Comunicat de presă – vizita de lucru a delegaţiei Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui în Republica Moldova, la invitaţia partenerului strategic, Inspectoratul Şcolar Naţional din Chişinău – 27-29 martie 2017

  În perioada 27-29 martie 2017, delegaţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui compusă din: prof. Gabriela Plăcintă, inspector şcolar general, Alexandru Mîţă, inspector şcolar pentru limbi moderne şi Zoica Popescu, inspector şcolar pentru educaţie timpurie, s-a aflat în vizită de lucru la Chişinău, în scopul realizării unui schimb de informaţii relevante pentru o mai bună dezvoltare instituţională, promovării educaţiei de calitate, cât şi iniţierii parteneriatelor între instituţiile responsabile de evaluare, monitorizare şi implementare a politicilor educaţionale din Republica Moldova.

   În cele trei zile, membrii delegaţiei, însoţiţi de Ana Vivdici, director, Adelina Gheţiu, director adjunct şi Galina Crainic, director adjunct, Inspectoratul Şcolar Naţional, au vizitat 7 instituţii de învăţământ general, diverse ca structură, formă şi niveluri de învăţământ, cât şi Centrul educaţional „Pro Didactica”(director executiv, Bezede Rima) şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, (director, Lilia Pogolşa), fiind astfel stabilite relaţii de colaborare pe domeniul formării continue a cadrelor şi discutate posibilităţile de iniţiere a parteneriatelor instituţionale.

   Prima instituţie vizitată a fost Liceul Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Chişinău, (director, Corneliu Solomon), instituţie care a întâmpinat oaspeţii cu un program artistic inedit, un profund mesaj istoric, demonstrând profesionalism, înaltă cultură organizaţională şi talente impresionante ale discipolilor şi dascălilor acestora.

   O altă instituţie ce a reuşit să demonstreze o excelentă organizare instituţională şi competenţe consolidate la o frumoasă aniversare de 25 de ani de activitate a fost Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din municipiul Chişinău (director, Nelly Berezovschi), instituţie ce şi-a prezentat istoria şi realizările prin poezie, cântece şi dansuri, îmbinate într-un scenariu care a evidenţiat specificul instituţiei şi talentele elevilor. Spre finalul vizitei din cadrul LT „Mihai Viteazul” oaspeţii au plantat brazi, împlinind numeric cifra aniversară a instituţiei.

   Instituţia de educaţie timpurie nr. 199 „Lăstăraş” i-a impresionat apoi pe membrii delegaţiei vasluiene atât prin valorificarea talentelor celor mici, cât şi prin edificarea educaţiei ecologice, în cadrul instituţiei fiind amplasată o “grădină botanică”, îngrijită de către copii împreună cu personalul didactic şi auxiliar. 

   O altă instituţie de educaţie timpurie vizitată a fost Grădiniţa nr. 26 din Chişinău, (director, Violeta Surdu), specifică prin zona şi modul de amplasare cât şi reuşitele organizaţionale.

   Liceul Teoretic „Elimul Nou” din Chişinău, (director, Moga Ecaterina), a fost prezentat ca un exemplu concludent de bună practică în crearea spaţiului armonios de lucru, motivarea elevilor şi a cadrelor didactice spre excelenţă şi multitudinea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale în curs de realizare.

   În cadrul vizitei la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, instituţie situată în municipiul. Chişinău (director, Iurie Cristea), s-a discutat despre experienţele deosebite ale instituţiei: implementarea Planului cadru individualizat, regulamentul intern, buna practică în gestionarea proiectelor cât şi a performanţele academice obţinute de elevi, ca urmare a eforturilor conjugate a comunităţii educaţionale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

   Vizitarea Liceului Teoretic „Prometeu”  - Chişinău, (director general, Aurelian Silvestru), a fost o altă ocazie de a cunoaşte diversitatea instituţiilor de învăţământ general, atât ca structură, tip de proprietate, rezultate şcolare, cât şi din perspectiva managementului eficient şi a transparenţei administrării fondurilor disponibile. Instituţia este rodul muncii titanice a managerului, artist al cuvântului – Aurelian Silvestru.

   Ca urmare a vizitelor din fiecare instituţie de învăţământ, membrii delegaţiei Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui au discutat despre posibilitatea stabilirii parteneriatelor cu instituţii similare din Vaslui.

