Multiplier Event

Comunicat - Evenimentul de Multiplicare – Conferinţa Internaţională “Comics in Teaching Languages – for a New Age of Didactic Creativity” – Vaslui, 9 mai 2017 – cel mai important moment al Parteneriatului Strategic Erasmus+“Comics in Teaching Languages...

Ziua de 9 mai 2017 a însemnat nu numai marcarea unor sărbători esenţiale ale istoriei moderne şi contemporane europene, ci şi cel mai important moment al Parteneriatului Strategic Erasmus+ “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” – www.lang-platform.eu/bd , coordonat de Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui: organizarea Evenimentului de Multiplicare - Conferinţa internaţională “Comics in Teaching Languages – for a new age of didactic creativity”, care a avut ca punct central Produsul Intelectual al proiectului – revoluţionarul Sistem de Management al Învăţării, creat şi dezvoltat în acest proiect şi aplicat în cadrul celui mai mare Consorţiu DEOR al unui proiect coordonat de o instituţie din România.

Vă reamintim că Parteneriatul Strategic Erasmus+ “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” este fericitul posesor a două recunoaşteri internaţionale şi naţionale – pentru calitate şi inovare în didactica limbilor moderne – premiul European Language Label 2016 al Comisiei Europene (fiind şi singurul proiect al unui liceu din România distins cu acest premiu), şi Premiul I la recent încheiata competiţie naţională, patronată de Ministerul Educaţiei, Made for Europe. În realizarea proiectului sunt angrenaţi 5 parteneri europeni: două şcoli din Portugalia – Agrupamento de Escolas de Vialonga (coordonator Miguel Cunha) şi Agrupamento de Escolas de Santo-André (coordonatoare, Maria da Graça Bernardino), Barreiro; o şcoală italiană – Scuola Media Frosinone 3 din oraşul Frosinone (coordonatoare, Sabrina de Bernardis); o şcoală din Cipru – Regional Gymnazium of Livadia (coordonator, Antonis Antoniou) şi o şcoală din Turcia – cel mai vechi liceu tehnologic din capitala uneia din marile provincii din nordul ţării, Kastamonu (coordonator, Ilker Aricioglu).

În ampla strategie de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului, coordonatorul european, Alexandru Mîţă şi echipa de proiect din Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, au reuşit montarea celui mai mare Consorţiu DEOR al unui proiect Erasmus+ KA2 coordonat de o instituţie din România, format din 45 de şcoli din 17 judeţe ale României şi 16 şcoli din 10 raioane ale Republicii Moldova şi din Municipiul Chişinău. Noii coordonatori de proiect din aceste instituţii partenere au fost formaţi în folosirea Sistemului novator de Management al Învăţării (LMS) – produsul intelectual al proiectului, în intervalul noiembrie 2016-martie 2017, la Chişinău desfăşurându-se şi un curs intensiv de o zi, în luna decembrie 2016, pentru prezentarea conceptului “Comics in Teaching Languages” şi a LMS-ului – http://lang-platform.eu/lms (user şi parola de test guest1).  

Apelul de participare la secţiunea ştiinţifică a Simpozionului Internaţional – eveniment de multiplicare, a fost lansat public cu o lună mai devreme, prin intermediul unui articol, al unui formular şi al unui comunicat, larg răspânite prin toate metodele: http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/184-enrolment-form-for-the-international-conference-comics-in-teaching-languages-for-a-new-age-of-didactic-creativity-9th-of-may-2017-the-multiplier-event-of-the-project În primul rând, cei care au recepţionat cu maxim interes invitaţia, au fost cei din Consorţiul DEOR, dar şi mulţi alţi contributori din ţară şi străinătate, ceea ce a permis editarea numărului – jubiliar şi special totodată – al revistei proiectului – “Scaramouche” – nr. 12 bis, în care Comitetul Ştiinţific de lectură şi selecţie (format din prof. Irina Popa, lectorul francez Aurélien Amigues – de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi şi Institutul Francez din Iaşi, prof. dr. Ramona Maria Mocanu, prof. dr. Laura Mihaela Munteanu, prof. dr. Florin Munteanu) a reunit în 7 secţiuni, contribuţiile pe tema LMS – noi tehnologii în predarea limbilor moderne prin benzi desenate” a 100 de contributori, profesori din România, Republica Moldova, Cipru, Turcia, Italia şi Portugalia. Numărul 12 bis al Revistei “Scaramouche” – ISSN – ISSN-L 2344-0244, se poate citi online sau descărca liber de la adresa http://lang-platform.eu/bd/index.php/2-uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-of-may-2017, de pe site-ul central al proiectului, sau de pe site-ul propriu al revistei – http://lang-platform.eu/scaramouche - creaţie a proiectului.

