Comunicat de presă. Semnarea Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţia Educaţie a raionului Ialoveni – Republica Moldova. Activităţi metodico-ştiinţifice cu oaspeţi din Republica Moldova - aprilie-iunie 2018

   Joi, 26 aprilie 2018, un nou eveniment a venit să completeze ampla paletă de acţiuni consacrate instituţionalizării cooperării cu organisme similare din Republica Moldova: parafarea Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţia Educaţie a raionului Ialoveni – Republica Moldova. Acest fapt a fost posibil graţie participării celor două reprezentante ale structurilor de conducere: profesor Gabriela Plăcintă, inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi şefa Direcţiei Educaţie a raionului Ialoveni, Galina Niţa, la un eveniment de înaltă ţinuă organizat la Liceul Teoretic din Costeşti raionul Ialoveni. Doamna învăţătoare Maria Mihăilescu, de la Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" din Husi a susţinut o lecţie demonstrativă la o clasa a IV-a (cu elevi de la şcoala din Costeşti), intitulată "Limba noastră-i o comoară". Au participat învăţătorii din Husi, domnişoara director a Liceului, preotul I. Radu şi domnul primar al municipiului Huşi, Ioan Ciupilan.

   Instituţiile semnatare se angajează să coopereze în sprijinul tuturor elevilor de la toate formele de învăţământ din subordine. Cooperarea în beneficiul elevilor dintre cele două instituţii va fi întreprinsă în spiritul valorilor perene ale educaţiei, îmbinate cu scopurile şi idealurile comune ale celor două ţări: solidaritate, democraţie, proximitate, angajament, lucrul în echipă, responsabilitate individuală, responsabilitate colectivă, acestea fiind coordonatele transmise tuturor structurilor subordonate. Cooperarea va viza, de asemenea, dezvoltarea tuturor tipurilor şi formelor de educaţie prezente şi practicate în structurile subordonate.

  Preocupare susţinută, demarată în toamna anului 2016 prin demersuri la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, continuată cu semnarea Acordului bilateral cu Inspectoratul Şcolar Naţional din Chişinău, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova, Direcţia Învăţământ a raionului Cahul şi Direcţia Învăţământ a raionului Anenii Noi, această iniţiativă fără precedent s-a concretizat, până acum, în numeroase acţiuni concrete: vizite de lucru, cursuri de formare, simpozioane şi conferinţe, concursuri şcolare cu participare mixtă, crearea unor instrumente de lucru comune, proiecte educative bilaterale complexe, cu participarea tuturor actorilor comunităţii, sub bagheta şcolilor.

   În perioada 24 aprilie – 22 mai 2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui organizează activităţi metodico-ştiinţifice, didactice şi artistice fără precedent, în care sunt implicaţi un număr însemnat de cadre didactce şi de conducere, inspectori şcolari, elevi şi părinţi, reprezentanţi ai comunităţilor locale, lideri spirituali ai ortodoxiei, pentru a trece la înfăptuirea prevederilor din Acordurilor de cooperare semnate în luna februarie 2018 cu Direcţiile Învăţământ ale raioanelor Cahul şi Anenii Noi. În acest sens, până la 26 aprilie 2018, 300 de directori de instituţii de învăţământ din raioanele Cahul şi Anenii Noi, şefii şi adjuncţii Direcţiilor Învăţământ ale acestor raioane, învăţători şi profesori, responsabili metodici, au participat la cea mai amplă mobilizare de acest fel a cadrelor didactice din judeţul Vaslui, coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui. De asemenea, sub semnul punerii în aplicare a Acordurilor de cooperare se află şi cursul de formare IF Profs, oferit de Institutul Francez profesorilor din Republica Moldova prin intermediul formatorului şi administratorului platformei pentru România, inspectorul şcolar pentru limbi moderne de la ISJ Vaslui, prof. Alexandru Mîţă.

