Marți, 09 August 2016 12:51

Activităţi de formare externă în cadrul proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui Featured

Rate this item
(0 votes)
    • Primul flux al proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui – Malta, La Valletta, 3-7.07.2016

   Necesitatea proiectului Eramus+ KA 1 (proiect de mobilităţi), intitulat "Bilingv 15-18-Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la profilul bilingv" a derivat din profilul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” – singura instituţie din judeţul Vaslui specializată în învăţământul bilingv în franceză şi engleză, pe de o parte şi, pe de altă parte, din nevoia de furnizare către profesorii de la profilul bilingv de competenţe necesare înnoirii acestui profil. Punerea în practică a strategiei de reformare a profilului bilingv va fi opera profesorilor care predau aici discipline lingvistice şi non-lingvistice, pentru a fi realizate obiectivele de îmbunătăţire şi diversificare a ofertei la disciplinele lingvistice studiate în regim bilingv/intensiv –franceză şi engleză,cât şi create discipline noi,opţionale, lingvistice şi non-lingvistice, dublate de un sistem european de certificare la limba franceză la nivelul instituţiei, fapt ce va genera noi competenţe suplimentare susceptibile de a asigura succesul în accederea la un profil universitar adecvat şi inserţia rapidă pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.

   Scopul proiectului este formarea internaţională de calitate pentru 20 de profesori de la profilul bilingv, proces care să se regăsească apoi în reformarea conţinuturilor curriculare şi disciplinele opţionale noi–lingvistice şi non-lingvistice prin care se va realiza renovarea predării limbilor la clasele cu profil bilingv,fiind întrunite condiţiile transformării instituţiei în centru de testare DELF (pentru acordarea certificatelor de cunoaştere a limbii franceze).

   Aceste stagii, propuse de proiect, corespund nevoilor de formare ale profesorilor de la profilele bilingv şi intensiv, venind în întâmpinarea necesităţii de înnoire a acestor specializări, fiind net în avantajul elevilor, conform obiectivelor strategice planificate ale instituţiei.

   Primul flux al proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui tocmai şi-a încheiat cu succes activitatea de formare. Cei patru profesori ai liceului, membri ai echipei de proiect, componenţi ai acestui prim grup, au revenit de la cursul de formare special, desfăşurat în Malta, în perioada 3-7 iulie 2016, la Easy School of Languages, instituţie specializată în formare de calitate la nivel internaţional, cu rezultate excelente de-a lungul anilor. Profesorii Cătălina Alexa, Gianina Romaşcu, Gabriela Plăcintă şi Nicu Vlad au studiat un nou concept de predare în limba engleză a disciplinelor opţionale, în cadrul stagiului intitulat „English Language Development for Teachers plus CLIL Methodology”, organizat de Easy School of Languages,Valletta – Malta şi contractat în cadrul proiectului KA1 al Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”. Acesta este doar primul din cele patru fluxuri în care 20 de profesori din echipa de proiect, selecţionaţi printr-o procedură specifică, participă, în lunile iulie şi august 2016, la stagii intensive de formare organizate în Franţa şi în Malta.

   In anul al doilea de proiect, cu noile cunoştinţe şi competenţe dobândite, profesorii participanţi vor proiecta conţinuturile noilor cursuri opţionale, care vor fi predate în limba engleză sau în limba franceză, prin intermediul platformei novatoare de elearning construită în proiect. De asemenea, vor fi realizate micro-proiecte internaţionale eTwinning, desfăşurate pe platforma Comisiei Europene şi se vor organzia acţiuni specifice de diseminare şi de exploatare a rezultatelor, pentru o cât mai bună vizibilitate şi un impact maxim al proiectului în comunitatea locală şi în comunitatea educativă, la toate nivelurile.