Evenimentul de multiplicare a fost organizat pe două secţiuni: secţiunea “Practices” (cu demonstraţii şi dovezi ale celor care au fost antrenaţi în permanenţă, în cei doi ani de desfăşurare a proiectului, în conceperea şi realizarea Sistemului Electronic de Management al Învăţării) şi secţiunea Ştiinţifică – prin care s-au adus în faţa publicului contribuţii ştiinţifice conexe de valoare, dar strâns legate de LMS.

Din Republica Moldova au participat 25 de profesori, atât din Consorţiul DEOR, cât şi de la Ministerul Educaţiei – doamna Inga Crucirescu – şi Inspectoratul Şcolar Naţional – doamnele Galina Crainic, Tamara Tonu şi Diana Cojocaru. Din Republica Moldova, au mai participat reprezentanţii instituţiilor implicate în Consorţiul DEOR: Maria Bahov, Rosina Barbarova, Rita Prepeliţă, Aliona Nanu, Iulia Vizitiu, Eugenia Cucoș, Silvia Țurcan, Diana Frecăuțanu, Parascovia Cazacu, Mariana Banari, Elena Bradu, Mihaela Cotorcea, Natalia Cărăruș, Loreta Gafton, Dina Mătură, Svetlana Vasilișin Burcatîi şi Cezar Salagor.

Cei 150 de participanţi au asistat cu emoţie, încântare, curiozitate şi deplin interes atât la prezentările realizate de coordonatorul proiectului, Alexandru Mîţă, cât şi la mărturiile despre folosirea LMS în diferite ţări şi instituţii şi la extraordinar de interesantele experienţe care au decurs din utilizarea sa – de la combinaţia cu Minecraft în banda desenată, propusă de Antonis Antoniou (Cipru), la folosirea poveştilor clasice ca suport al benzilor desenate create de elevi şi transformate în exerciţii interactive, autocorective, plasate în Sistemul Electronic de Management al Invăţării, imaginate de Paola de Santis ori Sabrina de Bernardis (Italia), ori la crearea unei identităţi – grafice şi chiar auditive a proiectului, prin crearea mascotei Tamy a proiectului, a imnului proiectului şi a “Aventurilor lui Tamy”, transpuse în benzi desenate şi plasate pe LMS, în vederea creării unor exerciţii atractive şi a unor lecţii electronice deosebit de interesante (idee şi realizare a lui Rosario de Santos, Maria da Graça Bernardino, Miguel Cunha, alături de coordonatorul proiectului).

Intervenţiile elevilor au completat, cu naturaleţe, umor şi inspiraţie, spusele profesorilor şi pe cele ale creatorilor LMS – în faţa publicului deosebit de receptiv, au luat cuvântul participanţii direcţi şi deosebit de activi Paul Răileanu (cel care a fost alături de coordonatorul proiectului şi la European Language Label, dar a şi reprezentat proiectul la competiţia naţională “Made for Europe”, luând locul I pe ţară), apoi adevăraţii artişti –elevi Mara Cireş şi Vlăduţ Budianu, însoţiţi de intervenţiile multimedia ale colegilor din clasele cu profil bilingv – franceză, italiană şi engleză ale Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui.

Un moment deosebit de interesant al conferinţei a fost prelegerea lectorului francez Aurélien Amigues, prieten al proiectului şi familiar al LMS – pe tema căruia, împreună cu coordonatorul, Alexandru Mîţă, a organizat un curs intensiv de formare, la Vaslui, în luna decembrie 2016, “La BD en classe de FLE”, care s-a bucurat de o participare foarte numeroasă - aproape 50 de profesori din tot judeţul Vaslui au fost selecţionaţi şi au participat la această formare. Aurélien Amigues a propus câteva modalităţi de exploatare didactică a benzilor desenate, care se pot regăsi şi integra în LMS, intervenţia sa fiind urmărită cu sufletul la gură de toţi participanţii, transformându-se – în anumite momente – în dialog conjunctural, de specialitate, cu elevi sau cu profesori din sală.