   În acest context, s-au organizat următoarele acţiuni, cu participarea nemijlocită a oaspeţilor din Republica Moldova:

Pentru directori şi inspectori şcolari:

24 aprilie 2018 - Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Vaslui – Cerc pedagogic pentru directori de gimnaziu, la care au participat directori şi inspectori şcolari, împreună cu şefii Direcţiilor Învăţământ din raioanele Cahul şi Anenii Noi; acest schimb de experienţă a mai cuprins o şedinţă comună, la InspectoratulŞcolar Judeţean Vaslui şi vizitarea unei unităţi reprezentative, Şcoala Gimnazială "Constantin Parfene" din Vaslui

26 aprilie 2018 - Grădiniţa Nr. 9 Bârlad – Cerc pendagogic pentru directori din învăţământul preşcolar

Învăţământ preşcolar – Cercuri pedagogice pentru educatoare:

24 aprilie 2018 - Grădiniţa Nr. 5 Bârlad; Grădiniţa Nr. 11 Bârlad

25 aprilie 2018 - Grădiniţa Nr. 3 Vaslui, Grădiniţa Nr. 9 Vaslui

26 aprilie 2018 - Grădiniţa Nr. 12 Huşi

Învăţământ special:

25 aprilie 2018 - Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui - Învăţământ special (Personal didactic auxiliar – instructori de educaţie şi pedagogi)

- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui (copii cu deficienţe severe)

- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui (copii cu deficienţe mintale de la uşoare la grave)

Logopezi:

25 aprilie 2018 - Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui

Dirigenţie:

25 aprilie 2018 - Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui

Învăţământ primar:

24 aprilie 2018 -

Şcoala Gimnazială “Episcop Iacov Antonovici” Bârlad (Clasa pregătitoare)

Şcoala Gimnazială “M. C. Epureanu” Bârlad (Clasa I)

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Popeni - Zorleni (Clasa a II-a)

Şcoala Gimnazială Nr.1 Zorleni (Clasa a III-a)

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Popeni - Zorleni (Clasa a IV-a)

25 aprilie 2018 -

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Laza (Clasa pregătitoare)

Şcoala Gimnazială “C Parfene” Vaslui (Clasa I)

Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui(Clasa a II-a)

Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui(Clasa a II-a)

Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui (Clasa a III-a)

Şcoala Gimnazială “C Parfene” Vaslui (Clasa a IV-a)

Şcoala Gimnazială “D. Cantemir” Vaslui (Clasa a IV-a)

26 aprilie 2018 -

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Huşi (Clasa I)

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lunca Banului(Clasa a II-a)

Şcoala Gimnazială “Anastasie Panu” Huşi (Clasa a III-a)

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Stănileşti(Clasa a IV-a)

   Vă prezentăm cercurile pe discipline care au organizat activităţi speciale pentru oaspeţii din Republica Moldova:

24 aprilie 2018

Limba şi literatura română       

Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Bârlad

Şcoala Gimnazială “Elena Bibescu” Bârlad

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Epureni

Geografie        

Aplicaţie practică

Matematică     

Colegiul Tehnic “ Al. I. Cuza” Bârlad

Fizică  

Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni

Chimie

Colegiul Tehnic “ Al. I. Cuza” Bârlad

Istorie 

Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu” Bârlad

Şcoala Gimnazială “V.I.Popa” Bârlad

Educaţie Muzicală       

Şcoala de Arte “N.N.Tonitza” Bârlad

Educaţie plastică         

Şcoala Gimnazială “Elena Bibescu” Bârlad

Educaţie fizică 

Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Bârlad

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Perieni

Limba franceză

Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu” Bârlad

Şcoala Gimnazială “Stroe Belloescu” Bârlad

Limba engleză 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu” Bârlad

Şcoala Gimnazială “Episcop Iacov Antonovici” Bârlad

Tehnologia informaţiei şi comunicării    

Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Bârlad

Religie 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tutova

25 aprilie 2018

Limba şi literatura română       

Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti

Şcoala Gimnazială “Mihai David” Negreşti

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Micleşti

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Văleni

Geografie        

Aplicaţie practică

Fizică  

Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui

Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui

Chimie

Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Vaslui

Liceul cu Program Sportiv Vaslui

Istorie 

Simpozion “Marea Unire” - la Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" din Vaslui

Educaţie Muzicală       

Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Vaslui

Educaţie fizică 

Liceul cu Program Sportiv Vaslui

Limba engleză 

Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu Vaslui    

Tehnologia informaţiei şi comunicării    

Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui

Biologie          

Şcoala Gimnazială “D. Cantemir” Vaslui

Religie 

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Laza 

26 aprilie 2018

Limba şi literatura română       

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Arsura

Geografie        

Şcoala Gimnazială “Anastasie Panu” Huşi

Matematică     

Colegiul Naţional “Cuza Vodă” Huşi

Chimie

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pădureni

Religie 

Biserica “Sf Toma” Huşi

Biologie          

Colegiul Naţional “Cuza Vodă” Huşi

   Calendarul acţiunilor comune va mai cuprinde, în perioada următoare, alte activităţi deosebite, planificate după cum urmează:

8 mai 2018 - Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu” Bârlad – cerc pedagogic pentru directori de liceu;

17 mai 2018 - Şcoala Gimnazială Nr.1 Deleşti - cerc pedagogic pentru directori de gimnaziu;

17 mai 2018 - Şcoala Gimnazială Nr. 1 Creţeştii de Sus - cerc pedagogic pentru directori de gimnaziu;

17 mai 2018 - Şcoala Gimnazială Nr.1 Tutova - cerc pedagogic pentru directori de gimnaziu;

22 mai 2018 - Şcoala Gimnazială Nr. 1 Zorleni - cerc pedagogic pentru directori de gimnaziu.

   De asemenea, cursul de formare „IF Profs” pentru profesorii de limba franceză, va fi organizat în două sesiuni, la Chişinău şi Anenii Noi, în lunile mai-iunie 2018. Profesorii de limbi moderne şi elevii de 11-19 ani de peste Prut au fost, de asemenea, invitaţi să participe la ediţia a XV-a a celei mai mare competiţii şcolare de profil – Concursul Naţional de Traduceri „Corneliu M. Popescu”, înscris în calendarul competiţiilor oficiale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, care a înregistrat un număr record de participanţi la ultimele două ediţii (peste 1000, în 2016 şi 1100, în 2017). Această competiţie-fanion se va desfăşura pe 19 mai 2019, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

   Iată câteva mărturii ale înaltei calităţi a activităţilor metodico-ştiinţifice şi cultural-artistice susţinute în această perioadă, în judeţul Vaslui:

 La Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” din Vaslui s-a organizat primul din cercurile directorilor din zona Vaslui-Negreşti dins emetrul al II-lea coordonat de prof.Constantin Turcu, inspector de management al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.

   La activitate a participat o importantă delegaţie din Republica Moldova, formată din directori de şcoli, şefii şi adjuncţii Direcţiilor Învăţământ şi responsabili cu ariile curriculare din raioanele Anenii Noi și Cahul, alături de inspectorul şcolar general, prof. Gabriela Plăcintă şi responsabilul cu parteneriatele încheiate cu Republica Moldova, inspector şcolar pentru limbi moderne, prof. Alexandru Mîţă.

   Cu acest prilej, s-au semnat parteneriate de colaborare dintre 11 instituţii de învăţământ din judeţul Vaslui, cu instituţii similare din Republica Moldova, fiind în curs de semnare alte 20 de astfel de parteneriate, din care vor rezulta proiecte bilaterale, schimburi de elevi şi profesori, acţiuni de înfrăţire.

  Gazdele manifestării, coordonate de directorul instituţiei, prof. Diana-Gabriela Şfaiţer, au impresionat cu un moment artistic patriotic, minuţios pregătit.

   Vocile excepţionale, apreciate la superlativ pe tot mapamondul, ale componentelor Coralei Fantasia, solistele Ansamblului ”Floarea Dorului” şi montajul muzical-coregrafic şi poetic pus în scenă de eleva Petra Rusu, au impresionat profund publicul prezent.

   Pe lângă momentul artistic, directorul gimnaziului a făcut o prezentare a instituţiei, ajunsă la semicentenar, urmată de un schimb de experienţă cu asistenţe la ore de curs.

   Acţiunea a fost finalizată de prezentarea unui material despre istoricul  învăţământului preuniversitar din România secolului al XX-lea şi de discursurile celor prezenţi: inspector şcolar general, prof. Gabriela Plăcintă, şefii Direcţiilor învăţământ Cahul şi Anenii Noi, profesorii Valeriu Baban şi Radion Moroşan, inspectorii şcolari Alexandru Mîţă şi Constantin Turcu, precum şi oaspeţii prezenţi, subliniinf importanţa, calitatea, patriotismul şi semnificaţiile momentelor prezentate, accentuând pe necesitatea continuării eforturilor comune de cunoaştere reciprocă.