 

  • Al doilea flux al proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui – CIEP Sèvres (Franţa), 25-29.07.2016

În Planul European de dezvoltare, conceput pentru următorii trei ani, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui îşi formulează o viziune, conform căreia în centrul preocupărilor sale se află continuarea şi aplificarea activităţilor la nivel european, în vederea dobândirii de noi competenţe şi experienţe pentru formularea unei strategii adaptate la realităţile naţionale şi zonale pentru ameliorarea ofertei şcolii în domeniul învăţământului bilingv, fiind de altfel singura instituţie din judeţ cu o astfel de structură a ofertei educaţionale. Se urmăresc atât îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei la disciplinele lingvistice studiate în regim bilingv – limba franceză şi limba engleză, cât şi crearea unor discipline noi, opţionale, lingvistice şi non-lingvistice, dublate de un sistem european de certificare la lb. franceză, fapt care va genera noi competenţe suplimentare susceptibile de a asigura succesul în accederea la un profil universitar adecvat şi inserţia rapidă pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.

Acesta este contextul în care este implementat, în perioada 2015-2017, proiectul de mobilităţi Erasmus+ KA1 intitulat „Bilingv 15-18 - Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la clasele cu profil bilingv”, coordonat de profesorul Alexandru Mîţă. Graţie acestuia, 20 de profesori de limbi moderne şi de alte discipline din LMK, se formează la instituţii specializate din Franţa şi din Malta, în vederea reformării curriculare a învăţământului bilingv şi intensiv în limbi moderne.

Al doilea flux de mobilităţi al proiectului s-a desfăşurat în perioada 25-29 iulie 2015, la Centre international d'études pédagogiques (CIEP) din Sèvres, cea mai importantă instituţie franceză de stat destinată conceperii, evaluării, formării, standardizării şi acreditării în domeniul limbii franceze ca limbă modernă.

Au parcurs cu succes procesul de selecţie şi toate etapele premergătoare stagiului, participând la fluxul de la Sèvres, profesorii din catedra de limba franceză a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui: Landiana Mihnevici, Ramona Mocanu, Lola Ciolacu, Cristina Borţun, Alina Moraru şi Alexandru Mîţă, aflat în dublă ipostază – de coordonator – monitor al stagiului şi de cursant. Formatorul, extrem de competent, specialist internaional unanim recunoscut, responsabila de programe a CIEP, doamna Nathalie Duplaissy, a interacţionat extrem de bine cu grupul de profesori de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, aceştia reuşind să promoveze probele dificile pentru obţinerea acreditării ca evaluator/examinator DELF (DELF fiind certificatul lingvistic de internaţional prin care se recunoaşte oficial nivelul de cunoaştere şi de stăpânire a limbii franceze de către diverse categorii de vorbitori, de la copii de şcoală generală până la adulţii care au diferite obiective personale.

Parte a strategiei de reînnoire în context european a instituţiei, acreditarea profesorilor de limba franceză de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” va permite punerea bazelor unui Centru de evaluare/examinare DELF/DALF cu sediul în liceu, venind în întâmpinarea nu numai a nevoilor de formare şi certificare internaţională a elevilor instituţiei, dar şi aducînd pe plan local şi judeţean această oportunitate tuturor elevilor din judeţ şi altor categorii de beneficiari.

In continuare, în anul al doilea de proiect, echipa de profesori care s-au specializat la Sèvres va lucra la elaborarea de suporturi de curs pentru clasele de bilingv – franceză şi de franceză intensiv ale liceului pe care le va plasa pe platforma specială de elearning – produs la proiectului, disponibilă la adresa http://nelpae.ro/platforma, va crea proiecte internaţionale pe platforma interactivă eTwinning a Comisiei Europene şi va promova proiectul prin prisma rezultatelor obţinute, încercând să amplifice impactul acestuia la toate nivelurile.

Vă oferim o galerie de imagini de la cursul de formare, împreună cu invitaţia de a vizita site-ul proiectului http://lmkvs.ro/ka1 şi derivaţia de pe site-urile de socializare https://www.facebook.com/ErasmusKA101-LMK-Vaslui-2015-2017-1641406886116851/.

