Revista Română de Arheologie Didactică – nr.1 – termen de remitere a articolelor 28-12-2018

După desfăşurarea cu succes a primei ediţii a Simpozionului Internaţional de Arheologie Didactică (Vaslui, 16 noiembrie 2018, detalii AICI ) , putem purcede la etapa a doua a demersului nostru, care constă în cuprinderea celor mai interesante lucrări ştiinţifice pe tema simpozionului în primul număr al Revistei Române de Arheologie Didactică, publicaţie care va fi indexată EBSCO. Ne bazăm, desigur, pe originalitatea, spiritul de inovare şi adecvarea articolelor dumneavoastră la tema revistei – Arheologia Didactică. Nu fixăm un subiect specific al primului număr al revistei, urmând să selecţionăm articolele cele mai relevante care ne vor fi remise. De asemenea, nu există o constrângere referitoare la numărul paginilor, ci doar o rugăminte de surprindere a esenţialului într-un număr convenabil de pagini, având în vedere că revista va fi tipărită).

Termenul de expediere a lucrării - pe mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.vineri, 28 decembrie 2018.

Vă expediem un set de recomandări tehnice – clasice :

Lucrarea va fi precedată de un rezumat în limba engleză şi/sau în limba franceză şi o notă (auto)biografică a autorului de maximum 10 rânduri. De asemenea, putem publica o fotografie a autorului.

NU includeţi imagini în cuprinsul lucrării, ci ataşaţi o arhivă *zip/*RAR mesajului cu lucrarea, împreună cu legenda ilustraţiilor.

FORMATAREA TEXTULUI

Orice lucrare de cercetare ştiinţifică trebuie redactată cu ajutorul calculatorului, respectiv a programelor specializate (Microsoft Office, Open Office, etc). Scrierea trebuie să fie cu toate semnele diacritice specifice limbii române. Formatul paginii este A4 (atenţie: acesta nu este setat implicit în Word!). În cazul în care lucrarea se tipăreşte, aceasta se va face pe o singură faţă a foii.

 1. CUPRINS

Cuprinsul apare la începutul lucrării. Titlurile şi subtitlurile din cuprins sunt urmate de puncte şi apoi de numărul paginii. Numărul paginii nu este urmat de punct, „pag.” sau „pg.” Nu se va menţiona intervalul unde este situat subcapitolul în cauză (ex. Titlu........6-9.) Distanţa dintre rânduri este de 1. Dacă titlul unui capitol sau subcapitol este mai lung de un rând, acesta se va continua de la începutul rândului următor, fiind aliniat cu prima literă a rândului anterior. Introducerea, concluzia şi bibliografia nu se numerotează nici în cuprins (deşi apare în acesta), nici în textul lucrării.

2. TEXTUL PRINCIPAL  

Font: Times New Roman, 12 pt. Alineate: 0,5 cm Distanţa dintre rânduri: 1,5. Distanţa dintre titluri şi text: 1 rând liber.

3. ÎNCADRAREA TEXTULUI ÎN PAGINĂ

Textul să fie aliniat "justify". Margini (sus, jos, dreapta): 2 cm Margini (stânga): 3 cm. ”Headers and Footers”: 1 cm. La ”Header” să nu apară text (titlul lucrării, etc.).

4. NUMEROTAREA PAGINILOR

Fiecare pagină, cu excepţia celei de titlu, va fi numerotată în josul paginii cu aliniament central, cu font Times New Roman 12. Prima pagină, deşi nu este numerotată, este cea de titlu.

5. NOTE DE SUBSOL

Font: Times New Roman, 10 pt. Primul rând: 0,5 cm. Distanţa dintre rânduri: 1. Notele se pun în josul paginii aferente, nu la sfârşitul capitolului sau lucrării. Notele sunt despărţite de textul principal printr-o linie continuă care începe în partea stângă a paginii şi se extinde spre dreapta, pe o lungime de 5 cm. Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească la subsolul paginii respective. În text, numărul care indică nota de subsol apare la sfârşitul citatului, după punct (.), fără spaţiu liber între punct şi numărul notei de subsol. Numerotarea notelor de subsol este continuă de-a lungul întregii lucrări; ea nu începe cu numărul 1 la fiecare pagină nouă sau la fiecare capitol nou. Numerele notelor de subsol atât în text, cât şi în josul paginii, sunt în Times New Roman.

6. BIBLIOGRAFIE

Font: Times New Roman, 12 pt. Rânduri ulterioare primului: 0,5 cm. Distanţa dintre rânduri: 1. Distanţa dintre două intrări bibliografice: 1 rând. Intrările bibliografice se pun în ordinea alfabetică a numelui autorilor (numele de familie) şi nu se numerotează. Furnizaţi numele întreg al autorului, nu doar iniţialele numelui. La bibliografie, sursele folosite să apară pe categorii, cu următoarele subtitluri (şi în următoarea ordine a subtitlurilor): cărţi, articole ştiinţifice (din reviste/jurnale ştiinţifice), articole (din ziare, din reviste fără caracter ştiinţific etc.), capitole în cărţi, surse audio, surse video şi surse internet. Aceste subtitluri să apară şi la Cuprins.