   La activitatea de cerc a profesorilor de liceu din zona Vaslui la limba şi literatura română, desfăşurată la Liceul Tehnologic ”Nicolae Iorga” Negreşti au participat 4 profesori invitaţi, din raionul Anenii Noi. Profesorii au fost preluaţi de către cadrele didactice responsabile de activitate, conduse de prof. Toma Pavel, şi transportaţi cu maşinile personale la Negreşti şi retur, asigurându-li-se condiţii optime de transport şi de masă. Activitatea de cerc a cuprins o lecţie deschisă, un referat şi o informare, cei patru profesori având posibilitatea exprimării unor opinii privind modul în care se desfăşoară o activitate de cerc la Vaslui, în comparaţie cu una din Republica Moldova. De asemenea, oaspeţii au apreciat calitatea materialelor prezentate şi caracterul deschis al discuţiilor axate pe probleme de specialitate. S-au stabilit contacte şi au fost făcute invitaţii pentru profesorii din Vaslui de a merge în Republica Moldova, pentru a-i cunoaşte. La revenirea în Vaslui, invitaţii au vizitat Curţile Domneşti, sensibilizaţi fiind de aprecierea comună pe care românii de pe cele două maluri ale Prutului o au faţă de figura legendară a domnitorului Ştefan cel Mare.

   Activitatea Cercului 3 al profesorilor de limba şi literatura română (responsabil, prof. Cocuz Doina Lauriana) a avut loc la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Micleşti, judeţul Vaslui. Au participat 21 de profesori de la şcolile arondate acestui cerc şi trei profesoare din Republica Moldova, Anenii Noi (Gimnaziul Gura Bîcului, I.P.L.T. ,,Mihai Eminescu” şi IP Gimnaziul Cobusca Veche).

   Toţi profesorii au asistat la o lecţie deschisă la clasa a V-a cu tema Numeralul. Numeralul cardinal – unitatea de învăţare Călătoresc prin basme, lecţie susţinută de doamna profesor Enache Mihaela.

   După lecţie s-au prezentat referatul cu tema Reaţia dintre studierea limbii române şi receptarea  literar în şcoală; perspectivele creativităţii – de la lectură la creativitate și informarea de specialitate tot de doamna profesoară Enache. După aceasta, a avut loc o masă rotundă unde s-a discutat despre activităţile vizionate şi s-au împărtăşit impresii cu colegii de peste Prut despre educaţia din cele două ţări.

  La finalul activităţii, elevii şcolii au prezentat un program artistic unde cântecul popular românesc, dansurile populare impresionând asistenţa.

   S-au făcut fotografii, s-au schimbat adrese de email, numere de telefon cu colegii de peste Prut, după care s-au vizitat Mănăstirea Movila lui Burcel şi Curţile Domneşti din Vaslui.

   Un foarte util schimb de experienţă s-a organizat şi la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare'' Vaslui, în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor. Au fost prezentate activităţi demonstrative la clasa a II-a, învăţător Iulia Cîrlescu şi clasa a III-a, învăţător Gianina Buguleţ. Au onorat cu prezența, din Republica Moldova, învăţătoarele Levco Maria de la IPG Gr.Vieru Chetrosu şi Cerga Tatiana de la IPG Șerpeni.

  Schimbul de experienţă s-a desfăşurat conform obiectivelor stabilite, musafirii plecând cu un bagaj informaţional şi emoţional bogat.   La Cercul pedagogic al învăţătorilor nr. 9, responsabil - învăţător Maftei Luminiţa s-a asistat la o lecţie demonstrativă emoţionantă, cu o mare încărcătura patriotică, susţinută de doamna profesor pentru învăţământul primar, Cîrlescu Iulia - Adriana, de la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare" Vaslui, în cadrul activităţii cercului pedagogic, având ca invitaţi speciali trei cadre didactice din Republica Moldova. Tipul lecţiei a fost de predare-învăţare, având ca subiect  poezia „Ţara mea", de Andrei Ciurunga, la disciplina opţională "Puşculiţa cu lecturi".

   Pe 24 aprilie 2018, la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.11 Bârlad, a avut loc activitatea cercului pedagogic al educatoarelor cu tema : “Stilurile senzoriale şi implicarea lor în învăţare în preşcolaritate”, coordonată de profesor Bleoju Geanina Alina.

   Organizatorii au avut deosebita plăcere să aibă oaspeţi o delegaţie de şase profesori din Republica Moldova – Raionul Cahul, împreună cu delegaţia de la Centrul Educaţional Ingenium Chişinău cu care organizatorii cercului derulează proiectul de parteneriat educaţional transfrontalier : “Floarea prieteniei”.

   Programul zilei a cuprins sosirea şi primirea invitaţilor, vizitarea unităţii, activitatea demonstrativă “În lumea necuvântătoarelor”, informarea ştiinţifică, dezbateri, impresii generate de activitatea demonstrativă, exemple de bune practice legate de tema cercului.