 

  • Al treilea flux al proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui – CAVILAM Vichy (Franţa), 1-5.08.2016

Fluxul al treilea al proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 intitulat „Bilingv 15-18 - Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la clasele cu profil bilingv”, coordonat de profesorul Alexandru Mîţă a avut ca destinaţie de formare CAVILAM, centrul internaţional de formare unanim recunoscut pentru profesionalismul şi calitatea stagiilor personalizate, asigurate unei ample palete de beneficiari, de la cei mai mici până la cei de vârsta a treia, din toate sectoarele de activitate, de pe toate continentele.

Participarea la acest flux de formare internaţonal se încadrează în prevederile Planului European de dezvoltare, conceput pentru următorii trei ani, în care Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui îşi vizează continuarea şi aplificarea activităţilor la nivel european, în vederea dobândirii de noi competenţe şi experienţe pentru ameliorarea ofertei şcolii în domeniul învăţământului bilingv, fiind de altfel singura instituţie din judeţ cu o astfel de structură a ofertei educaţionale. Se urmăresc ameliorarea şi lărgirea arealului ofertei la disciplinele lingvistice studiate în regim bilingv – limba franceză şi limba engleză, cât şi crearea unor discipline noi, opţionale, lingvistice şi non-lingvistice, dublate de un sistem european de certificare la limba franceză, fapt care va genera noi competenţe suplimentare susceptibile de a asigura succesul în accederea la un profil universitar adecvat şi inserţia rapidă pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.

Proiectul de mobilităţi Erasmus+ KA1 intitulat „Bilingv 15-18 - Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la clasele cu profil bilingv”, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus şi coordonat de profesorul Alexandru Mîţă, a fost acţiunea complexă, gândită tocmai pentru a răspunde acestui amplu deziderat. 

Al treilea flux de profesori participanţi la un stagiu de formare extern a avut ca şi gazdă Alianţa Franceză Vichy – CAVILAM, instituţie în care s-au format 4 din profesorii liceului: Mihaela Dumitriţa Bahman, Mirela Bulgaru, Florica Ciurescu şi Irina Popa împreună cu coordonatorul proiectului în ipostază de monitor, au participat, timp de o săptămână, la un stagiu dinamic, multicultural, cu un program foarte bine articulat, cu formatori foarte competenţi şi atenţi la necesităţile de formare ale cursanţilor. S-au abordat teme foarte diverse de civilizaţie franceză contemporană, de gramatică şi de lexic pe fundalul unei comunicări intensive, care să le ghideze pe profesoarele liceului „Mihail Kogălniceanu” în realizarea cu succes a demersului pe care-l propune proiectul – crearea unor conţinuturi noi, a unor discipline opţionale noi destinate profilului bilingv, care să furnizeze noi competenţe elevilor liceului.

In al doilea an de proiect, echipa de proiect va elabora suporturile de curs pentru clasele de bilingv – franceză şi de franceză intensiv ale liceului, care vor fi amplasate pe platforma specială de elearning – produs la proiectului http://nelpae.ro/platforma; de asemenea, se vor realiza proiecte internaţionale de mai mică amploare pe platforma interactivă eTwinning a Comisiei Europene. O altă acţiune foarte importantă va fi promovarea proiectului şi a rezultatelor obţinute, amplificând impactul acestuia la toate nivelurile, către toţi beneficiarii – direcţi sau indirecţi.

Vă invităm să vizionaţi o galerie de imagini de la cursul de formare de la Vichy. Totodată, vă adresăm invitaţia de a vizita site-ul proiectului http://lmkvs.ro/ka1 şi pagina specială de socializare https://www.facebook.com/ErasmusKA101-LMK-Vaslui-2015-2017-1641406886116851/ .

Funded by Erasmus+ Programme of the European Union

 

Read 6430 times Last modified on Miercuri, 10 August 2016 12:54
Login to post comments