Seminar raional la Puhăceni (Anenii Noi), Republica Moldova pentru profesorii de fizică din județul Vaslui

   Marti, 02.04.2019, 10 profesori metodişti şi membrii ai Consiliului Consultativ pentru disciplina Fizică, de la  Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, împreună cu doamna inspector şcolar pentru disciplina fizică Irina Dumitraşcu, au participat la un schimb de experienţă sub forma unui Seminar Internaţional de Fizică organizat de Liceul Teoretic ”Olimp” din localitatea Puhăceni. Această acţiune a fost facilitată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui care a încheiat un Acord de Cooperare Internaţională cu Direcţia Educaţie din Raionul Anenii Noi din Republica Moldova.

   După spusele gazdelor: doamna director a liceului Oxana Gapei şi domnul primar Denis Plămădeală, om format la Facultatea de construcţii, din Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iaşi, comuna Puhăceni este situată într-o văgăună, de-a lungul râului Nistru. Anul primei atestări documentare a satului Puhăceni este 1523, populaţia satului este de aproximativ 4000 de locuitori, iar numele localităţii vine de la o familie de puhoace (bufniţe), care în urmă cu aproximativ 650 ani şi-ar fi făcut cuib în păduricea de pe malul Nistrului şi ar fi trăit în bună înţelegere cu oamenii locului.

   Activitatea s-a desfăşurat sub forma unui Seminar Raional, cu tema Dezvoltarea  inteligenţelor multiple ale elevilor în cadrul procesului educaţional, la care au participat toţi profesorii de fizică din raionul  Anenii Noi. 

   În prima parte doamna Tatiana Pădureţ, profesor de fizică la IPG Visegrad Calfa, a realizat o introducere documentată în tema seminarului. 

   Apoi conduşi de domnul Igor Platon, profesor de fizică la  Liceul Teoretic ”Olimp” şi de doamna Ecaterina Buga, profesor de informatică la Liceul Teoretic ”Olimp” din Puhăceni, am vizitat un Muzeu al şcolii unde era şi o expozitie cu lucrări ale elevilor: fie lucrări practice sau dispozitive fizice realizate cu materiale aflate la îndemâna oricui, fie aplicaţii lego şi roboţei programaţi pentru o misiune pe lună, lucrări care stimulează gândirea critică, investigaţia ştiinţifică teoretică şi experimentală ce crează motivaţia care pune în valoare creativitarea şi implicarea elevilor.

   În continuare, în centrul educaţional al liceului, am participat la o oră publică de fizică, la clasa a IX-a, sub îndrumarea domnului profesor Igor Platon. Ora a fost un model de activitate didactică, de activare a elevilor, de parcurgere cu rigurozitate a tuturor secvenţelor lecţiei, de utilizare a celor mai diferite şi diferenţiate strategii didactice.

   După oră, în sala de festivităţi a liceului, s-a desfăşurat activitatea extraşcolară cu titlul:  O ŢARĂ, O CASĂ, UN GRAI..., pregătită de profesorii: Geta Cuciuc, Olga Olaru şi Oxana Gapei. În cadrul acestei activităţi elevii au recitat poezii ale unor autori români de pe cele două maluri ale Prutului, au cântat şi dansat muzică populară românească. O activitate cultural artistică de un real românism.

   La final s-a făcut analiza şi evaluare activităţilor desfăşurate, sub coordonarea doamnei Ghedrovici Svetlana, metodist principal la CMDE Anenii Noi. Profesorii de fizică din judeţul Vaslui după ce au făcut aprecieri elogioase au împărtăşit din activitatea şi expertiza lor metodico-ştiinţifică, au oferit manuale şi culegeri după care lucrează la clasele lor, au diseminat proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor Erasmus+ cum ar fi “Învaţă, Cunoaşte şi Ajută” cu nr. de referinţă 2018-1-RO01-KA104-047526 la care a participat Irina Dumitraşcu, au făcut un schimb de produse artizanale specific româneşti şi au mulţumit pentru tot.

   Toată activitatea a fost realizată cu un înalt profesionalism, organizarea impecabilă, ospitalitatea proverbială, arătând că fraţii noştri de la Nistru sunt oameni de ispravă cu care ne putem mândri.