   Tot pe 24 aprilie 2018, a fost organizată activitatea metodico-ştiintifică la educaţie fizică şi sport, la Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, tematica fiind dedicată disciplinei sportive Rugby Tag.

   S-au vizitat următoarele obiective: Liceul M.Eminescu, Colegiul Tehnic „Al.I Cuza”, Sala „Andreea Răducan”, CSS Bârlad - baza sportivă şi hotelul pentru delegaţiile sportive.

   Delegaţia de la Cahul a fost alcatuita din: prof. Ion Pascal, inspector şcolar, prof. Ion Boitan - profesor de educaţie fizică la Liceul Teoretic „M Eminescu” Cahul, prof. Vasile Galaju -profesor de educaţie fizică la Gimnaziul „Ion Creanga” Zărneşti.

   La Cercul pedagogic nr.2 Bârlad – specialitatea educatoare (coordonator, profesor pentru învăţământul preprimar, Oprea Aura), care s-a desfăşurat la Grădinița cu P.P. nr.5 Bârlad, pe 25 aprilie 2018, a sosit în ospeție o delegație de cadre didactice – directoare la creșe-grădinițe din Republica Moldova.

   Delegația, formată din doamnele directoare: Ajder Aliona, Păduraru Victoria, Pralea Angela, Donica Florina, Negru-Stoica Eugenia a fost condusă de doamna inspector Cebotari Elena, specialist principal DGÎ Cahul.

   Cu mare interes au participat la activitatea metodico-științifică organizată de grădinița noastră, fiind primite cu entuziasm, atât de colectivul organizator cât și de celelalte educatoare participante la activitate.

   După derularea tuturor activităților programate, la discuții au participat toate doamnele directoare, în frunte cu doamna inspector Cebotari E. care a mulțumit pentru primirea făcută și pentru schimbul de experiență fructuos. A mai adăugat că ar dori să inițieze un parteneriat cu grădinița noastră în vederea îmbunătățirii calității actului didactic de la grădinițele unde profesează membrele delegației, prin exemplele de bune practici pe care le-au apreciat la activitatea desfășurată astăzi.

   În cuvântul lor, doamnele directoare au apreciat baza materială a grădiniței, dotarea cu aparatură adecvată, pe care preșcolarii o folosesc în activități, buna pregătire a acestora.

   Întâlnirea s-a încheiat cu speranța într-o colaborare viitoare, în baza încheierii unor parteneriate și proiecte educaționale ce vor duce la schimburi de experiență benefice pentru ambele echipe.

   Activitatea cercului de Informatica si TIC din zona Bârlad, din 24 aprilie 2018, s-a desfăşurat la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”; au participat doi invitaţi din Republica Moldova – din raionul Cahul, iar tema reuniunii pedagogice a fost „Particularităţile predării TIC în liceele vocaţionale” – unaim apreciată de cei prezenţi.

   Comisia metodică a profesorilor de istorie din zona Vaslui, coordonată de prof. Vasile Sprîncenatu, directorul Școlii ”Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț, a organizat, în sala „Arta” a Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” (partenerul manifestării), simpozionul ”De la Principatele Unite, la România întregită”.

   Evenimentul a avut o importantă asistenţă, în public aflându-se inclusiv profsori universiatri. Conferențiarul universitar dr. Cristian Ploşcaru, (Facultatea de Istorie Universitatea ”Al. I.Cuza” Iaşi, a prezentat o comunicare despre statul național prezent în plan ideologic în Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea și despre identitatea locuitorilor din Moldova și Țara Românească care s-a centrat „în jurul ortodoxiei și al pământeniei”, concept de relații sociale la care s-a adăugat limba. Cercetătorul științific dr.Corneliu Ciucanu, ( Centrul de Istorie și Civilizație Europeană Iași), a prezentat contextul intern și internațional al Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Dr.Laurențiu Chiriac (Muzeul Județean Vaslui), a detaliat despre ”contribuția Armatei Române la realizarea Unirii de la 1918”. Ramona Mocanu, directorul muzeului vasluian a subliniat faptul că 1 Decembrie 1918 încununează simbolic toate procesele de reîntregire a României.

   Simpozionul a fost organizat în colaborare cu Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare, Inspectoratul Școlar Județean, Liceul ”Emil Racoviță”, Liceul ”Ion Mincu” și Școala ”Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț.