Într-un mod cu totul deosebit, prin sunet şi imagine, a fost evocat unul din punctele forte ale versiunii a doua a LMS – Concursul Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” ediţia 2016, acţiune a proiectului la care au participat aproape o mie de elevi – 380 la probele scrise de la Vaslui şi aproape 700 la proba online – desfăşurată pe LMS, în limbile engleză, franceză, rusă şi spaniolă – competiţie a valorii, cu premii deosebite, cu elevi în rol de organizatori, alături de profesorii lor, cu benzile desenate prezente ca probă de traducere şi virtuozitate lingvistică, cu tutoriale şi proceduri clare, cu reţelele sociale doldora de veşti şi cu un LMS care a rezistat natural, fără nici o falie, la mai mult de 700 de conexiuni simultane pe acelaşi spaţiu de curs virtual – cel al Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”. Ca orice succes, toată lumea care a participat, dar şi cei care aspiră la admiterea într-o competiţie modernă, doreşte continuarea – ediţia a XIV-a a Concursului se va organiza aproape de finalul proiectului, pe 10 iunie.

Profesorii din echipa de proiect din instituţia coordonatoare, au împărtăşit, la rândul lor, din contribuţiile aduse la crearea şi perfecţionarea celor trei versiuni de până acum ale LMS: Cristina Borţun, Florica Ciurescu, Vlad Nicu, Mirela Fighiuc – cadre didactice care au făcut şi formarea cu toţi elevii şcolii în folosirea LMS; de asemenea, au prezentat secvenţe didactice sau lucrări ştiinţifice pline de creativitate, inspirate de activitatea de doi ani în LMS, profesorii Mihaela Liteanu, Alina Moraru, Landiana Mihnevici, Laura Munteanu, Florin Munteanu, Lola Ciolacu, Mirela Bulgaru; profesorii Carmen Neacşu şi Narcis Aprodu au asigurat traducerea simultană de calitate a conferinţei. 

Pauzele pline de inspiraţie au fost asigurate de două din cele mai bune eleve ale maestrului Alin Bulboacă – care au încântat prin măiestrie vocală interpretativă, şi de tinerii muzicieni instrumentali  din ansamblul Rotaria, coordonaţi de maestrul Romeo Tălmaciu - de la Palatul Copiilor Vaslui.

Conferinţa Internaţională “Comics in Teaching Languages – for a New Age of Didactic Creativity” – Vaslui, 9 mai 2017 este un reper deosebit de important al proiectului, iar concretizarea sa – Metodologia de folosire a LMS (lucrare în curs de publicare la Editura The Londonder) şi Analele ştiinţifice, reunite în numărul 12 bis al Revistei « Scaramouche », sunt abia un început al unui demers intelectual şi tehnologic unic – o platformă inovantă, cu aproape 5000 de utilizatori, cu 15 spaţii de curs, cu sute de itemi de fixare şi evaluare, cu un sistem original de evaluare a competenţelor lingvistice, care atribuie certificate de competenţe personalizate utilzatorilor care reuşesc să parcurgă conţinuturile şi testele electronice.

Vă invităm să rămâneţi conectaţi la LMS-ul proiectului Erasmus+ KA2 « Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues » în anii care vin, şi să folosiţi, ca şi cont de acces, numele de utilizator şi parola guest1.

 

Enrolment form for the International Conference “Comics in teaching languages – for a new age of didactic creativity” (9th of May 2017) - the Multiplier Event of the project

This is a special invitation for all the fans of our project to participate to the last big event that we will organize during the last project meeting.

The International Conference “Comics in teaching languages – for a new age of didactic creativity” (9th of May 2017) - the Multiplier Event of the project will include two sections:

1) practical – demo section of the Learning Management System of the project, with testimonies of using the LMS. These testimonies will be divided into:

1.a video – documentary movies, ciné-vérité movies made during the classes or activities when the LMS was used;

1.b live – on computers/tablets/phones with demonstrations of the use and of the capacities of the LMS and on the methods to employ together with this powerful e-learning platform

2) scientific communications and papers

The presentation time will not surpass 10 minutes per person and the scientific papers will respect a strict format (linked to scientific aspect, footnotes, bibliography, theme). The speeches could be accompanied by short movies, dynamic computer presentations using Flash-based software, Open Office, Microsoft Office etc. All the papers will be included in the magazine of the project and will be also published in other didactic magazines.

Please, fill in the Enrolment form bellow, in order to book your participation! Friday, 28th of April 2017, is the deadline to send us the online form with all the details.