Proiecte

Proiecte (1)

    • Primul flux al proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui – Malta, La Valletta, 3-7.07.2016

   Necesitatea proiectului Eramus+ KA 1 (proiect de mobilităţi), intitulat "Bilingv 15-18-Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la profilul bilingv" a derivat din profilul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” – singura instituţie din judeţul Vaslui specializată în învăţământul bilingv în franceză şi engleză, pe de o parte şi, pe de altă parte, din nevoia de furnizare către profesorii de la profilul bilingv de competenţe necesare înnoirii acestui profil. Punerea în practică a strategiei de reformare a profilului bilingv va fi opera profesorilor care predau aici discipline lingvistice şi non-lingvistice, pentru a fi realizate obiectivele de îmbunătăţire şi diversificare a ofertei la disciplinele lingvistice studiate în regim bilingv/intensiv –franceză şi engleză,cât şi create discipline noi,opţionale, lingvistice şi non-lingvistice, dublate de un sistem european de certificare la limba franceză la nivelul instituţiei, fapt ce va genera noi competenţe suplimentare susceptibile de a asigura succesul în accederea la un profil universitar adecvat şi inserţia rapidă pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.