Documentele Consfătuirii județene a profesorilor de limbi moderne - Casa de Cultură „Constantin Tănase” Vaslui, 28 septembrie 2019

    Sâmbătă, 28 septembrie 2019, între orele 10-12, s-a desfășurat Consfătuirea județeană a profesorilor de limbi moderne din județul Vaslui, organizată pentru prima dată în incinta generoasă a sălii mari a Casei de Cultură „Constantin Tănase” din Vaslui. Au participat profesori din toate zonele județului, împreună cu care s-a realizat bilanțul anului 2018-2019 și s-au prefigurat principalele axe ale activității pentru 2019-2020.

   A fost subliniat faptul că anul 2018-2019 a fost deosebit din perspectiva celui mai important număr de elevi calificați vreodată la etapele naționale ale olimpiadelor școlare – 50, dar și a premiilor și mențiunilor obținute la aceste competiții – 36; majoritatea elevilor au activat la Centrul Județean de Excelență Vaslui. De asemenea, la Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu”, organizat la Școala Gimnazială „C. Parfene”, au participat aproape 800 de elevi, la proba scrisă și la proba online a secțiunilor de limba franceză, limba engleză, limba rusă, limba italiană și limba spaniolă. De asemenea, toate celelalte acțiuni complexe propuse de profesorii din județul Vaslui – fie că a fost vorba de Francofête, Zilele Francofoniei, Glasul Francofoniei, concursul de discursuri de la Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”, manifestările prilejuite de Ziua Limbilor Moderne – au purtat semnele calității și entuziasmului.

   Au fost prezentate noutățile expediate de la MEN, referitoare la:

- clasele cu profil intensiv și bilingv – unde noutatea e reprezentată de introducerea unei noi rubrici de notare, la clasele de liceu, de introducerea testării pentru elevii transferați către aceste clase, la care aceștia, pentru a promova, trebuie să aibă media minimum 6, de introducerea admiterii la clasele cu profil intensiv – detalii în documentul MEN:  https://drive.google.com/open?id=1R2vgJLuUuAP3uwThD3UEYw0cV_cpYqd_

- organizarea portofoliilor personale (ale profesorilor metodiști, șefi de cerc, șefi de comisii metodice, ale profesorilor de limbi moderne în general): https://drive.google.com/open?id=1UkvPZPByutHSJgSrqimkX3YMqElmjWQc

- cadrul normativ pentru desfășurarea activității la limbile moderne în 2019-2020; detalii privind orientarea profesională și prioritățile metodologice ale acestui an școlar: https://drive.google.com/open?id=1uw7Upkp_UPoCqbZNcSH4Eglg-W6GTt6T

- proiectarea didactică: exemple și sugestii – detalii în folderul alăturat: https://drive.google.com/open?id=1KpImgEXHScXgDMC4tz_ZjF41eZyMGNIK

- modele de teste și de teze pentru clasele cu profil intensiv: https://drive.google.com/open?id=1cSZwDYb67NZaFH7-KYQY8hTBIu3MgsUQ

   A fost prezentată Scrisoarea metodică, adresată profesorilor de limbi moderne din județul Vaslui – conținutul acesteia se află în documentul alăturat. https://drive.google.com/open?id=12NV2mIbdanp494rNYpBFYO1OE9m5lwTW

   Coordonatorii de cerc au stabilit, împreună cu inspectorul școlar, gazdele următoarelor reuniuni ale cercurilor pedagogice viitoare. Au rămas detalii de pus la punct, în privința cercurilor pedagogice din zona Bârlad – gimnaziu la limba franceză, acestea urmând a fi fixate în săptămâna viitoare. Olimpiadele școlare, a căror calendar va fi dat publicității în perioada următoare, împreună cu noile regulamente, și-au găsit locul de desfășurare, prin amabilitatea mai multor viitoare instituții organizatoare. Documentul alăturat va fi, prin urmare, actualizat: https://drive.google.com/open?id=1ZCvlqmA6jOi3ywzcfejiLM-MAArPnu9n

   Vor continua, și în 2019-2020, acțiunile în parteneriat cu Republica Moldova, după un calendar pus la punct la acest început de an școlar de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vaslui și cei ai Direcțiilor raionale pentru învățământ din raioanele Cahul și Anenii Noi. De asemenea, se va încerca încheierea unui parteneriat cu zona Cernăuți și instituțiile de învățământ și cultură în limba română.

   De asemenea, ca noutate absolută, a fost prezentat proiectul Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion” 2019-2021 https://www.facebook.com/erasmuspantins/ , coordonat de Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”. Reprezentanții școlilor din județul Vaslui prezenți în sală au fost invitați să devină parte a Consorțiului DEOR al acestui proiect (consorțiu de diseminare și exploatare a rezultatelor). Prima etapă este completarea unui formular online, în săptămâna următoare (link formular: https://forms.gle/UgightupvLVaRwzr5 ); aceasta va fi urmată de semnarea unui Acord de parteneriat cu instituția coordonatoare și de participarea la cele mai importante acțiuni ale acestui proiect.

   Cele două acțiuni noi ale profesorilor de limbi moderne, prevăzute a fi organizate în 2019-2020, sunt:

-         Festivalul de teatru de marionete în limbi moderne (luna iunie 2019) – detaliile vor fi furnizate în curând;

-       o nouă modalitatea de a învăța elevii să coopereze, prin intermediul limbilor moderne – acțiunea se va numi „Cooperare și creativitate în limbi moderne”, iar detaliile sale – puse la punct cu profesorii prezenți, se pot regăsi în prezentarea alăturată: https://drive.google.com/open?id=1ql2aJKuWmhVZAhgeEXJzT4HVMmpg4PV6

   2019-2020 e un an al înnoirii programei școlare la clasa a VII-a, un an când au apărut din nou manuale alternative. S-a recomandat folosirea versiunii electronice a acestor manuale, cu multe conținuturi motivaționale, publicată pe site-urile editurilor și pe https://manuale.edu.ro , continuarea preocupărilor legate de formarea profesională și de perfecționarea atât de necesare în contextul schimbărilor din sistem (formele oferite de Casa Corpului Didactic, MOOC gratuite ale marilor centre de formare și universități, precum CAVILAM Vichy), menținerea neîntreruptă a dialogului instituțional cu I.Ș.J. Vaslui prin intermediul site-ului https://isj.vs.edu.ro (cu rubrica permanentă dedicată Limbilor moderne), în special prin intermediul site-ului de informare a profesorilor de limbi moderne din județul Vaslui: http://lang-platform.eu/vaslui (cu arhiva ultimilor șase ani pusă la dispoziția publicului) și a Grupului de comunicare a profesorilor de limbi moderne vasluieni https://www.facebook.com/groups/1897348733925264/. Cluburile de limba rusă și de limba spaniolă ale Inspectoratului Școlar își vor continua activitatea, după un program anunțat pe paginile de socializare proprii https://www.facebook.com/clubul.de.limba.rusa/ și https://www.facebook.com/clubespvs/.   Noi Cluburi lingvistice se vor înființa la Școala Pădureni, la Bârlad și la Huși.

   La final, profesorii de limbi moderne au fost invitați să participe și în 2019-2020 la îmbogățirea cu materiale a Platformei RED (Resurse Educaționale Deschise) a I.Ș.J. Vaslui.