Precizări – olimpiada de limbi moderne de la gimnaziu şi liceu – faza pe şcoală

În aşteptarea noilor Regulamente ale olimpiadelor de limbi moderne, dat fiind faptul că trebuie organizată faza pe şcoală, facem următoarele precizări:

1) vineri, 7 decembrie 2018, se va desfăşura faza pe şcoală, între orele 12-14, DOAR pentru următoarele categorii de elevi:

- clasele a V-a (normal/intensiv): în instituţiile la care s-au înscris mai mult de 5 elevi/an de studiu/nivel pentru participarea la Olimpiada de limbi moderne;

- clasele a VI-a (normal/intensiv): în instituţiile la care s-au înscris mai mult de 5 elevi/an de studiu/nivel pentru participarea la Olimpiada de limbi moderne;

REGULAMENTUL valabil pentru aceste clase + structura de subiect sunt cele din 2017-2018: LINK

2) la clasele VII-VIII şi IX-XII, faza pe şcoală se organizează, potrivit precizărilor din Regulamentul-Cadru, doar dacă este necesar să se facă o selecţie, până la sfârşitul lunii ianuarie; recomandăm să aşteptaţi adoptarea şi publicarea noilor Regulamente valabile în 2018-2019, pentru a şti exact care sunt modificările din acest an; în ceea ce priveşte LIMBILE ROMANICE am publicat AICI detalii relevante;

3) punctajul minim pentru promovarea la faza locală este de 80 de puncte; rezultatele la faza pe şcoală se afişează la avizierul instituţiei, lucrările fiind corectate în cadrul unei comisii formate din cel puţin doi profesori de specialitate (din şcoală sau din afara ei); contestaţiile se înregistrează şi se recorectează în aceeaşi zi cu susţinerea probei scrise. Rezultatele finale vor fi comunicate şcolilor organizatoare ale fazei locale la gimnaziu şi liceu.