   “Util, creativ si practic în învãtãmântul special” – a fost deviza sub care miercuri, 25 aprilie 2018, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivã “Elisabeta Polihroniade” Vaslui s-au pus în operă acţiuni programate în cadrul Cercului Pedagogic al profesorilor din învãţământul special. Alãturi de profesorii din Vaslui si Negreşti, au fost invitaţi şi au participat 40 de specialişti: invitaţi de la Şcoala Gimnazială  Specială Paşcani şi 20 de profesori din Basarabia, raionul Cahul. Pluralitatea metodelor şi procedeelor pentru diverse terapii ocupaţionale, expoziţii cu lucrări ale elevilor, comunicări şi referate ştiintifice, recenzii, bune practici au dominat parcursul formativ al zilei.

   Cercul Pedagogic al profesorilor de Limba şi literatura latinã si românã a derulat, pe 25 aprilie, la Şcoala Gimnazialã „Mihai David” din Negresti, o activitate demonstrativã cu titlul „Călătorie în lumea romanã”, la care au participat profesorii de limba latină şi limba românã din judeţul Vaslui, împreună cu invitaţii de la Cahul si Anenii Noi, din Republica Moldova.

   Elevii claselor a VIII-a, (profesor Lãcrãmioara Frăţiman) au demonstrat că sunt conştienţi de valoarea şi importanţa educaţiei în dezvoltarea personalităţii. Scopul lecţiei a fost consolidarea cunoştintelor despre cultura si civilizaţia romană şi asumarea valorilor etice şi a idealurilor umaniste ale Antichitătii clasice, necesare propriei dezvoltări intelectuale şi formării psiho-afective.

   Pe 26 aprilie 2018, la Huşi s-au desfăşurat mai multe acţiuni, în cadrul cercurilor pedagogice, având invitaţi din Republica Moldova (raioanele Anenii Noi şi Ialoveni). Oaspeţii moldoveni au asistat la un tur de măiestrie, cu noi metode aplicate de profesorii Colegiului Naţional “Cuza Vodã” Huşi, urmărind lecţii demonstrative, la matematicã, chimie şi biologie (profesorii Diana Adumitroaei, Antal Cela, Adeluţa Baltag şi Adrian Talaşman).

 Invitaţii din Republica Moldova au elogiat activităţile vizionate. Delegaţia de la Costeşti, Republica Moldova, a fost condusã de directoarea Liceului “Olimp”, profesoara Maria Bivol. Colegii din Huşi i-au invitat pe profesorii oaspeţi într-o vizită specială, la Muzeul Eparhial şi la Catedrala Episcopală a Huşilor.

   Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 din Bârlad a găzduit, pe 24 aprilie 2018, lucrările comisiei metodice a directorilor de grădiniţe din judeţul Vaslui. Tema cercului pedagogic a fost „Exemple de bună practică în realizarea proiectului de dezvoltare instituțională a grădiniței”.

   Doamna profesor Anişoara Munteanu, directoarea instituţiei, a prezentat proiectul de dezvoltare instituțională a grădiniței, etapele procesului instructiv – educativ din această unitate, considerentele teoretice și practice, împreună cu evaluarea proiectului tematic „Fantezii de Primăvară”.

   Cadrele didactice, împreună cu preşcolarii, au prezentat apoi programul intitulat «Fantezii de Primăvară» care a reliefat conținuturi ale proiectului tematic aflat în derulare «Primăvara», valorificând aptitudinile artistice ale copiilor prin curriculum la decizia grădiniței, respectiv: dans, teatru, muzică, colaborarea cu părinții în confecționarea costumelor, evidenţiind totodată colaborarea cu instituții din comunitatea locală (Primăria Municipiului Bârlad, Clubul Școlar Sportiv, Teatrul «Victor Ion Popa», mass-media), alături de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui.  Au participat, alături de conducerea ISJ Vaslui, viceprimarul munciipiului Bârlad, Roxana Miron Feraru, 30 de directori de grădiniţe din judeţ şi patru directori de grădiniţe din Republica Moldova, împreună cu inspectorul general al Inspectoratului Republican al Moldovei. Participanţii au rămas impresionaţi de activitatea desfăşurată la Grădiniţa nr. 9, inclusiv de spectacolul prezentat de elevi şi de asiduitatea şi talentul pedagogic cu care conducerea şi corpul profesoral al instituţiei inovează procesul instructiv-educativ.