Olimpiada de limbi romanice (franceza, italiana, spaniola) - etapa judeţeană - proba scrisă

Vă prezentăm rezultatele obţinute la proba scrisă a Olimpiadei de limbi romanice (franceza, italiana, spaniola).
S-au calificat la etapa naţională elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a IX-a şi a X-a care au obţinut cele mai mari punctaje (minimum  85 de puncte) – câte un elev pentru fiecare clasă şi pentru fiecare nivel (normal/intensiv-bilingv).
Elevii claselor a XI-a şi a XII-a (normal şi intensiv-bilingv) participă la proba orală, care se va desfăşura sâmbătă, 14 martie 2015, de la orele 10:00, la Şcoala Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui.
Conform Regulamentului în vigoare, contestaţiiile se fac în termen de 3 (trei) ore de la afişarea rezultatelor la instituţia organizatoare, de către elevii care au susţinut proba. Rezultatele au fost afişate sâmbătă, 7 martie 2015, ora 17:00, la instituţia organizatoare şi pe internet.

Rezultate – limba franceză
-    Clasa a VII-a
-    Clasa a VIII-a
-    Clasa a IX-a
-    Clasa a X-a
-    Clasa a XI-a
-    Clasa XII-a

Rezultate – limba spaniolă

-    Clasa a VII-a
-    Clasa a IX-a
-    Clasa a X-a
-    Clasa a XI-a
-    Clasa XII-a

Rezultate – limba italiană