Olimpiada de limbi romanice - etapa locală - 31.01.2014

In atenţia directorilor de instituţii de învăţământ, a şefilor de cerc pedagogic, a responsabililor catedrelor de Comunicare/limbi moderne şi a profesorilor de limba franceză/italiană/spaniolă din judeţul Vaslui!

 

Conform Calendarului Competiţiilor şcolare în vigoare, sâmbătă, 31 ianuarie 2015, începând cu ora 10:00 am, se va desfăşura Etapa locală a Olimpiadei de limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă).

Instituţiile în care se va desfăşura competiţia sunt... (detalii în fisierul atasat)