la sine înţeles că e în interesul nostru comun ca filiala Vaslui a A.R.P.F. să se revitalizeze şi să-şi reia activitatea sub acest stindard, fapt decis şi la cea mai recentă şedinţă de lucru a Consiliului Consultativ la limbi moderne al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.

Asociaţia Română a Profesorilor Francofoni oferă şansa unei formări profesionale de calitate, prin stagii şi proiecte proprii, editează revista “Le Messager”, organizează evenimente ştiinţifice anuale, iniţiază proiecte proprii, reprezintă interesele profesionale ale profesorilor de franceză din România în relaţia cu autorităţile naţionale şi internaţionale. Detalii – în Statutul şi în Actul Constitutiv al organizaţiei, pe care vi le punem la dispoziţie spre liberă consultare, în documentele ataşate.

În scopul reorganizării grabnice a filialei Vaslui a A.R.P.F., am consituit o comisie operativă, formată din responsabili pentru fiecare zonă a judeţului:

- zona Vaslui-Negreşti: prof. Moraru Alina, prof. Volocariu Doina

- zona Huşi: prof. Naidin Isabela, prof. Talaşman Elena

- zona Bârlad: prof. Macovei Corina, prof. Dorina Ghiorghiu

Secretarul filialei Vaslui: prof. Amalia Cazacu

Vom lua în calcul, ca punct de pornire, păstrarea ca membri a tuturor profesorilor de franceză care au făcut parte din vechiul A.R.P.F. Însă este necesar ca toţi cei care aderă la noua structură să depună o cerere completată cu datele personale, însoţită de copia cărţii de identitate.

Vă expediez, spre informare, documentele constitutive ale ARPF, în documentele ataşate (Statut, Act constitutiv, Hotărârea Judecătorească de înfiinţare) .

De asemenea, ataşez Cererea de înscriere în Asociaţie.

Pentru centralizarea cererilor şi alte detalii, vă rugăm să-i contactaţi pe responsabilii regionali, astfel încât, la cercurile pedagogice din semestrul al II-lea –  martie 2018, să finalizăm constituirea bazei de date a A.R.P.F. Vaslui!

Bon succès!

 

 

Proiecte nationale si internationale dedicate limbilor moderne, realizate în judetul Vaslui.

(user si parola vizitator: guest)

  • NELPAE - pentru educatia adultilor

(user si parola vizitator: guest)

(user si parola vizitator: guest)