Fişe pentru avizarea disciplinelor opţionale la limbi moderne 2016-2017

Vă prezentăm modelul de Fişe pentru avizarea disciplinelor opţionale la limbi moderne pe care vi le recomandăm pentru anul şcolar 2016-2017. Acestea se vor depune, împreună cu programa disciplinei, semnate şi ştampilate de direcţiunea instituţiei de învăţământ, în două exemplare, la camera 10, etaj 1, Inspectoratul Scolar Judeţean Vaslui, până la data de 30 septembrie 2016.

1. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ preprimar

2. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ primar

3. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ gimnazial

4. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ liceal

5. Fişă pentru avizarea opţionalului la limbi moderne – învăţământ postliceal