Comunicat de presă - Semnarea Acordului trilateral între Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui – Inspectoratul Şcolar Naţional Chişinău şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova

   Joi, 18 mai 2017, a avut loc, la Chişinău, un eveniment deosebit de important pentru învăţământul vasluian: s-a semnat, de către partea moldoveană, Acordul-Cadru Trilateral de cooperare instituţională internaţională încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova.

   Acest tratat este supervizat de Ministerul Educaţiei Naţionale de la Chişinău şi poartă semnăturile Inspectorului Şcolar General de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, doamna Gabriela Plăcintă, pe de o parte, şi  pe cele ale Directorului Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova, doamna Ana Vivdici şi a doamnei Director a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova, Doctor habilitat, conferenţiar universitar Lilia Pogolşa, de cealaltă parte.

   Colaborarea dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova este o realitate incontestabilă, care îşi urmează un curs constant. În scopul reglementării şi recunoaşterii instituţionale a valorii acestei colaborări, în vederea stabilirii unor jaloane clare ale cooperării viitoare, răspunzând nevoilor societăţii, pe de o parte şi necesităţilor instituţionale, de cealaltă parte, cele trei instituţii au decis încheierea unui Acord-Cadru.

   Premisele care au condus la încheierea acestui tratat sunt următoarele: este absolut necesar să se facă paşi concreţi în direcţia coooperării efective dintre cele două ţări, prin prisma valorilor comune, a tradiţiilor comune, a intereselor identice, prin valorificarea potenţialului deosebit, intelectual şi psihoafectiv al formatorilor, profesorilor, elevilor şi al întregului personal din componenţa celor trei instituţii; este util să se dea o formă unanim recunoscută colaborării pre-existente dintre semnatarii Acordului, la care să se adauge noi prevederi, în măsură a facilita comunicarea interumană şi inter-instituţională, recunoaşterea reciprocă, acţiunile comune şi identificarea surselor de finanţare, răspunzând entuziasmului şi implicării personalului didactic, elevilor şi personalului de îndrumare şi control; de asemenea, acţiunile comune care vor deriva din acest Acord-Cadru sunt în măsură să amelioreze activitatea din instituţiile semnatare, facilitând egalitatea de şanse, accesul la o educaţie şi la o formare de calitate, răspunzând unor deziderate comune.

   Cosemnatarii Acordului trilateral se angajează să coopereze în sprijinul tuturor elevilor de la toate formele de învăţământ din subordine, şi anume învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, învăţământul liceal (filierea teoretică, filiera tehnologică), învăţământul postliceal, învăţământul special, învăţământul profesional.

   Cooperarea dintre cele trei instituţii în beneficiul elevilor va fi întreprinsă în spiritul valorilor perene ale educaţiei, îmbinate cu scopurile şi idealurile comune ale celor două ţări: solidaritate, democraţie, proximitate, angajament, lucrul în echipă, responsabilitate individuală, responsabilitate colectivă, acestea fiind coordonatele transmise tuturor structurilor subordonate.

   De asemenea, cooperarea tripartită va viza dezvoltarea tuturor tipurilor şi formelor de educaţie prezente şi practicate în structurile subordonate: educaţia timpurie, educaţia formală, educaţia permanentă, de-a lungul întregii vieţi, educaţia incluzivă.

   Cele trei instituţii vor coopera în vederea asigurării educaţiei complementare pentru creşterea capacităţii de adaptare şi pentru refacerea coeziunii sociale, prin dezvoltarea alternativelor educaţionale; formarea prin activităţi ştiinţifice, sportive, culturale, artistice de calitate; instituţionalizarea participării în proiecte şi programe cu teme complementare faţă de curriculum; propuneri de ameliorare a curriculumului existent.

   O primă concretizare a acestui tratat o reprezintă organizarea unui curs de formare în management educaţional, organizat la Chişinău, la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, pentru directorii de şcoli din judeţul Vaslui, la începutul lunii iunie 2017. De asemenea, o echipă de aproape 60 de elevi şi profesori, împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Naţional Chişinău şi ai Ministerului Educaţiei din Republica Moldova se află la Bârlad, în perioada 18-20 mai 2017, la invitaţia conducerii Liceului Tehnologic „Petru Rareş”, pentru a participa la Simpozionul Internaţional organizat de această instituţie şi la o parte din acţiunile culturale circumscrise „Zilelor Municipiului Bârlad”.

 

 

Întrevederea de la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova cu viceministrul Educaţiei, doamna Elena Cernei şi cu Directorul Inspectoratului Şcolar Naţional, doamna Ana Vivdici – 18 mai 2017 

 

La Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei al Republicii Moldova, de la semnarea Acordului Trilateral de către partea moldovenească: în imagini, doamna Director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei al Republicii Moldova, profesor universitar doctor Lilia Pogolşa, domnul conferenţiar universitar doctor docent Nelu Vicol şi profesori universitari din staff-ul ISE al Republicii Moldova