Precizări - Olimpiada şcolară de limbi romanice 2018-2019

Stimați colegi,

Până la definitivarea Calendarului olimpiadelor naționale şcolare şi aprobarea Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceza, spaniola, italiana), vă postez, în fişierul ataşat,  Anexa în care este precizată structura subiectelor (proba scrisă şi proba orală).  

De asemenea, precizez  următoarele:

1.      Etapele pe şcoală şi locală se pot desfăşura în perioada decembrie 2018- februarie 2019.

2.      În cazul în care numărul de unități de învățământ/ elevi este redus, nu este obligatorie organizarea etapei pe şcoală şi/sau locală, conform prevederilor din Metodologia-cadru.

3.      La etapele premergătoare etapei județene, calificarea elevilor este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 80 de puncte. 

4.      Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare respectă prevederile secţiunii 2. Probele de evaluare, din Metodologia-cadru.

5.      La toate etapele Olimpiadei, la proba A, profesorii evaluatori vor marca greşelile (de conținut, lexic și structuri gramaticale) prin sublinierea acestora pe lucrarea scrisă.  

Vă reamintesc faptul că Proba B (proba orală) se susține, după cum urmează:

- numai la etapele județeană și națională de către  elevii claselor a IX-a - XII-a/a XIII-a;

 

- numai la etapa națională de către elevii claselor a VII-a și a VIII-a.

Mult succes!

ANEXA REGULAMENTULUI OLIMPIADEI DE LIMBI ROMANICE

(CLASELE VII-XII)

2018-2019