Vizita Excelenţei-sale, Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Belarus, domnul Andrei Grinkevich, în unităţi de învăţământ şi cultură din municipiul Vaslui

   Pe 8 şi 9 iunie 2018, la invitaţia edilului vasluian, domnul inginer Vasile Pavăl, a avut loc un al treilea episod al unui maraton diplomatic pe care Excelenţa-sa, domnul Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Belarus, diplomatul de carieră Andrei Grinkevich, îl întreprinde în judeţul Vaslui. Raţiunea este foarte elocventă şi constă în deschiderea pe care domnul ambasador Grinkevich a găsit-o la Vaslui, în disponibilitatea pentru noi parteneriate, într-o viziune a viitorului apropiat care cuprinde Occident şi Orient într-un punct de referinţă care poate deveni România.

   La vizita trecută, în urmă cu mai puţin de două luni, au fost trecute în revistă oportunităţile pe care o astfel de apropiere le-ar avea pentru dezvoltarea economică, Republica Belarus fiind, din acest punct de vedere, un model de ţară care a ştiut să-şi păstreze integral şi să-şi dezvolte patrimoniul industrial şi agricol, refuzând să se transforme într-un consumator exclusiv al produselor altor ţări şi preferând să-şi mărească de câteva ori capacităţile de producţie, armonizând rigorile Estului cu exigenţele Vestului. În relaţie directă cu autorităţile judeţene (Consiliul Judeţean Vaslui, Instituţia Prefectului Vaslui), au fost trecute în revistă o serie de capacităţi economice ale Vaslui, ilustrate elocvent şi cu o vizită in situ, la un binecunoscut producător vinicol, s-au purtat discuţii cu reprezentanţii agenţilor economici şi s-au formulat invitaţii la evenimente de mare anvergură (forumuri economice precum cel de la Gomel, târguri agro-industriale etc.)

   De data aceasta, pe 8 şi 9 iunie 2018, a fost rândul autorităţilor municipale din Vaslui şi a reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ  de cultură să-şi demonstreze receptivitatea şi să o îmbine cu o tradiţională ospitalitate cu care diplomaţia populară a ştiut întotdeauna să fie deschizătoare de drumuri, precedând tendinţele epocilor istorice pe care le-am traversat. Programul propus de autorităţile municipale vasluiene, în comun cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi cu Muzeul Judeţean Vaslui, a reliefat oportunităţile pe care le vor putea exploata şi explora parteneriatele viitoare dintre instituţii de învăţământ şi cultură din Bielorusia, pe de o parte, şi liceele vasluiene, alături de Muzeul Judeţean « Ştefan cel Mare ».

   Înaltul oaspete a fost însoţit, în  vizita la instituţiile de învăţământ vasluiene, de doamna Gabriela Plăcintă, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, de doamna Geanina Tofan, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Vaslui şi de Alexandru Mîţă, inspector şcolar pentru limbi moderne şi purtător de cuvânt la Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, iniţiatorul acestui parteneriat complex. Prin amabilitatea domnilor directori Daniel Hulubei (Liceul Teoretic « Emil Racoviţă ») şi Gina Cucoş (Liceul « Ştefan Procopiu » Vaslui), domnului ambasador Andrei Grinkevich i-au fost prezentate două aspecte esenţiale ale învăţământului secundar vasluian : latura teoretică, preocupările pentru parteneriate internaţionale de profil, cu performanţe la diversele concursuri pe discipline şi latura tehnică, tehnologică, practică, cu stagii de pregătire în Europa şi proiecte de amploare în vederea unei pregătiri profesionale performante.

   O acţiune unică, adevărată marcă înregistrată a municipiului Vaslui şi care i-a adus o faimă mondială, Festivalul Internaţional de dansuri “Prietenia”, a fost deschis în prezenţa domnului Ambasador Grinkevich, pe 9 iunie, oferind o imagine autentică a ceea ce este Vasluiul zilelor noastre: un loc în care confluenţele culturale devin realitate.

   Programul a continuat, sâmbătă, 9 iunie 2018, cu o vizită de lucru la Muzeul Judeţean « Ştefan cel Mare » din Vaslui, acolo unde doamna director, prof. Ramona Maria Mocanu, a demonstrat domnului ambasador Grinkevich că judeţul Vaslui e un spaţiu încărcat de istorie şi, în acelaşi timp, un loc dinamic, în care arheologia se îmbină cu cercetarea ştiinţifică de profil, iar tezaurele materiale nu-şi au egal decât în cele făurite în plan spiritual de personalităţi precum Emil Racoviţă, Dumitru Bagdasar, Grigore T. Popa sau Constantin Tănase. În perioada următoare, domnul ambasador va intermedia semnarea acordurilor de parteneriat cu diferite instituţii similare din Republica Belarus, iar din această cooperare vor rezulta conferinţe internaţionale, vizite oficiale, studii comune pe teme de interes.

Conferinţa de presă de la Primăria Municipiului Vaslui a încheiat periplul diplomatic. În mod simbolic, domnul primar Vasile Pavăl i-a oferit înaltului oaspete cheia oraşului, marcând deschiderea unui drum comun în care fiecare participant va fi îmbogăţit cu experienţe socio-culturale noi, deschizătoare de noi orizonturi.