   O altă activitate importantă în cadrul vizitei de lucru a fost şedinţa comună a membrilor delegaţiei cu ministrul educaţiei din Republica Moldova, conducerea Inspectoratului Şcolar Naţional şi conducători ai organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului. La şedinţă au fost prezentate atât instituţiile ca structură şi funcţionalitate, cât şi posibilităţile stabilirii parteneriatelor dintre instituţiile din Vaslui şi cele din Republica Moldova, în scopul efectuării schimbului de experienţă şi formării cadrelor din sistemul educaţional.

   Corina Fusu, Ministru al Educaţiei Naţionale din Republica Moldova, a vorbit despre structurile instituţionale responsabile de monitorizarea şi evaluarea sistemului educaţional, apreciind înalt sprijinul acordat de Guvernul României în modernizarea educaţiei din Republica Moldova şi posibilităţile oferite de IŞJ Vaslui în formarea cadrelor din sistem. „Ministerul Educaţiei acordă o atenţie deosebită evaluării performanţelor şcolii şi profesorilor şi are toată încrederea că împreună cu Inspectoratul Şcolar Naţional vom găsi punţi sigure de comunicare cu Dvs. (OLSDÎ) care sunteţi reprezentanţii, sau cei care asigură calitatea educaţiei în teritoriu.” a punctat Ministrul Educaţiei în adresarea către conducătorii organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului.

   Prof. Gabriela Plăcintă, Inspector Şcolar General al IŞJ Vaslui a exprimat deschiderea pentru iniţierea parteneriatelor cu organele locale de specialitate în domeniul învăţământului, instituţii similare ca structură, angajamente şi profil, mulţumind totodată Inspectoratului Şcolar Naţional pentru organizarea întrevederii într-un astfel de format. „Avem lucruri în comun dar şi lucruri care diferenţiază activitatea noastră şi tocmai de aceea am discutat cu dna director, Ana Vivdici, să găsim oportunităţi pentru a colabora pe viitor, atât pe linia formării cadrelor didactice cât şi pe cea de stabilire a parteneriatelor între instituţiile noastre.” a comunicat prof. Gabriela Plăcintă, exprimându-şi încrederea că activităţile de colaborare vor fi benefice tuturor părţilor.

   În ultima zi a vizitei de lucru, a fost inclus în programul delegaţiei ca punct de referinţă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova, instituţie cu care urmează să se încheie o convenţie trilaterală din care să mai facă parte Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova. Delegaţia vasluiană a fost primită de directorii instituţiei:confereţiar universitar, doctor Lilia Pogolşa şi director adjunct Perfecţionare, conferenţiar universitar docent Nelu Vicol. Au fost vizitate dotările deosebite ale acestei instituţii organizatoare de stagii de formare în diverse formate (săli de cursuri, laboratoare, bibliotecă, săli media, hotel, restaurant, bază balneoclimaterică de recuperare pentru profesori). S-au pus la punct reperele strategice ale viitoarei colaborări, care se va clădi pe reciprocitatea stagiilor de formare şi pe invitaţia de a participa la toate evenimentele ştiinţifice organizate de parteneri.

   Vizita de lucru în Republica Moldova a delegaţiei Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui a fost, prin urmare, un eveniment deosebit de important pentru consolidarea relaţiilor cu Inspectoratul Şcolar Naţional Chişinău, cu Ministerul Educaţiei din Republica Moldova şi cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi, de asemenea, cu toate instituţiile incluse în programul vizitei. A fost prezentat un portofoliu cu proiecte propuse de instituţiile vasluiene şi, în etapa următoare a calendarului comun de activităţi, urmează ca instituţiile din Republica Moldova să fie puse în contact cu instituţii similare din judeţul Vaslui. 

   Următorul eveniment major al acestui parteneriat este programat pe 9 mai 2017 – Conferinţa Internaţională – Eveniment de multiplicare al Parteneriatului Strategic Erasmus+ KA2 „Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, conferinţă intitulată “Comics in teaching languages – for a new age of didactic creativity”. Vor participa specialişti în didactica limbilor moderne din 14 raioane ale Republicii Moldova, care s-au înscris în Consorţiul de Diseminare şi Exploatare a rezultatelor acestui proiect.

   Concomitent cu acest eveniment, vor demara primele stagii de formare în management la Chişinău, într-o formulă stabilită de comun acord de parteneri, în cadrul Procolului de cooperare instituţională.