O reuşită pentru un început de an şcolar 2016-2017 de bun augur: seminarul interactiv prilejuit de lansarea metodei pentru învăţarea limbii franceze „Décibel” Vaslui, 6 septembrie 2016

   Organizat de Inspectoratul Judeţean Vaslui şi Centrul de carte străină Sitka Alaska, în ambianţa deosebită oferită de Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” din Vaslui, seminarul internaţional de formare „Décibel la méthode qui fait parler les ados” s-a bucurat de o largă participare a profesorilor de limbi romanice din tot judeţul Vaslui – peste o sută de participanţi, profesori de limba franceză, limba italiană şi limba spaniolă din toate zonele judeţului şi de la toate instituţiile de învăţământ, au beneficiat de o primire călduroasă, căreia i s-a adăugat informaţia ştiinţifică de calitate şi un dar deosebit, sub forma unei metode de predare a limbii franceze de nivel A2 (nivel de predare/de studiu pe care îl au în comun atât profesorii de liceu, cât şi profesorii de gimnaziu participanţi).

   Seminarul a fost susţinut de doamna Nathalie Viala, lector francez la universităţi din Polonia şi Ţările Baltice, formator al Institutului Francez, titular al unui Master de inginerie a formării lingvistice la Universitatea Paris III Sorbonne-Nouvelle. Evenimentul a fost prefaţat de intervenţia inspectorului şcolar pentru limbi moderne, profesor Alexandru Mîţă, care a adresat un bun venit asistenţei numeroase şi a formulat câteva urări pentru noul an şcolar, aducând precizări despre apropiatele consfătuiri judeţene la limbi moderne, în cadrul cărora se vor transmite informaţii de o importanţă vitală despre schimbările cu care debutează anul 2016-2017 pentru profesorii de limba franceză, limba engleză, limba rusă, limba italiană, limba spaniolă şi limba germană din judeţul Vaslui.

   Seminarul a fost preponderent interactiv, doamna Viala a comunicat excelent cu asistenţa, iar aspectul practic a fost evidenţiat prin parcurgerea pur şi simplu a unei unităţi de predare, în toată complexitatea sa (cu exerciţii multimedia, cu documente autentice, cu personaje originale şi un mănunchi de strategii de predare-învăţare, a căror finalitate este să declanşeze elanul comunicativ al elevilor – în limba modernă.

   In cursul acestui eveniment, s-au comunicat şi noutăţi – principalele repere ale primului an al proiectului Erasmus+ KA2 „Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, aducându-se precizări despre apropiatul Apel în vederea constituirii Consorţiului DEOR al proiectului. De asemenea, s-a diseminat informaţia rezultată din parcurgerea cu succes a stagiilor de formare din primul an de implementare a proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 "Bilingv 15-18-Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la profilul bilingv"derulat de Liceul Teoretic „M.Kogălniceanu"

   La final, participanţii au fost invitaţi la un moment de socializare, schimbând idei, impresii, punând întrebări doamnei formator şi inspectorului şcolar, consultând mai multe metode noi, puse la dispoziţie de organizatori. Acesta se doreşte a fi doar un prim eveniment dint-o serie de acţiuni de formare, care să vină în întâmpinarea unei nevoi stringente în plan metodico-ştiinţific a profesorilor de limbi moderne din judeţul Vaslui.

   Vă invităm ca, prin intermediul galeriei fotografice de mai jos, să participaţi virtual la acest eveniment de succes. 

 

Seminar international - lansarea metodei "Décibel" - 6 septembrie 2016