Rezultatele finale - clasele a XI-a/a XII-a, după proba orală a Olimpiadei de limbi romanice (franceza, italiana, spaniola).

Vă prezentăm rezultatele finale obţinute după proba orală la proba orală a Olimpiadei de limbi romanice (franceza, italiana, spaniola).

S-au calificat la etapa naţională elevii claselor a XI-a şi a XII-a care au obţinut cele mai mari punctaje (minimum  85 de puncte) – câte un elev pentru fiecare clasă şi pentru fiecare nivel (normal/intensiv-bilingv).

Rezultate – limba franceză

- Clasa a XI-a

- Clasa XII-a

Rezultate – limba spaniolă

- Clasa a XI-a

- Clasa a XII-a

Rezultate – limba italiană

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a