Olimpiada de limba englezã - etapa judeteanã - proba scrisã, 20-03-2016

Vă prezentăm rezultatele obţinute de elevii participanţi la proba scrisă a Olimpiadei de limba engleză – etapa judeţeană din 20 martie 2016.

Proba orală pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a care au obţinut mnimum 95 de puncte, se va desfăşura sîmbătă, 26 martie 2016, începînd cu ora 10:00, la Liceul “Ştefan Procopiu”. Elevii calificaţi sunt aşteptaţi de la ora 9:30, cu un act de identitate asupra lor.